Kulturkalender for våren 2015

KULTURKALENDER
FUNKSJONSHEMMEDE
VÅR 2015
Informasjon om tilrettelagte kultur- og fritidstilbud
Friluftsliv
Ridekurs
Bading
Hundekjøring
Fotball
Håndball
EL-innebandy
Sang og musikk
Snøscooterkjøring
Moro
sammen!
Henvendelser:
- Gunnhild Andersen tlf. 62 33 51 76
[email protected]
- Morten Trosvik tlf. 62 33 52 39/464 23 849
[email protected]
- Guri Kåshagen tlf. 62 33 51 86
[email protected]
- Kristian Hansen tlf. 414 25 836
[email protected]
- Heidi Fedreheim
[email protected]
- Nina Beate Lømo, tlf 464 23 857
[email protected]
- Vakttelefon tlf. 41400205
(brukes i forkant og under enkelte aktiviteter)
Aktuelle nettsider:
www.ringsaker.kommune.no
www.idrett.no
www.123hjemmeside.no/brumunddalturmarsj
www.nfunorge.org
For-og baksidefoto: Guri Kåshagen
2
Informasjon
Vi kan hjelpe deg/dere med å gi et tilpasset fritidstilbud! Ved kartlegging av interesser og
aktivitetsmuligheter setter vi fokus på mestring, brukermedvirkning, sosialt nettverk med mer.
Besøksadresse:
Postadresse:
Furnesveien 28, 2382 Brumunddal
(Administrasjonsbygget - 3. etasje/heis)
Postboks 270, 2381 Brumunddal
Dersom du ikke ønsker å motta Kulturkalenderen - funksjonshemmede lenger, ta kontakt slik at vi kan fjerne
deg fra vårt adresseregister.
Personer over 18 år som deltar på Kultur og fritids tilrettelagte tilbud er ikke forsikret gjennom kommunen.
Tilskudd til aktiviteter i ordinære lag/foreninger
Lag og foreninger som har personer med nedsatt funksjonsevne i sine ordinære aktiviteter kan søke
Kultur og fritid om tilskudd. Dette gjelder dersom den funksjonshemmede deltager medfører
merutgift for laget, eksempelvis ekstra assistent eller annen tilrettelegging.
Kontaktperson: Guri Kåshagen
Utleie av bil/minibuss
Kultur disponerer en 9-seter minibuss tilpasset rullestolbrukere. Førerkort klasse B.
Ved ledig kapasitet kan bilen benyttes av lag og foreninger som inkluderer personer med
funksjonsnedsettelse i sin aktivitet. Bilen kan også leies av andre kommunale virksomheter til
transport av personer med funksjonsnedsettelser til kulturaktiviteter.
Leiepris: kr 6,- pr. km inkl. drivstoff.
Kontaktperson: Morten Trosvik
Kanalparken - Næra
I Næroset, ved innsjøen Næra, har Kultur eget båthus og tilrettelagt brygge
med robåt, kanoer og kajakker til utlån for personer med funksjonsnedsettelser og
andre kommunale virksomheter. Vi disponerer også 4 kanoer på tilhenger, lagret i Moelv.
Kontaktperson: Morten Trosvik
Fritidsutstyr
Kultur disponerer en del fritidsutstyr som lånes ut til personer med funksjons-nedsettelse, i tillegg til
utlån til andre kommunale enheter.
Kontaktperson: Morten Trosvik
Ledsagerbevisordningen
Kommunalt ledsagerbevis utstedes av Kultur i Ringsaker kommune.
Dette er et personlig kort for mennesker som har en funksjonsnedsettelse med behov for ledsager for
å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter og/eller for å benytte offentlig kommunikasjon.
Kortinnehaveren betaler ordinær pris på sin inngangsbillett/honnørbillett, ledsager går
gratis/redusert pris. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Kultur, Servicesenteret eller på
www.ringsaker.kommune.no.
Kontaktperson: Guri Kåshagen
3
Aktiv fritid – tilrettelegging i ordinære lag og foreninger
Hva har DU lyst til å begynne med? Ønsker du deg noe mer å gjøre på fritiden?
Vi kan hjelpe deg med å finne en aktivitet i et ordinært lag eller forening.
Ta kontakt med Kultur v/Kristian Hansen
Svømming/bading
Brumunddal ungdomsskole
Åpningstider:
Tirsdag 18.00 – 19.45
Gratis inngang!
