Prislista Företag 2016

Prislista Företagskund 2016
PAKETERBJUDANDE
Företagserbjudande
1 100 kr/år
I erbjudande ingår:
- Företagskonto
- Placeringskonto Företag
- Internetbanken Företag
- Telefonbanken
- Bankgiroanslutning
- Betalkort Visa Business Card inkl. 10 betalningsdagar och tjänstereseförsäkring
- Tillgång till företagsrådgivare för årlig ekonomisk genomgång
- Trygghetsanalys, träffa en specialist för genomgång av företagets försäkrings- och pensionsbehov
- Medlemsavgift för Tillväxt Syd
Föreningserbjudande
600 kr/år*
I erbjudande ingår:
- Företagskonto
- Placeringskonto Företag
- Internetbanken Företag
- Telefonbanken
- Bankkort Visa Företag
- Bankgiroanslutning
*Sponsrade föreningar kan ha avvikande priser, kontakta ditt Sparbanken Syd kontor för information.
Förmögenhetsförvaltning Företag
7 000 kr/år eller offert
Aktiebolag, Handelsbolag etc.
Tjänster som ingår i Förmögenhetsförvaltning Företag:
- En personlig Förmögenhetsrådgivare som ger råd om förvaltning av företagets placeringar
- Två inbokade möten årligen för genomgång av företagets placeringar samt planering och uppföljning av
företagets ekonomi
- Tillgång till bankens övriga specialister
Förmögenhetsförvaltning Företag
Stiftelser och församlingar
Innehåll enligt ovan
Enligt offert
KONTO OCH INFORMATION
Bankgiroanslutning
- Återredovisning - försändelser med posten från Bankgirot
- Återredovisning via fil eller Internetbanken
300 kr/år
15 kr/st
0 kr/st
Kontoutdrag med posten inkl. fyra fria
- Månadsvis
- Extra kontoutdrag
0 kr/år
250 kr/år
29 kr/st
Engagemangsbesked
300 kr
KORT
Visa Business Card
inkl. 10 betalningsdagar och tjänstereseförsäkring.
Ett kort ingår i Företagserbjudandet, från och med kort 2 ordinarie pris.
Årsavgift inkl. 10 betalningsdagar utan tjänstereseförsäkring
- Förlängd betalningstid 30 dagar, avgiften läggs på grundavgiften
Påminnelse av PIN-kod
Prägling av nytt kort (t.ex. vid namnbyte)
Kontantuttag i Sverige och utomlands, även på bank eller växlingskontor
Utskick av kort utomlands, skickas med rekommenderad post
Påminnelseavgift
Dröjsmålsränta
Övertrasseringsränta
Övertrasseringsavgift
Valutaväxlingspåslag vid köp och kontantuttag utomlands
Nödkontanter, utbetalning upp till 10 000 kr
Kontoutredning med anledning av felaktig betalning
Kopia av köpnota /faktura
Expressbeställning
Bankkort Visa Företag
Påminnelse av PIN-kod
Prägling av nytt kort (t.ex. vid namnbyte)
Kontantuttag i Sverige eller uttag av Euro i EMU-land
Övriga uttag utomlands
Utskick av kort utomlands, skickas med rekommenderad post
Valutaväxlingspåslag vid köp och kontantuttag utomlands
Nödkontanter, utbetalning upp till 10 000 kr
Kontoutredning med anledning av felaktig betalning
Kopia av köpnota
Expressbeställning
590 kr/år
450 kr
+ 240 kr/kort och år
0 kr/st
75 kr
3 %, minst 35 kr
300 kr
60 kr
15%
15% per år
100 kr
1,50%
500 kr
550 kr/h min 300 kr
100 kr/st
150 kr
350 kr/år
0 kr
75 kr
0 kr
35 kr
300 kr
1,50%
500 kr
550 kr/h min 300 kr
100 kr/st
150 kr
INTERNET- OCH TELEFONBANKEN
Internetbanken Företag med betaltjänst
Ingår i paketerbjudande
Telefonbanken
Ingår i paketerbjudanden
500 kr/år
0 kr
Kontanthantering
Dagskasseuppräkning via servicebox, avtalskunder
Växelmynt – uppräkning och insättning på konto i Sparbanken Syd
Mynt i tub eller annan förpackning, för kund i Sparbanken Syd
100 kr/st
50 kr
5 kr/tub
Betalningar inom Sverige
Ankommande betalningar
Autogiro
Bankgirotransaktioner 1 000 st ingår, därefter
E-faktura
Girokonto
1,80 kr/st
1,50 kr/st
Enligt offert
1 000 kr/år
Avgående betalningar
Elektroniska betalningar
Filöverföring via Internetbanken
Leverantörsbetalningar (Vecko-LB) inkl. 60 filer/år
- Fler än 60 betalningsfiler per år
