sap businessobjects business intelligence 4.x platform

Utbildning
SAP BUSINESSOBJECTS BUSINESS INTELLIGENCE 4.X
PLATFORM: ADMINISTERING SERVERS
Efter kursen ska du kunna förklara arkitekturen av
SAP BusinessObjects Business Intelligence platform,
konfigurera SAP BusinessObjects Business Intelligence platform,
utföra vanliga server- och administrativa uppgifter i SAP
BusinessObjects Business Intelligence platform, hantera och
konfigurera servrar och göra problemsökning i SAP BusinessObjects
Business Intelligence platform.
Kursinnehåll
• Beskrivning av SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform
• Installation och Konfiguration
• Server Administration och Management
• Hantera Web Application Servers
• Hantera Central Management Server Databases
• Hantera File Repository Servers
• Hantera Adaptive Servers
• Hantera Crystal Reports Servers
• Hantera Web Intelligence Servers
Kursinformation
Kurslängd:
3 dagar
Kursavgift:
23 950 SEK
Starttid/Sluttid:
09.00-17.00
Målgrupp:
Systemarkitekter/administratörer som är nya
användare av SAP BusinessObjects Business
Intelligence platform och som är ansvariga för att
underhålla SAP BusinessObjects Business Intelligence
platform användare, grupper och objekt i sin
organisation.
Förkunskaper:
• Goda Windows kunskaper
• Kunskap om administration och säkerhet för
Windows Server 2000/2003
• Datavana
• Hantera Dashboard Servers
Rekommenderade förkunskaper:
• Hantera Connection Servers
• Bekant med uppgifter som support av användares och gruppers behörigheter i SAP BusinessObjects Business Intelligence platform
• Hantera Events Servers
• Bekant med hantering av innehåll och konton i • Problemsökning i SAP BusinessObjects Business Intelligence SAP BusinessObjects Intelligence platform
Platform
Kurs baserad på produktversion:
SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.X
• Hantera Explorer Servers
Utbildning - SAP BusinessObjects