Torbjörn Jansson, SLU

Torbjörn Jansson, SLU
Föredrag på Naturvårdsveket den 26/11-2015
Baserat på en studie av Torbjörn Jansson och Sarah Säll
KÖTTSKATT
Konsumtionsskatt på animalier i proportion till utsläpp av växthusgaser
Växthusgaser från EU
Varav animalier
>85 %
Varför köttskatt?
Produktionsskatt fördyrar EU-produkter
Oelastisk efterfrågan
EU-prod. minskar
Importen ökar
Utsläpp ökar utanför EU
Globala utsläpp +/- 0?
Simulationer (CAPRI)
•
•
•
•
•
•
Beskatta allt kött, mjölk och ägg
Skatten proportionell mot utsläpp
16, 60 och 290 euro/t CO2-eq
290 euro/t CO2-eq ~ priset på nötkött och smör
Konsumentpriset tar största chocken
Liten effekt på kvantiteter
t
s
d
Resultat
Växthusgaser
(miljoner ton/år)
EU
Utanför EU
Globalt
-19
-19
-38
Välfärd EU
(miljarder €/år)
Producenter
-25
Konsumenter
-159
Skatt
+167
Totalt
-17
17000 miljoner euro
= 447 euro/ton
38 miljoner ton
Slutsatser
• ”Mitigation Spill-Over”!
• Ineffektivt – dyrt per ton!
• Varför?
– ”Felräkning” LCA kontra IPCC
– Oelastisk efterfrågan
– Ingen premiering av låga utsläpp!
Vi räknar om resultaten med nya skattningar
Papper och policy-brief kommer till våren
www.agrifood.se
Tack för att ni lyssnat.
Växthusgaser från jordbruket
• Metan, CH4
• Lustgas, N2O
• Koldioxid, CO2