Nya sammanställningar av vattenuttagen på

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten
24 april 2015, 13.00-16.00
Sal 110 Rådhus Skåne
Program
Registrering i Rådhus Skånes reception, hitta rum 110
13.00-13.10
Välkomna, introduktion, val av ordförande
13.10-13.20
Linda Wendrup, Grundvattenrådet/Kristianstads kommun:
Nya sammanställningar av vattenuttagen på Kristianstadsslätten
Frågor och diskussion
13.20-13.50
Michael Dahlman, Kristianstads kommun; Marcus Hansson, The 13.50-14.30
Absolut Company; Olle Wickström, Lyckeby:
Arbete med vattendomsansökningar med mera
Frågor och diskussion
Fikapaus
14.30-14.45
Malin Åberg, Kristianstads kommun:
Presentation av en strategi för regional dricksvattenförsörjning
Frågor och diskussion
14.45-15.15
Linda Wendrup, Grundvattenrådet/Kristianstads kommun:
Grundvattenrådets synpunkter på Vattenmyndighetens
samrådshandlingar
Diskussion
15.15-16.00
Ny sammanställning av
vattenuttagen på
Kristianstadslätten
- En första titt Linda Wendrup, grundvattenplanerare
C4 Teknik, VA-avdelningen
Bevattning (lovgivet + ansökt)
Kommunalt
Industri
Östra Göinge:
0,6 Mm3 (2013)
Framtida klimat- och uttagsscenarier för Kristianstadsslätten, 2014
Referens:
• Dagens klimat
• Grundvattenuttag enligt 2010 års situation (bevattningsuttag
enligt bedömning för 1980-talet)
Framtida klimat- och uttagsscenarier för Kristianstadsslätten, 2014
Scenario A2:
Referens
• Medelscenario för framtida klimat 2071-2100
• Övergång från bevattning med ytvatten till grundvatten
Framtida klimat- och uttagsscenarier för Kristianstadsslätten, 2014
Scenario A3:
• Medelscenario för framtida klimat 2071-2100
• Grundvattenuttag motsvarande 70 Mm3/år enligt SGUs
uppskattning av maximal uttagskapacitet
© DHI