- 1 000 Bankgirotransaktioner i SEK ingår, därefter
Svenska leverantörbetalningar via Internetbanken, obegränsat antal filer
Utbetalningsavi
Stoppad betalning pga. bristande täckning
500 kr/år
1 000 kr/år
35 kr/st
1,50 kr/st
2 900 kr/år
29 kr
250 kr/st
Betalningar via Telefonbanken Personlig Service
Betalning till Plusgiro eller Bankgiro
Överföring direkt till annan bank exkl. mottagande banks avgift
Expressöverföring exkl. mottagande banks avgift
100 kr/st
100 kr/st
500 kr/st
UTBETALNINGAR
Svenska leverantörsbetalningar via blankett
Bankgiro Direkt
- 400 transaktioner ingår, därefter
- Återredovisning med posten
Stoppad betalning pga. bristande täckning
Bankgiro- eller Plusgirobetalning i kassa
Kontantutbetalning av Bankgiro- eller Plusgiro
Betalning till 90-konto
Postväxlar och checkar
Utställande av postväxel
Inlösen av postväxel vid insättning på konto i Sparbanken Syd
Checkar, häfte med 20 st
Inlösen och skydd av svensk check
Inlösen av check med insättning på SEK- eller valutakonto
Kopia på inlöst svensk check
Kopia på inlöst utländsk check
Inkassouppdrag utländsk check
Returnerad check
Köp av check i tredjelandsvaluta
1 000 kr/år
4,50 kr/st
15 kr/st
250 kr/st
100 kr/st
100 kr/st
0 kr/st
20 kr/st
0 kr/st
200 kr
0 kr/st
1)
300 kr
50 kr/st
2)
300 kr
2)
800 kr/st
2)
400 kr/st
2)
400 kr
1) Eventuella valutaväxlingsavgifter tillkommer
2) Eventuella utländska kostnader tillkommer
ÖVERFÖRINGAR KONTO TILL KONTO
Internetbanken
På kontor till annan bank
Telefonbanken Personlig Service
Stående överföring
0 kr
100 kr/st
0 kr/st
0 kr/st
LÖNER
Löner via Internetbanken
- Pris per transaktion
Bankgirot Lön (KI)
- Pris per transaktion
Löner via lista
- < 6 anställda
- 6-20 anställda
- >20 anställda
200 kr/år
1,50 kr
500 kr/år
1,50 kr
700 kr/år
1 200 kr/år
Enligt offert
Utländska leverantörsbetalningar
Via Internetbanken
EU-betalning
- Betalning från EU, EES eller Schweiz i euro eller svenska kronor.
Internationell betalning
- Betalning utanför EES området eller betalning i tredjelandsvaluta inom EES.
Expressbetalning
1,50 kr/st
75 kr/st
450 kr/st
Via kontor
EU-betalning
100 kr/st
- Betalning till mottagare inom EU/EES i euro eller svenska kronor.
Internationell betalning
175 kr/st
- Betalning utanför EES områden eller betalning i tredjelandsvaluta inom EES.
Expressbetalning
500 kr/st
Tredjelandsvaluta, annat valutaslag än SEK eller mottagarlandets valuta
+ 75 kr
Avisering per brev av slutlig avräkningsnota
+ 25 kr
3)
Utländska kostnader då dessa inte ska belasta mottagaren (OUR)
Inom EU/EES: 150 kr.
Övriga länder
min 300 kr, dock faktisk kostnad
3) Avsändaren står för alla kostnader. Detta alternativ bör användas restriktivt utanför EU/EES, då Sparbanken Syd inte kan garantera att eventuella avgifter påförs av
utländsk bank vilka kan komma att dras från uppdragsbeloppet.
Manuell rättning eller komplettering
Reklamation, återkallande, ändring eller påstötning
- inom 1 månad
- inom 1–6 månader
- efter mer än 6 månader
Manuell rättning av uppgifter som saknas eller är ofullständiga, t.ex. BIC,
Nationellt ID, FW/ABA/Routing
Stoppad betalning pga. bristande täckning
Timpris för utredningar
2) Eventuella utländska kostnader tillkommer
2)
400 kr
2)
600 kr
2)
1 100 kr
+ 85kr/st
250 kr
550 kr/h min. 300 kr
Utländska ankommande betalningar
EU-betalning, automatiskt hanterade
Internationella betalningar, automatiskt hanterade
Manuellt hanterade betalningar från utlandet
1,50 kr
65 kr
+ 85 kr
Valutakonto
Årsavgift
Uppläggningsavgift Valutakontokredit
Växling till och från SEK
0 kr
1 000 kr
0 kr
Garantier
Utländska bankgarantier
Enligt offert
Kortinlösen
Kortinlösen via terminal och internet
Enligt offert