Årsmöte

1
Protokoll fört vid årsmöte med Holje Folkdansgille 2015-02-11
i Jämshögs Medborgarhus.
§1
Mötets öppnande
Ordföranden Johan Seger kunde hälsa ett 20-tal närvarande välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.
Årsmötesförhandlingarna inleddes med en tyst minut för att hedra vår bortgångna medlem
Alice Wigö.
§2
Dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.
§3
Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 protokolljusterare
Johan Seger valdes till mötesordförande och Alf Olofsson till mötessekreterare.
Ingegerd Sällström och Björn Axelsson valdes att justera protokollet.
§4
Mötets behöriga utlysande
Kallelsen till årsmötet har varit infört i Sydöstran och BLT onsdagen den 28 januari.
Årsmötet förklarades vara behörigt utlyst.
§5
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll (från halvårsmötet) cirkulerade runt under mötet och godkändes.
§6
Verksamhetsberättelse
Holje Folkdansgilles verksamhetsberättelse för 2014 från de olika sektionerna gicks igenom
och godkändes.
Se bilaga 1.
§7
Ekonomisk berättelse
Balansrapport och resultatrapport för år 2014 fanns kopierad till samtliga för granskning.
Kassören Kerstin Eriksson informerade och svarade på frågor från mötesdeltagarna.
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Se bilaga 2.
§8
Revisionsberättelse
Revisor Arne Larsson läste upp revisionsberättelsen.
Se bilaga 3.
§9
Ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det år revisionen omfattar.
§ 10
Motioner
Inga motioner fanns att behandla.
§ 11
Val av styrelseledamöter
Årsmötet beslöt att för 2 år välja:
Ordförande
Sekreterare
Sektionsledare Dans o Lek
Sektionsledare Dräkt o Slöjd
Sektionsledare Stuffa
Eric Ivarsson (nyval).
Alf Olofsson (omval).
Rolf Bengtsson (omval).
Greta Adolfsson (omval).
Pierre Carneklo (nyval).
2015-02-11ÅrsmöteProtokoll.doc
2
§ 12
Val till sektionerna
Årsmötet beslöt att för 2 år välja:
Vice sektionsledare B o U
Administratör B o U
Administratör Musik
Administratör Stuffa
Administratör Dans o Lek
Vakant (Ingår i Stuffasektionen).
Vakant (Ingår i Stuffasektionen).
Arne Larsson (omval).
Cecilia Berg (fyllnadsval 1 år).
Ann-Kristin Jeppsson (fyllnadsval 1 år).
§ 13
Val av 2 revisorer jämte suppleanter
Årsmötet beslöt att för 1 år välja:
Revisorer
Arne Larsson (omval)
Bo Adolfsson (omval)
Revisorsuppleanter
Björn Axelsson (omval)
Eva Ridbäck (omval)
§ 14
Val av 3 distriktsombud jämte 3 suppleanter
Styrelsen har 2 ombud av totalt 5.
Årsmötet beslöt att för 1 år välja:
Distriktsombud
Siv Bertilsson (nyval)
Eva Eriksson (omval)
Kerstin Persson (omval)
Suppleanter
Eva Ridbäck (nyval)
Bodil Samuelsson (omval)
Björn Axelsson (omval)
§ 15
Val av valberedning
Årsmötet beslöt att för 1 år välja:
Arne Larsson (omval)
Sammankallande
Lena Viktorsson (omval).
Gun-Britt Lennartsson (nyval).
§ 16
Val av materialföreståndare
Årsmötet beslöt att för 1 år välja:
Alf Olofsson (omval).
§ 17
Val av fanbärare
Årsmötet beslöt att för 1 år välja:
Eric Ivarsson (omval).
Jonas Kedenius (nyval).
Greta Adolfsson (omval).
Kerstin Eriksson (omval).
§ 18
Val av redaktör (tekniskt ansvarig) för Hemsidan
Årsmötet beslöt att för 1 år välja:
Peter Svensson (omval).
§ 19
Val av förtjänstmärkeskommitté
Årsmötet beslöt att för 1 år välja:
Rosita Ljunggren (omval).
Kerstin Eriksson (omval).
Nicklas Viktorsson (omval).
§ 20
Lotteriföreståndare
Årsmötet beslöt att för 2 år välja:
Kerstin Eriksson (omval).
