Infoblad Studiegården 15 - Tannbergsskolan i Lycksele

Stöd för dina studier i
Studiegården
Öppen studiegård erbjuder alla elever
på skolan möjlighet att få hjälp under
pågående kurs med skoluppgifter och
läxor.
Vi hjälper till med det som du behöver, men vårt fokus är på matematik,
svenska och engelska
Har du en lucka på schemat tar du
med dig dina läxor eller skoluppgifter
och kommer till oss.
Vi finns i B-kvarteret och våra öppettider hittar du på skolans hemsidan.
Om du behöver individuellt stöd av en
speciallärare eller specialpedagog
finns det möjlighet att få individuellt
bokade tider.
Kontakt:
Specialpedagog: Johanna Lindgren
[email protected]
Speciallärare: Maria Danielsson
[email protected]
Läs och lär, din chans finns här
- i Lycksele!
Tannbergsskolan är den största gymnasieskolan i Västerbottens inland och belägen i Lycksele. Skolan erbjuder flertalet
av gymnasieskolans program; BA, BF, EE, EK, ES, FT, HA, IM, IN, NA, NB, RL, SA, TE och VO och Gymnasiesärskolan.
Inom skolan finns också specialidrottsutbildning inom fotboll, ishockey och skidor. Dessutom finns Komvux integrerat i
verksamheten. Totalt har skolan ca 900 studerande. I Lycksele är det lätt att skaffa bostad, antingen i skolans elevhem
eller i egen lägenhet. Avstånden till centrum, skola och friluftsaktiviteter är korta. Det finns också ett bra utbud av kulturoch föreningsaktiviteter för ungdomar.
tannbergsskolan.nu