Mölndal Galleria Informationsblad nr 11

Datum
2015-12-14
Mölndal Galleria
Informationsblad nr 11
Mitt i Mölndals centrum, blivande Mölndals innerstad, bygger NCC på ett
miljöanpassat sätt en ny handelsplats som skall stå inflyttningsklar för kunder
och hyresgäster 2018. Samtidigt bygger Riksbyggen 150 bostäder.
Det är ett stort nybyggnadsprojekt och det går inte obemärkt förbi. Vi kommer
därför fortlöpande att informera om vårt arbete och de ev. störningar som
projektet ger upphov till.
Informationsblad nr-11. Mölndal Galleria.docx
Arbeten under perioden: v.51 och v.52 2015
Södra kvarteret
(Mellan Broslättgatan och
Barnhemsgatan)
v.51:
Norra kvarteret
(Mellan Broslättgatan och Brogatan)
Fortsatt pålning
Schaktarbeten
Div tunga transporter på Barnhemsgatan
och Storgatan
Betongarbeten bottenplatta
Fortsatt pålning
Schaktarbeten
Div tunga transporter på Storgatan
v.52 (t o m onsdag):
v. 52 (t o m onsdag)
Fortsatt pålning
Schaktarbeten
Div tunga transporter på Storgatan
Fortsatt pålning
Schaktarbeten
Div tunga transporter på Barnhemsgatan
och Storgatan
Betongarbeten bottenplatta
v.51:
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Rolf Lundberg, NCC Property Development AB
Telnr: 0705-521640, Email: [email protected]
Torleif Harrysson, NCC Construction AB
Telnr: 0702-541490, Email: [email protected]
Sid 1 (1)