Plankartor med permanenta markanspråk

1(2)
Ansvarig part
Dokumenttyp
Författare
Skapat datum
Status
M33
21-Förteckning
Fredrik Reinius
XXXX-XX-XX
För granskning
Senaste revidering
Revideringsdatum
Projektskede
Infosäkerhetsklass
Diarienummer
Järnvägsplan
K1
-
SAMRÅDSHANDLING 2015-11-26
Ritningsförteckning
Järnvägsplan, Plankartor med permanenta markanspråk, plan och profil
REVIDERINGSHISTORIK
Rev.
Revidering avser
Reviderat av
Filnamn: 3320-M33-21-01001
Godkänd av Datum
Revideringsdatum:
Filnamn/Ritningsnummer
Spårtunnel
M33-1510-11-A3000-00-2201
M33-1510-11-A3000-00-2202
M33-1510-11-A3000-00-2203
M33-1510-11-A3000-00-2204
M33-1510-11-A3000-00-2205
M33-1510-11-A3000-00-2206
M33-1510-11-A3000-00-2207
M33-1510-11-A3000-00-2208
M33-1510-11-A3000-00-2209
M33-1510-11-A3000-00-2210
Arbetstunnlar/Tillfartstunnlar
M33-1510-11-A3000-00-2221
M33-1510-11-A3000-00-2222
M33-1510-11-A3000-00-2223
M33-1510-11-A3000-00-2224
Senaste Revidering:
2(2)
Beskrivning1
Beskrivning2
Tekniksystem
Skala
Permanenta
markanspråk
Permanenta
markanspråk
Permanenta
markanspråk
Permanenta
markanspråk
Permanenta
markanspråk
Permanenta
markanspråk
Permanenta
markanspråk
Permanenta
markanspråk
Permanenta
markanspråk
Permanenta
markanspråk
3+000-3+500
Järnvägsplan
1:1000
3+500-4+000
Järnvägsplan
1:1000
4+000-4+500
Järnvägsplan
1:1000
4+500-5+000
Järnvägsplan
1:1000
5+000-5+500
Järnvägsplan
1:1000
5+500-6+000
Järnvägsplan
1:1000
6+000-6+500
Järnvägsplan
1:1000
6+500-7+000
Järnvägsplan
1:1000
7+000-7+500
Järnvägsplan
1:1000
7+500-8+000
Järnvägsplan
1:1000
Tillfartstunnel Hagastaden Järnvägsplan
1:1000
Arbetstunnel Hagalund,
Järnvägsplan
alternativ 2
Tillfartstunnel Arenastaden Järnvägsplan
1:1000
Arbetstunnel Hagalund,
alternativ 1
1:1000
Permanenta
markanspråk
Permanenta
markanspråk
Permanenta
markanspråk
Permanenta
markanspråk
Järnvägsplan
Filnamn: 3320-M33-21-01001
1:1000
Skapat datum Rev
Revisionsdatum