Åk 8 Vecka 41 (B)

Åk 8
Läxdagar:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Vecka 41 (B)
8A
SO, Musik, Bild
Engelska, Svenska,
Hemkunskap
Språkval, Idrott
Matematik, NO
8B
NO, Musik, Bild
Engelska, Svenska,
Hemkunskap
Språkval, Idrott
Matematik, SO
Läxhjälp
Vi har läxhjälp varje torsdag kl. 14.30 - 15.30 i NO-salen. Skriv upp dig på listan på dörren in till NOsalen så att du har möjlighet till att få den hjälp du önskar. Kryssa även för om du åker buss.
Skolbussen går hem kl. 15.30. Välkommen!
Information om ämnen och läxor:
Matte:
8A: Vi fortsätter med geometri. Planeringen med målen kommer att delas ut och
gås igenom under veckan. De som fortfarande har saker kvar att göra på området
tal och taluppfattning har fått extra genomgångar och arbetsuppgifter. Man får en
ny möjlighet att visa sina kunskaper den 15/10 på läxhjälpen.
8B: Vi fortsätter med geometri. Planeringen med målen kommer att delas ut och
gås igenom under veckan. De som fortfarande har saker kvar att göra på området
tal och taluppfattning har fått extra genomgångar och arbetsuppgifter. Man får en
ny möjlighet att visa sina kunskaper den 15/10 på läxhjälpen.
Engelska:
8A: Vi fortsätter vårt skönlitterära arbete med läsning av bok på engelska. Läxa till
onsdag är de ord som kan användas i bokrecensioner, som vi gick genom förra
veckan. Man ska också läsa i sin bok och skriva i sin läsjournal. Planering har delats
ut.
8B: Vi fortsätter temat om USA. Läxa till onsdag är glosorna med de brittiska och
amerikanska orden. Man väljer att träna på båda spalterna eller en av dem.
Svenska:
Vi fortsätter med satsdelar.
SO:
Första världskriget
Läxa: Ingen, men det är prov på fredag. Provet handlar om orsakerna till första
världskriget. Du ska alltså kunna de olika anledningarna till att det blev krig,
kolonialism, nationalism, militärupprustning, allianser och skotten i Sarajevo.
Du kan träna genom att försöka visa hur de olika orsakerna påverkar varandra.
Det finns genomgången på edwise- historiarummet -första världskriget
NO:
Fysik: Astronomi. Inlämningsuppgift klar v.42. Start av Sex & samlevnad.
Tyska:
Läxa till torsdag är reglerna och mönstret för hur man använder verb i perfekt
(häftet som delades ut förra veckan). Om man fortfarande är osäker på böjningen
av haben och sein i presens tränar man mer på dem (s. 119 i ÖB).
Spanska:
Engförstärkning
Musik:
Bild:
Idrott:
Vi avslutar kap 6 och fortsätter med kap 8 ; vi lär oss ord förgodis och snacks samt
tränar på prepositioner, bestämd artikel ; ” la casa” och ” El cuarto”.
Abdallah : kap 4,att lära sig namn på kläder, handla kläder samt bestämd artikel i sg.
och pl.
Vi fortsätter med ”en färg, flera nyanser”. Därefter kommer vi att arbeta med
gråskalan i blyerts.
Ni kommer att utföra era egenplanerade pass båda lektionerna. Glöm inte att
utvärdera era genomförda lektioner, senast inlämning är fredagen den 16/10 i
mitt fack eller till min mejl: [email protected]
Om du inte kan delta under dagens lektion tar du med en lapp med en
förklaring som är undertecknad av din vårdnadshavare för att du ska få giltig
frånvaro.
Hemkunskap:
8A har praktiskt genomförande.
Övrigt:
Möten
På onsdag är det möte för elevråd mm. kl. 9.30.
På torsdag är det möte för mat- och miljöråd klockan 09.30 i estetiksalen.
Info från syvl
På torsdag informerar Rickard H inför gymnasiemässan, som är den 13 oktober. (8A
på engelskan och 8B på fördjupningen).