samladeprojektiregion8

Projekt i Region 8
Projekt
Medverkande
Kommuner
Projektägare
Målgrupp
Syfte med projekt
Period
2015-09--2017-10
Hemavan/Tärnaby
Företagare o offentlig sektor Kompetenshöjning, livslångt lärande
Destinations- o varumärkes utveckling,
klustersamverkan, internationalisering
Turistföretagare
Region 8
Storuman
Nya och etablerade företagareKompetenshöjning, utveckling av innovationer
2015-09--2018-10
OPTIMA
Region 8
Sorsele
Kommuner
Avfallshantering
2016-
ResQ
Region 8
Lycksele
Företagare
Jämställdhet
2013-12--2015-10
Teknikparken
Doro, Åsele, Vlhm
Vilhelmina
NL/kommun/LS/ RVB
Stärka banden mellan utbildning, teknik och näringsliv
2014-
Inlandsnod
Doro, Åsele, Vlhm
ÅNS, Åsele
Företag
2015-01--2016-06
Global Cloud
Service
Akademi Norr
Akademi Norr
Skola, studenter, företag,
organisationer
Nätverkande för att öka utvecklingsprocesser
Utveckla erfarenheter, bra exempel och överförbara
modeller gällande nya sätt att erbjuda och erhålla
utbildning. S k MOOC-kurser.
AC Lyftet
Region 8
Lycksele
Kommuner
utbilda ledare, chefer och nyckelfunktioner
2016-2018
LAN
Hela Akademi Norr Akademi Norr
INTILL
Möjligheternas
Region
Region 8 *
2015-09--2018-10
>> 2016-06
Kontakt
Ann-Ci Jonsson
Elisabeth Jonsson
Erika Hjukström
Simon Sundström
Marie Öhlund
Andreas Ljungqvist
Robert Borgén
Anne Åberg
Malin Ackermann