fritids broschyr - Pluggparadiset

Information från Pluggparadisets fritids
Fritids FSK telefonnummer: 018-727 77 40
Fritids Åk 1 mobilnummer: 072-246 09 01
Fritids Åk 2-3 mobilnummer: 072-559 11 02
Kontakt och öppettider
Telefonnummer
Respektive avdelning har
ett eget nummer, läs rutan
uppe till höger. Numret till
stängningsavdelningen är
018-727 77 40. Är det
ingen som svarar kommer
du till en telefonsvarare
som det går bra att lämna
ett meddelande på. Vi ber
er att inte ringa till
morgonfritids för att ändra
tider för dagen, då vi är
färre personal innan
klockan 8. Ring istället efter
klockan 8 och tala in på
telefonsvararen.
Mellanmål
Barnen äter mellanmål i
matsalen. Förskoleklasser och
årskurs 1 äter 13:40-14:10.
Årskurs 2 och årskurs 3 äter
14:10-14:30
Öppettider
Fritids har öppet klockan
6:30–17:30 varje dag.
Morgonfritids är inne fram
till klockan 7.50 och sedan
går barnen på uterast.
Utökade öppettider
Om man har behov av fritids
till klockan 18, måste fritids
meddelas detta via samtal
och vistelsetidsavtal.
Lov och studiedagar
Under lov och studiedagar slår vi ihop fritidsgrupper. Då kan
också mat- och mellanmålstider ändras. Detta meddelas i god
tid innan till berörda vårdnadshavare. På sommarlovet slås vi
ihop med Storvretaskolan. Vartannat år är sommarfritids
förlagd på Pluggparadiset och vartannat år på Storvretaskolan.
Fritids är stängt
Hösterminen 2015: fredagen den 14 augusti och måndagen den
28 september.
Vårterminen 2016: torsdagen den 7 januari och fredagen 10
juni.
Samordnare
för fritids är Kristoffer Andersson. Om du undrar över något tar du i första hand
kontakt med ditt barns fritidspersonal.
För generella frågor kontakta Kristoffer som nås på telefonnummer
018 – 727 77 40 alt. [email protected]