Telefon nummer Högstorps förskola Hus 06 Idrott 0470

Telefon nummer Högstorps förskola
Hus 06
Idrott
0470-79 62 86
Hus 07
Förskoleklass Tallkotten & stägningsfritids
0470-79 62 81
Hus 10
Rektor Björn Nilsson
bitr. Rektor Anita Wallette
Expeditionen, Ann-Louise Zakrisson
Köket
Matsal & morgon fritids
Personal arbetsrum
Skolsköterska
Anette Eriksson-Yngvesson
Skolans fax nummer
0470-79 62 52
0470-417 29
0470-417 67
0470-417 30
0470-79 62 54
0470-79 62 55
0470-435 51,
073-368 76 96
0470-72 87 25
Hus 11
5A, 5B och 5C
0470-79 62 49
Hus 12
Speciallärarna
2A, 2B, 3C , 4C & fritids åk 2
0470-79 62 57
0470-79 62 58
Hus 13
4A , 4B & fritids åk3 och öppen verksamhet
Bibliotek, Emma Persson
0470-79 68 30
0470-79 62 82
Hus 14
1A, 1B, 3A, 3B & fritids åk 1
0470-79 62 86