skissförslaget - Östra Göinge kommun

Bef. bostadshus
et 1m
Stak
GATAN
SMEDJE
Bef. stenskulptur
som tas bort
Förbättrad belysning
Bef. sandlåda
med hus
Angörning
Cykel P
Be
Ny lekstuga
Gat
Bef. stödmur
sten
syta
Gru
t
län
äss ()
Gr rant
(b
Gräs
ng
sgå
Öppning
i staket
Entré
Bef. asfaltsgång länkas
med bef. GC-väg
ring
f. plante
Asfalt
SMEDJEBACKENS FÖRSKOLA
gor
gun falt)
Nya mmias
(gu
Sittplats
under tak
Asfalt
Staket 0,9m
Skogsdunge
Nya gungor
Bef. fjäderlek
Bef. sandlåda
med ny pergola
t
f. s
Bef. gungor
(gummiasfalt)
t
ng
ake
Gå
fal
(as
Bef. kompisgunga
Asfalt
t)
Gångstråk (a
sfalt)
Bef. förråd
Sand
Be
Bibliotek
Dunge
Nytt träd
N
Staket 1m
Gräs
Trädgård
Bef. trädallé sparas
Gräs
Staket 2,5-3m
Lastzon
ATAN
Pergola
GATA
Plantering
Bef. GC-väg
Bef. flaggstång
RING
Plantering
Nya gungor
Bef.
sandlåda
Staket 1m
Gång
Plantering
Bef. miljöhus
Nytt förråd
Gräs
Sittplats
under tak
Grässlänt
Asfalt
Gräs
Staket 1m
Öppning
i staket
Trädgård
Befintligt
inspringningsskydd
Sand
Ny häck
t 1,5m
Stake
Uteplats
Bef.
fjäderlek
Gräs
m
t1
ke
Sta
Matsal
Flyttad
fjäderlek
Ny lekstuga
Nya träd
Entré
Flyttad
rutchkana
Lekstock
Målade
lekytor
GUC
t 1,5m
Stake
Bef. skylt
Huvudentré
Bef
Sta
.G
C-v ket 1m
äg
Dunge
Gräs
MÖLLESKOLAN
Bef. flaggstång
KÄLLG
ola
Grässlänt
Bef. stenmöbel
ll försk
m
et 1
Stak
ing ti
Parker
Bef. plantering
Bef. lekborg
(sand)
Gememsam
basketplan
(asfalt)
Entré
Stenläggning
Ny kompisgunga
(gummiasfalt)
Grusyta
2 st. bef. pingisbord
Planterin
g
VERKSTADSBYGGNADEN
Miljöstation
Bef.
container
Atejé
Aula
Staket 2,5-3m
Plank 2,5-3m
Bandyrink
(asfalt)
Bef. trädallé
Bef. bollplank
Stenlager
Stenverksamhet
Grusyta
Grusgång
Bef. stödmur
Asfalt
Fotbollsplan
(grus)
Parkering
Upplyst gång (asfalt)
Skogsdunge
Bef. belysning
Staket 2,5-3m
Asfalt
Ny belysning
Be
fin
tli
Bef. skogsdunge
g
lö
pa
Gräs
rb
an
a
Parkering
Gräs
Bef. amfiteater
MÖLLEGATAN
Bussh
ållpla
ts
Bef. sta
Bef. busskur
ket
Bef. kulle
Gräs
SKISSFÖRSLAG - UTEMILJÖ
- GUC
- Mölleskolan
- Smedjebackens förskola
Bef. träd
Skala 1:500 (A1)
Ritad av Linnéa Björk, Planarkitekt,
Östra Göinge kommun, 2015-03-31