2015-02-11ÅrsmöteProtokoll.doc
3
§ 21
Bingolottoansvarig
Årsmötet beslöt att för 1 år välja:
Rolf Bengtsson (omval)
Kerstin Bengtsson (omval)
§ 22
Medlemsavgifter 2016
Riks höjer avgiften 2016 med 10:-/ medlem.
Styrelsens förslag är oförändrad medlemsavgift, d.v.s. för vuxna 200 kr (varav 20 kr till Distriktet
och 115 kr till Riks) och för barn/ungdom 120 kr (varav 15 kr till Distriktet och 95 kr till Riks).
För de som är medlemmar i annan förening och betalar till Riks i den föreningen är medlemsavgiften 105 kr.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§ 23
Verksamhetsplan för året
Dans- och Leksektionen.
Träning för medlemmar, våren 2015.
Tider nedan 19.30 – 21.30
Tisdagar Gillesdans
Onsdagar Träff för daglediga
Onsdagar Folkdans
Torsdagar Gillesdans
Söndagar Gammaldanskurs
13/1 – 31/3
14/1 – 1/4
14/1 – 17/6
8/1 - 26/3
18/1 – 22/3
OBS! Tiden 14.30 – 16.30.
OBS! Tiden 19.00 – 21.30.
OBS! Tiden 18.00 – 20.00.
Träning för medlemmar, hösten 2015.
Tider nedan 19.30 – 21.30
Tisdagar Gillesdans
Onsdagar Träff för daglediga
8/9 – 17/11
9/9 – 18/11
Onsdagar Folkdans
Torsdagar Gillesdans
16/9 – 25/11
10/9 – 19/11
Söndagar Gammaldanskurs
13/9 – 22/11
(Träning för uppvisning 24/11).
OBS! Tiden 14.30-16.30 (Träning för
uppvisning 25/11).
OBS! Tiden 19.00 – 21.30 (Träning för
uppvisning 26/11).
OBS! Tiden 18.00 – 20.00.
Gammaldansfester i Jämshögs Medborgarhus om inget annat anges.
Våren 2015.
14/2 CD - fest
14/3 Kal Kagge
11/4 CD-fest
Hösten 2015.
10/10 Kal Kagge
14/11 CD-fest
Vi dansar kl.19.00 – 23.00. Egen fikakorg medtages.
Årsmöte Holje Folkdansgille den 11/2.
Majsjungning den 30/4.
Jubileum Holje Folkdansgille 60 år den 9/5.
Midsommar Holje Park
Folkdansarna utbyte med Danmark.
Folkdansarna får besök av Altenholzer Öwerpedder, Kiel.
Halvårsmöte Holje Folkdansgille den 9/9.
Intensivkurs i gillesdans Södra Ljunga bygdegård
Skördedag Torget.
Skyltsöndag Folkets Hus, Olofström den 29/11.
Mellandagsträning i Jämshögs Medborgarhus, den 27/12.
2015-02-11ÅrsmöteProtokoll.doc
4
Musiksektionen.
Ordinarie träningar i föreningslokalen i Jämshög, måndagar klockan 17:30 - 19:00
under tiden 2015-01-12 - 2015-06-15 samt 2015-09-07 - 2015-11-16. (Normalt varannan måndag).
-----------------------------------------------------------------------------Dräkt- och Slöjdsektionen.
Dräkt- och slöjdsektionens verksamhet är förlagd till föreningens lokal i Jämshög
(i Medborgarhuset). Här finns både vävstolar och en slöjdverkstad. Tisdagskvällar
träffas vi här och håller på med olika projekt. I vävstolarna vävs det dukar, trasmattor m.m.
Slöjdar i många olika material gör vi också. Till jul brukar ljusstöpning stå på programmet.
Välkommen till våra aktiviteter.
Våren 2015.
Tisdagar 13 jan. – 12 maj kl. 18.00 – 21.00.
Januari
Januari
13
Upptaktsmöte.
Sätta igång handduks- och mattväv.
Göra garnfåglar.
Göra bollkuddar.
Såga ut och göra tuppar, hönor och andra träsaker.
Påskfest i Lilla salen, Medborgarhuset.
Sy nackkuddar.
Ev. smycke av silverlera.
Förbereda till ljuskronor.
Åsenrundan med grillning. Samling vid Lid lkl. 9.30.
