Amningsutbildning steg 1, 2015

Amningsutbildning steg 1, 2015
Dag 1, 151109 lokal: Mölndalsaulan kl. 8.30- 16.15
Tid
08.30-08.40
Föreläsning
Inledning
Föreläsare
08.40 - 09.40
Anatomi och fysiologi
Mia Westlund,
Barnmorska, IBCLC
09.40 – 10.00
Fika
10.00 – 11.50
Barnets olika steg efter
födelsen, första amningen och
amningsobservation
11.50 – 12.50
Lunch
12.50 – 14.20
Jämlik amning
14.20– 14.50
Fika
14.50 – 16.15
Normal amning och speciella
omständigheter
Katarina Heed,
Barnmorska
Mats Berggren,
Män för jämställdhet
Mia Westlund,
Barnmorska, IBCLC
Dag 2, 141201 Lokal Humlen Östra 8.30- 16.00
Tid
08.30 – 9.00
Föreläsning
Smärtsam amning och
infektioner
Föreläsare
Anna-Karin Ringqvist,
Barnmorska,
verksamhetsutvecklare
SU/Östra
09.00 – 09.45
Barn med särskilda behov
Anna-Karin Ringqvist
09.45- 10.15
Fika
10.15 – 11.15
Amning av för tidigt födda och
barn med speciella behov på
neonatal. Amning i
hemsjukvård
Eva Johansson,
Barnsjuksköterska
11.15 – 12.00
Amning och immunologi
Anna-Karin Ringqvist
12.00 -13.00
Lunch
13.00 – 14.00
Vårdpersonalens attityder och
stöd vid barnafödande och
amning.
14.00- 14.30
Fika
14. 30- 15.30
Forts.
15.30 -16.00
Tid för frågor och avslut
Reservation för eventuella ändringar
Anette Ekström, bitr.
professor i omvårdnad
Högskolan Skövde
Anette Ekström