Osby Parca P500

Osby Parca P500
Fastbränslepanna, 100–500 kW
Pannor för proffs sedan 1935
Hög verkningsgrad och låga utsläpp
En fastbränslepanna
i trestråksutförande
med hög
verkningsgrad och
låga driftskostnader,
i kombination med
enkelt handhavande
och driftssäkerhet
En effektiv och högkvalitativ varmvattenpanna avsedd för att användas
med fastbränslebrännare. Den är avsedd att användas med pellets,
briketter eller flis med upp till 35 % fukthalt. Pannkroppen är av svetsat
stål med en vattenmantlad eldstad och en trestråks rökgaspassage för
optimal värmeupptagning.
De mindre modellerna (100 till 300 kW) är utrustade med mekaniskt
driven tubsotningsutrustning. Denna sotning är i grundutförande manuell,
men kan även fås automatisk. Den större modellen (500 kW) är utrustade med ett automatiskt, hydrauliskt system. Turbulatorerna förbättrar
också rökgasflödet genom rökgastuberna.
Pannan kan exempelvis användas i mindre installationer, som till exempel
växthus, industrier och sågverk.
För mer information om pannorna i Osby Parcas sortiment och kontaktinformation — www.osbyparca.se
Grundsystemets specifikation:
•
7” pekskärm
•
Animerad grafik på skärmen
•
Historik
•
Larm via SMS
•
Kontroll med tablet, dator eller smartphone
•
Stöder flera språk
Kontrollsystem
Vi erbjuder flera SRÖ-system: från en enkel,
grundläggande enhet som kontrollerar de mest
grundläggande funktionerna och uppfyller gällande säkerhetskrav, till en avancerad enhet
som är kapabel att kontrollera hela panncentralen.
Eftersom vi konstruerar våra kontrollsystem på
vår konstruktionsavdelning i Osby kan vi skräddarsy systemen enligt varje kunds behov.
Osby Parca står för totalleveransen
Denna panna, liksom alla Osby Parcas pannor, kan levereras med kringutrustning som
krävs för god funktion. En multicyklon renar rökgaserna som lämnar förbränningsprocessen från stoft, en rökgasfläkt i kombination med en undertrycksgivare håller ett stabilt
undertryck i eldstaden, och ett externt askhanteringssystem transporterar askan från
pannan till en container. Tryckkärlet är alltid förberett med lyftöron för lyft och transport.
Pannan levereras på ett fundament vars höjd beror på om externa askskruvar används.
Brännare & bränsleinmatning
Pannan måste utrustas med ett brännarhuvud och någon typ av bränsleinmatningssystem. Vi erbjuder flera alternativ, beroende på vilket bränsle som har valts (pellets, briketter
eller flis), storlek på pannan och önskade tillval (exempelvis tändelement för automatisk
tändning).
Teknisk data
Positionsritning
Mått & vikter
1.
Anslutning över- & undertrycksgivare
2.
Brännarfläns
3.
Anslutning för temp.regulator
4.
Stigarledning
5.
Eldstadslucka
6.
Anslutning för säkerhetsventiler
Modell
Huvudmått (mm)
Längd
Bredd*
Höjd
Vikt (kg)
Vattenvol. (m3)
100
1790
900
1480
1200
0,4
200
2350
1200
1900
2200
0,9
300
2622
1300
2000
2700
1
3027
1500
2150
3300
1,2
3450
1700
2350
4500
1,4
7.
Renslucka
500
8.
Dränering/rensning
700
9.
Lyftögla
* Totalbredden ökar med ca 400 mm på grund av den interna askskruvens motor och sluss.
10. Returledning
Obs. För transportmått, lägg till 100 mm på måtten ovan.
11. Rökgasutlopp
Tryckfallsdiagram
(kPa)
Last (%)
Sidan på en P500 300 kW.
Principskiss på uppställning
Positionslista
2013-09-09. Rätt till ändringar förbehålles.
Förväntade tekniska värden
1
Panna
2
Brännare
3
Asklåda
4
Fundament
5
Multicyklon
6
Rökgasfläkt
7
Askburk till cyklon
8
Stigarledning
9
Säkerhetsventil
10
Returledning
Lägsta returtemperatur
60 °C
Driftsdata
100 % last
50 % last
25 % last
O2-halt
7,6% tg
8,6 % tg
9,6 %tg
CO-halt PPM
200
400
700
CO-halt mg/MJ
100
215
410
NOx-halt mg/MJ
80
80
80
Stofthalt (13% CO2 mg/Mm3)
80
80
80
Maximalt ∆t
30 °C
Maximal driftstemperatur
95 °C
Maximalt driftstryck
2,5 bar
Gasmotstånd
Max. 3000 Pa
Max. 35 %
Effekt i kW/464
Rökgastemperatur
150 °C–190 °C
Bränslefukthalt
Pannverkningsgrad
90–91 %
Min. vattenflöde (m3/h)
Pannsystem med en Osby Parca flisbrännare monterad.
Tel. +46 479 177 00 Fax +46 479 177 25
[email protected]
www.osbyparca.se
Box 93, 283 22 Osby