Färdigställa arbeten.
Applikationer.
Februari
Mars
31
April
25
Maj
Hösten 2015.
Tisdagar 1 sept. – 24 nov. kl.18.00 – 21.00.
Vävdagar i Glimåkra.
Tomtar.
Trägranar.
Ljusstakar.
Stöpa ljuskronor.
Tillverka jularbeten till julmarknaden, gravsmyckning, kransar etc.
Är det något du funderar över så kontakta gärna sektionsledaren Greta Adolfsson på
telefon 0456-241 77 eller via e-post [email protected]
--------------------------------------------------------------------------Stuffasektionen.
Våren 2015:
31 jan
12 jan – 27 april
19 jan – 27 april
1 feb – 29 mars
April – juni
16 maj
24 april
Kickoff med Henrik o Yvonne från Swing, Växjö.
Ledarträning måndagar kl. 18.00-19.30.
Träningar för allmänheten, måndagar kl. 19.30-21.00.
Nybörjarkurs, special, 9 söndagar i rad á 3 timmar, möjlighet för
dig som dansat innan att hoppa in ifrån gång nr 7.
Anordna helgkurs med externa tränare 1-2 gånger.
Trivselaktivitet för ledare med respektive. Vi åker till Gualöv och
lagar mat med Tina.
Stuffafest med Kindbergs på scenen.
2015-02-11ÅrsmöteProtokoll.doc
5
Hösten 2015:
 Våra ledarträningar startar måndagar i slutet av augusti. Vi tränar måndagar
kl. 18.00-19.25 fram till slutet på november.
 Den allmänna fri-träningen börjar måndagar i september. Tiden är 19.30 till 21.00
i Jämshögs Medborgarhus. Anordnas fram tom november.
 Kurs(er) i bugg och foxtrot.
 Fredagen den 20 november kommer Blenders och spelar på vår stuffafest i Olofström.
 Någon typ av trivselaktivitet för oss ledare kommer att anordnas under höstterminen.
 På julskyltningen vill vara med och visa upp vår verksamhet i Folkets hus i Olofström
tillsammans med resten av Folkdansgillet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 24
Bilersättning 2015
Styrelsen föreslog oförändrad ersättning dvs. 18,50 kr/mil (i enlighet med statliga regler).
Gäller som tidigare att de första 20 km ej ersätts. Ersättningen gäller för funktionärer och
deltagare i arrangemang och dansuppvisningar.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§ 25
Budget 2015
Kerstin Eriksson presenterade årets budget, som är en nollbudget med en omslutning på 197 000:Årsmötet godkände budgetförslaget.
Se bilaga 4.
§ 26
Skrivelser
a. Distriktssamdansningar 2015. Anslag om datum, tid och värdförening sätts upp på
anslagstavlan.
b. Inbjudan till Teaterföreningens årsmöte den 9 mars kl. 18:30 i PRO-lokalen inkommit.
c. Inbjudan/kallelse till distriktsårsmöte den 8 mars kl. 16:00 i Hällaryd inkommit.
d. Eric fått skrivelse från Kulturens om olika ledarutbildningar, men i nuläge inga i närområdet.
Info samtidigt om att närvarolistorna för bidrag från Kulturens är utlämnade till resp. grupper.
Info. om när dessa skall lämnas in kommer.
§ 27
Rapporter
Inget att rapportera. Årsmötet hänvisade till Verksamhetsberättelsen.
§ 28
Datum för halvårsmötet
Styrelsen föreslog att halvårsmötet 2015 skall hållas den 9 september i Jämshögs Medborgarhus.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§ 29
Datum för årsmötet 2016
Styrelsen föreslog att årsmötet 2016 skall hållas den 10 februari i Jämshögs Medborgarhus.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§ 30
Telefonlista 2015
Eric har lovat ansvara för att låta trycka upp en ny upplaga av telefonlistan p.g.a. att ändringar har
skett av förtroendevalda, adresser, telefonnr. och E-mailadresser. Telefonlista 2014 cirkulerade
under mötet för att justeras av berörda.
§ 31
Övrigt
a. Larm Medborgarhuset.
Alf informerade om att nya dekaler med telefonnr. till G4S larmcentral är uppsatta i entrédörren och telefonhytten.