Åpent for alle med nedsatt funksjonsevne.
Ingen påmelding.
Badevakt er tilstede.
Tlf til vaktrom: 623 36033
Kontaktperson: Gunnhild Andersen.
Følger skoleruta.
Vi gjør oppmerksom på at tilbudet kan bli nedlagt i løpet av 2015 grunnet omorganisering av ressurser
og til tidere lavt oppmøte på tilbudet.
”En bedre
hverdag”- Trimmen, Moelv
Allsidig trimgruppe for personer med utviklingshemming.
Ta kontakt med oss ved interesse!
Egenandel kr. 500,Instruktører: Malin Tilley og Amalie Stalsberg
Kontaktperson Kultur: Gunnhild Andersen
Brumunddal Fotball
Fotballtrening og kamper i Østlandsserien.
Laget består av personer med utviklingshemming
eller annen funksjonsnedsettelse.
Trener: Knut Santos Simensen
Oppmann: Eva Olsen Høisveen (481 93 960)
Kontaktperson Kultur: Gunnhild Andersen
Veldre Håndball (HU - håndball for utv.hemmede)
Håndballtrening og kamper i Østlandsserien.
Laget består av personer med utviklingshemming
eller andre funksjonsnedsettelser.
Trener: Guro Haug Buvik og Hanne Stenberg
Kontaktperson Kultur: Gunnhild Andersen
Dag: Mandag
Oppstart: 19. januar
Kl.: 18.00 – 19.00
Sted:
Gymsalen Kilde skole
Aldersgruppe:
Voksne
Dag: Mandag
Kl.: 19.00 – 20.00
Sted:
Fagerlundhallen
Aldersgruppe:
Ungdom (fra 16 år) og
voksne
Dag: Tirsdag
Kl.: 17.30 – 19.00
Sted:
Brumunddals-hallen
Aldersgruppe:
Ungdom og voksne
4
Ridekurs for funksjonshemmede
barn og voksne
Hedemarken Hestesenter, Nysvea
Dælivegen 150, 2380 Brumunddal
Kursstart:
Torsdag 12. mars 2015
Tid:
første gruppe kl. 17.45,
andre gruppe kl. 18.30
Varighet:
12 ganger à 45 min.(følger skoleruta)
Kursavgift:
kr. 1 500,- ( for deltagere fra Ringsaker)
Kursdeltagere fra andre kommuner må betale en høyere egenandel
Antall plasser:Totalt 9 plasser
Sted:
Kurset er tilrettelagt med egne leiere og rolige hester.
Hedemarken Hestesenter har takheis for av- og påstigning.
Påmelding til: Instruktør Reidun Bjørnstad tlf. 915 18 692
Påmeldingsfrist: først til mølla!
Kontaktperson Kultur: Guri Kåshagen
Terapiridning på Atlungstad Hestesportssenter, Stange
Tirsdag kl. 18.15 – 20.30(hver gruppe 45 minutter)
For å delta kreves medlemskap i Hamar og omegn helsesportslag:
kr 300,- for enkeltmedlemmer og kr 400,- for familiemedlemskap.
Pris for terapiridning: kr 1.650,- pr. halvår. Varighet: 15 ganger
Antall: 3 grupper á 8 personer
Påmelding til fysioterapeut Inger Lundby v/Romedal Fysioterapi tlf 62 58 36 85
Arrangør: Hamar og omegn Helsesportslag
Oppmann: Trond Morten Osvold tlf. 62 52 99 08
Kontaktperson Kultur: Guri Kåshagen
Terapiridning ved Åsheim Ranch i Løten
Tirsdag fra kl. 16.20 og utover
Kr. 1500,- pr. halvår
4-5 deltagere pr. gruppe
Kontaktperson: Elna Therese Mørch tlf. 92241358
Fysioterapeut: Ane C. Kveseth
Deltagerne må ha rekvisisjon fra lege!
Adresse: Åsheim Ranch, Birkelymoen 52, 2344 Ilseng
Inn på Tunet
5
Friluftslivsgruppa Tiur’n
En lørdag i måneden drar vi ut på tur med turgruppa Tiur`n!
Turene går stort sett til turmål i nærområdet. Vi har med nistepakke eller lager mat ute i naturen. For
personer med utviklingshemming.
Det sendes info ut for hver tur og det kreves påmelding. Ta kontakt ved interesse!
