2015 års författarstipendium tilldelas Christoffer Rahm för hans

2015 års författarstipendium tilldelas Christoffer Rahm för hans manus
Neurovetenskaplig psykiatri
Genom sin bok bidrar Christoffer Rahm till att den klassiska medicinska psykiatrin och de
moderna neurovetenskaperna sammanförs. Det är en omvälvande grundbok i psykiatri som
omsätter de senaste decenniernas vetenskapliga insikter till kliniskt relevant praktik.
Christoffer Rahm tar ett helhetsgrepp på den nya neurovetenskapligt baserade psykiatrin och
introducerar den för läkare under utbildning, neurovetenskapligt intresserade psykologer och
psykoterapeuter, samt specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatri. Genom en tydlig
pedagogisk struktur följer boken läkarutbildningens dramaturgi över det friska fungerandet,
kliniska tillstånd och den praktiska tillämpningen. Texten är därtill trogen läkarutbildningens
lärandemål, med fördjupande instuderingsfrågor. Det är en berättelse om det mänskliga
fungerandets tanke- och känsloliv, minnessystem, socialitet, sexualitet, språk och moral,
skildrat genom anatomiska hjärnvindlingar, sprudlande synapser, i samspel med miljö och
gener. Läsaren får förståelse för hur psykisk sjukdom uppstår och visar sig, samt fördjupande
kunskaper om diagnostik och behandling av de vanligaste psykiska sjukdomarna.
Som författare är Christoffer Rahm tydligt förankrad både inom den kliniska världen och
akademin, vilket ger en praxisnära skildring. Sammantaget är han en originell uttolkare av den
neurovetenskapliga psykiatrin som ger blivande och redan verksamma psykiatriker en stärkt
yrkesidentitet.
Boken planeras att ges ut 2016/2017.