Alf informerade vidare om att listan med kontaktpersoner och behöriga personer med
behörighetskoder måste uppdateras gentemot G4S eftersom det skett förändringar av
förtroendevalda.
2015-02-11ÅrsmöteProtokoll.doc
6
b.
c.
d.
e.
Alf kollar upp med berörda innan justering begärs från G4S.
I detta sammanhang informerade Kerstin om att föreningens försäkringar finns uppsatta på
anslagstavlan till allmän kännedom.
Aktuellt Holje Folkdansgille.
Eric sammanställer Aktuellt. Alf lämnar underlag från alla sektioner (verksamhetsplaner och
samdansningsprogram) till honom snarast möjligt.
Midsommarfirande 2015.
Lena informerade om möjligheten att ställa upp med folkdansuppvisning skall tas upp med
folkdansgruppen på nästkommande träning. Lena måste lämna besked till berörda inom
kommunen om hur det blir. Förslag (som gillades av årsmötet) ställdes av Ann-Kristin att
gillesdansare och folkdansare tillsammans bör kunna genomföra ett dansprogram.
Lena och Ann-Kristin tittar vidare på förslaget.
I detta sammanhang informerade Kerstin om att hon haft kontakt med kommunens repr. och
fått bekräftat att vi får ekonomiskt stöd både vid midsommarfirandet och vid skyltsöndagen.
Julfest 2015.
Styrelsen föreslog att den traditionella julfesten skall hållas den 5 december i Medborgarhuset
med start kl. 18:00.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
Riktlinjer, föreningens julbord.
Nuvarande riktlinjer för föreningens julbord skall ses över av styrelsen och justeras med
inriktningen att alla föreningens medlemmar skall ha möjlighet att delta.
f. Uthyrning Medborgarhuset
Eric är bortrest under tiden 12/3-8/4. Tas upp i sektionerna om någon kan åta sig uthyrningsuppdraget under denna period.
g. Förtjänstmärkesutdelning.
Kerstin delade ut förtjänsttecken, diplom och blommor till Ann-Kristin o Ingvar Jeppsson samt
till Eva o Krister Eriksson för deras förtjänstfulla insatser som dansledare och inspirationskälla
för dansglada medlemmar.
h. Avtackning
Kerstin avtackade å föreningens vägnar vår tidigare mångårige dansledare Lasse Kedenius
och vår avgående dansante ordförande Johan Seger med presenter och blommor.
i. 60-årsjubileum
Johan påminde om att föreningen firar sitt 60-årsjubileum den 9/5 och styrelsen jobbar med
förberedelserna för detta.
j. Nycklar till Medborgarhuset och Slöjdlokal.
Lasse Kedenius och Johan återlämnade sina nycklar (Medborgarhuset) till Alf.
Johan återlämnade även nyckel (Slöjdlokalen) till Greta.
2015-02-11ÅrsmöteProtokoll.doc
7
§ 32
Avslutning
Nyvalde ordföranden Eric tackade för förtroendet och tackade de närvarande för visat intresse
och förklarade mötet avslutat.
Föreningen bjöd sedan på kaffe o tårta (bakad av Berith).
Olofström den 16 februari 2015
...……………………………
Alf Olofsson, sekreterare
........................................
Johan Seger, ordförande
Protokolljusterare
………………………………
Ingegerd Sällström
.........................................
Björn Axelsson
Bilagor:
1. Verksamhetsberättelse.
2. Kassatablå.
3. Revisionsberättelse.
4. Budget 2015.
5. Deltagarförteckning.
2015-02-11ÅrsmöteProtokoll.doc
8
Deltagarförteckning vid Holje Folkdansgilles årsmöte 2015-02-11 i Jämshögs Medborgarhus.
Ingegerd Sällström
Eva Ridbäck
Lasse Kedenius
Kerstin Eriksson
Greta Adolfsson
Peter Svensson
Lena Viktorsson
Jonas Kedenius
Arne Larsson
Ingvar Jeppsson
Ann-Kristin Jeppsson
Rosita Ljunggren
Eva Eriksson
Gun-Britt Lennartsson
Rolf Bengtsson
Björn Axelsson
Margareta Kindvall
Kerstin Persson
Lena Ivarsson
Eric Ivarsson
Berith Andersson
Marianne Olofsson
Johan Seger
Alf Olofsson
2015-02-11ÅrsmöteProtokoll.doc