Prospekt Sanvdik Kökar

Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23 510, 018-23 507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
TURISTANLÄGGNING med väl inarbetad verksamhet,
gästhamn, stugor & camping på Kökar
Presentation
Lyyskis Fastigheter erbjuder en fantastisk möjlighet för en driftig entreprenör att överta en
väletablerad och inarbetad turistverksamhet med gott rykte. Sandvik Hällor Ab består av två
intilliggande strandfastigheter med gästhamn som har plats för ca. 50 båtar, nybyggt
modernt servicehus från 2014 med fullständigt utrustat kök och matsal, duschutrymmen,
toaletter, tvättstuga, minilivs med café och uteservering, 8 st. campingstugor ( 5
fyrapersoners, 3 tvåpersoners) med modern utrustning, tvådelad bastustuga nära strand,
campingområde med 10 elplatser och en mycket fin badstrand där bl.a. simskola hålls
sommartid, lekplats i närheten. Separat intilliggande tomt med stuga som används såsom
personalbostad, två av anläggningens stugor ligger på denna fastighet. Anläggningen är på
det hela taget mycket modern med servicehus, gästhamnsanläggning och fibernät.
I överlåtelsen ingår två fastigheter om totalt 3,5 ha jämte byggnader, gästhamnanläggningen
med bryggor och anslutningar. Uthyrningscyklar och båtar finns.
Anläggningen är unik på flera sätt och uppskattad av kunder. Naturen i ytterskärgården är
alldeles särpräglad och unik i sitt slag, den inger ett lugn för kropp och själ som
semesterfirare uppskattar. Här befinner du dig i den yttersta skärgården med en skyddad
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23 510, 018-23 507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
hamn nära farleden. Du möts av historien om sjöfarare som i århundraden besökt Kökar.
Stugorna är fräscha för vistelse och övernattning, modernt servicehus med dusch, tvätt och
kokmöjligheter. Trevligt landskap för turister att röra sig med cykel som kan hyras eller
roddbåt för fina sommarkvällar.
På Kökar finns två bostadsområden; Karlby ligger ca 3,5 km bort och Hellsö ligger tre minuter
med båt eller ca 11 km bort.
Info
För mer information, välkomna att kontakta Lyyskis Fastigheter.
Du kan även bekanta dig med objektet och läsa mer på
www.sandvik.ax
Utgångspris
280 000 €
Fastighet
Fastigheten Sandvikhällor RNr 2:33 med en areal om 2,885 ha samt
Fastigheten Träsket RNr 5:19 med en areal om 0,6150 ha
Övrigt
Området med anläggningen (fgh RNr 2:33) ligger inom detaljplanerat
område med strandområde med klippor (PN), affärsområde (HBF)
och gästområde med camping och stugor (UC).
Strandfastigheten intill RNr 5:19 ligger utanför detaljplanen.
Byggnader
Strandbutik/minilivs (gammal sjöbod), (strandbastu på ofri grund),
brygga med hamnanläggning och plats för 45-50 båtar, café-byggnad
med kök, personalutrymmen och kontor (gamla servicebyggnaden),
på berghällen finns ”Sjöbjörn” vrak (tjänade som förbindelsebåt
mellan Åbo och Kökar fram till 1974), nya servicehuset (2013),
bastubyggnad (2010-2011) med två avdelningar, sovstugor (3st fyra
personers uppförda år 2013, 2 st fyra personers uppförda år 20082009, 3 st två personers av något äldre, dock uppfräschade),
campingområdet med 10 elplatser,
På fastigheten RNr 5:19 ligger 2 av sovstugorna, lusthus vid stranden
samt den ursprungliga piren med bryggan samt stugan som används
som personalbostad.
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23 510, 018-23 507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
Teknik
Kommunalt vatten anslutet, avlopp med pumpledning,
trekammaravskiljning varifrån pumpas till reningsverk.
Fiberanslutning.
Samfälligheter
Andelar i samfällda områden ingår.
Tillträde
Tillträde kan ske efter köpslut eller inför säsongen 2016, varvid
nuvarande ägare är behjälpliga för att göra övergången så smidig som
möjligt. Överlåtelsen kan ske så att bolaget och dess aktier överlåts,
vilket ger även icke ålänningar möjlighet att överta verksamheten,
alternativt att fastigheterna inklusive byggnader och inventarier med
tillbehör överlåts.
Kostnader
Köparen av rörelsen står för kostnad för upprättande av köpebrev
samt övriga administrativa kostnader vid överlåtelse.
Överlåtelseskatten är 2% om aktierna överlåts och 4 % om
fastigheten överlåts separat.
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23 510, 018-23 507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23 510, 018-23 507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23 510, 018-23 507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23 510, 018-23 507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23 510, 018-23 507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]