Produktblad - Orresta Dörr

Massivdörr O10/48
Beteckning
Karmdagmått*
Bredd x Höjd
Karmyttermått
Bredd x Höjd
Enkeldörr
O 10 7x21
O 10 8x21
O 10 9x21
O 10 10x21
O 10 11x21
O 10 12x21
O 10 13x21
600
700
800
900
1000
1100
1200
690
790
890
990
1090
1190
1290
Pardörr
O 10 15x21
O 10 18x21
1400 x 2025
1700 x 2025
x
x
x
x
x
x
x
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
x
x
x
x
x
x
x
StandardbreddVikt
gångdörr
i kg
2093
2093
2093
2093
2093
2093
2093
1490 x 2093
1790 x 2093
42
47
52
57
62
67
72
925
925
82
96
Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.
*Vid 90 graders öppnad dörr avgår 47 mm (träkarm), 35 mm (stålkarm), 53 mm (infällt klämskydd)
från karmdagbredden.
O 10/48 är en massiv, oklassad inner-
KLASSNINGAR
DESIGN
Oklassad.
Dörrarna kan levereras med faner i ett
dörr för utrymmen där det inte ställs
DÖRRBLAD
speciella krav på ljud- eller brandsä-
Dörrbladet är 48 mm tjockt och består av en
kerhet. Den lämpar sig mycket väl för
stomme tillverkad av massiv spånskiva med
offentliga miljöer som kontor, skolor,
träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har
vårdcentraler och idrottshallar.
en beklädnad av 5 mm träfiberskiva.
Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm
VARIANTER O 10
68
92
98
118/122
145
STÅLKARMAR
04-08
TRÖSKLAR
Typ B
Typ G
Typ H
Typ L
Normalt levereras hårdträtrösklar i ek, men
ytskikt av 0,7 mm laminat i önskad kulör.
kan även fås i annat träslag.
Typ CH
Typ CG
Dörrarna levereras som standard med låskista,
Fanerade och laminerade dörrar levereras
tappbärande elförzinkade gångjärn och
som standard med massiv, förtäckt kantlist i
justerbart slutbleck. Övrig beslagning offereras
önskat träslag på vertikala kanter.
på begäran.
stålkarm, sparkskydd, karmskydd, klämskydd,
dolda gångjärn m.m. Dörrbladen kan även
beställning levereras med karmmåtten 45 x 68,
levereras med träfaner i designserien Orrspel.
Målad furukarm levereras i önskad kulör.
YTBEHANDLING
GLASÖPPNINGAR
Fanerade dörrar samt ädelträkarmar levereras
klarlackade, oljade eller betsade.
21
22
23
24
25
01
S PA R K S K Y D D / H A N D S K Y D D
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4
Typ 5
03
30
Dörrarna kan levereras med glasöppning,
Vitmålad furukarm 45 x 92 mm men kan mot
särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet.
Typ TT
EXTRA UTRUSTNING
KARM
med massiva pålimningar i önskat träslag från
Släplist SL
BESLAGNING
KANTLIST
Ädelträkarmar ­tillverkas på furustomme
Typ G
special­utföranden.
Dörren levereras med önskat tröskelutförande.
eller karm med valfritt karmdjup 68–225 mm.
Typ V
duktion möjliggör stor frihet i mått och olika
offereras på begäran. Laminatdörrar har ett
45 x 98, 45 x 118, 45 x122 och 45 x145 mm
Typ K
mönster i design­serien Orrspel. Flexibel pro-
TRÖSKEL
bladskant lika dörrbladsyta.
02
Dörrbladen kan också levereras med faner-
kan erhållas i önskat träslag. Mönstrad faner
Målade dörrar levereras med målad dörr-
01
lagda faner­mönster lämnas vid förfrågan.
knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket
Målade dörrar levereras i önskad kulör.
TRÄKARMAR
mycket stort antal träslag. Förslag på fritt
PARBLADIG DÖRR
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt
som motsvarande enkeldörr. Mötesdörren
är försedd med utanpåliggande anslagslist
monterad på anslagssidan och har som
standard 2 infällda kantreglar av hävarmstyp.
A
A
B
B
Karmyttermått
Karmdagmått
45
33
Snitt A-A
15
Snitt B-B
Målad karm
Ädelträkarm
48
48
46
46
45
68-225
48
46
68-225
48
46
45
45
45
68-225
Förtäckt kantlist
68-225
Målad dörrbladskant
Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
KARMTYPER