Vi möts i Mjölby!

Vi möts i Mjölby!
Utvecklingsprogram för Mjölbys stadskärna
Vad tycker du?
Hur kan Mjölbys stadskärna utvecklas för att bli ännu bättre? I projektet ”Vi möts i Mjölby” har
kommunen tillsammans med bland annat fastighetsägare och företagare i centrala Mjölby arbetat
fram en målbild för stadskärnan. Idéerna har nu sammanställts i ett utvecklingsprogram som visas
för allmänheten på Kungsvägen 56 (Östgöta Correspondentens fd lokal) följande tider:
Torsdag 25/6 kl 8-12 (muntlig presentation ca 30 min kl 08.30)
Fredag 26/6 kl 14-18 (muntlig presentation ca 30 min kl 16.00 och 17.00)
Lördag 27/6 kl 10-14 (muntlig presentation ca 30 min kl 12.00)
Söndag 28/6 stängt
Måndag 29/6 kl 12-17 (muntlig presentation ca 30 min kl 16.00)
Tisdag 30/6 kl 15-20 (muntlig presentation ca 30 min kl 19.00)
Alla som vill tycka till om utvecklingsprogrammet är välkomna att göra det. Lämna dina synpunkter skriftligen till landskapsarkitekt Ida Andersson, via [email protected] eller skriv till Service- och teknikförvaltningen, 595 80 Mjölby. Vi behöver dina synpunkter senast den 30 juni 2015.
Under hösten 2015 ska kommunens politiker besluta om idéerna i utvecklingsprogrammet kan
antas för fortsatt arbete. Efter det ska programmet, eller delar av det, att genomföras etappvis.
Utvecklingsprogrammet finns också att läsa på www.mjolby.se