Den forntida jägare och samlarkulturen(jägare 1) 1. E så kallade

Den forntida jägare och samlarkulturen(jägare 1)
1. E så kallade ”trädaporna utvecklade en förmåga att gå på två ben. Vad blev konsekvenserna
av detta?
2. Varför ökade hjärnans kapacitet?
3. För omkring 700 tusen år sedan hade primitiva människoapor utvecklat en förmåga att
tillverka enkla verktyg. Varför var detta så revolutionerande?
4. Beskriv kort hu upptäckten av elden( 400 tusen år sedan) förändrade tillvaron för
människan?
5. Varför försvann Neanderthalmänniskan?