Ledere: Kristian Hansen og Heidi Fedreheim
Arrangør: Kultur og fritid
Kontaktperson i Kultur: Kristian Hansen
Aktivitet for døve
Hamar Døves idrettslag
Leder: Johnny Olsen, [email protected], sms 90595617
Fotball: leder og lagleder for herrelag: Tore Granum, [email protected], sms 95296799
Bowling: kontaktperson: Marianne E. Brorstad, [email protected], sms: 97161318
Innlandet døveforening
Turgruppe: Leder: Randi Byvold, sms: 94780805
Seniorgruppe: Leder: Annie Jørgensen, sms: 46949384
Kvinneforening: Leder: Gjertrud Olsen, sms: 90595617
De ulike aktivitetene har ikke faste ukentlige tidspunkter, så ta kontakt med de oppgitte leder for
nærmere info. Alle kontaktpersoner er hørselshemmede/døve, så kontakten foregår på e-post eller
sms til oppgitte mobilnr.
Bowling på Hamar – for voksne
Onsdag kl. 18.00 – 20.00 (fra 7. januar til 27. mai)
Pris: 750 kr pr halvår (faktura blir tilsendt)
Tilbudet er åpent for personer med utviklingshemming fra Hamar og nabokommuner.
Bowlinghallen er dessverre ikke tilrettelagt for rullestolbrukere.
Leder: Anett F. Hovde
Kontaktperson Kultur: Gunnhild Andersen
6
El – innebandy i Brumunddal!
Sted:
Tid:
Fagerlund skole
Torsdager kl. 17.30 – 18.30
Deltagere
Både fysiske funksjonshemmede og lettere utviklingshemmede kan delta.
Det er ikke noe krav om at man må sitte i rullestol.
Utstyr
For å kunne være med på El-bandy må du ha en spesiallaget elektrisk kjelke.
Det er også mulig og låne kjelke på Fagerlund til utprøving av aktiviteten.
Etter hvert kan du søke om din egen kjelke.
Et nytt satsningsområde innenfor aktiviteten er El-bandy m/ledsagerstyring.
Kjelken styres da bakfra med egen joystick hvor medhjelper står på rulleskøyter!
– dette er fantastisk moro både for deltager og ledsageren!
Høres dette spennende ut ta kontakt med:
Vidar Alberti e-post: [email protected] tlf. 468 40 094/99376866
eller Kultur v/Gunnhild Andersen
El-bandy gir identitet, utvider ditt sosiale nettverk og ikke minst er det er mye fart og moro i
samspill med andre!
Vi ønsker oss enda flere deltagere!
El-innebandy
Stange, Stangehallen
Treningene foregår inne med elektriske rullestoler, tilpasset denne type aktivitet. Passer for alle med
bevegelses-hemming, barn og unge i alle aldere. Det er mulig å søke hjelpemiddelsentralen om egen
stol. Ta kontakt med oss hvis du har lyst til å prøve!
Kontaktperson Kultur: Gunnhild Andersen
Goalball i Elverum - for barn og voksne
Gymsalen på Vestad skole
Interkommunalt tilbud for blinde og svaksynte med ledsagere.
Goalball er et ballspill tilpasset denne målgruppen og er både
spennende og gir god trening!
Følger skoleruta.
Ta kontakt ved interesse!
Kontaktperson Kultur: Gunnhild Andersen
7
Boccia/Curling i Ottestad
Torsdag: kl. 18.30 – 21.00
Hamar og omegn helsesportslag arrangerer boccia-/curlingtrening på Åkershagan aktivitetssenter i
Ottestad.
For personer med utviklingshemming.
Kontaktperson: Randi Knutsen tlf 901 98 494
Kontaktperson Kultur: Gunnhild Andersen
Hedemarken Klatreklubb - Klatring på Espern (Hamar)
Torsdag kl. 17.00 – 19.00
50 kr for medl., 70 kr for ikke-medl.
Tilbudet er åpent for alle med funksjonsnedsettelser (13-16 år) og evt. ledsagere.
Det er mulig å låne utstyr og få hjelp og veiledning til sikring, dette må avklares på forhånd. Det er
ønskelig at ledsagere også tar sikringskurs (pris kr 500,-).
Kontaktperson Kultur: Gunnhild Andersen
Bueskyting, Hamar – for barn og voksne
Mandager og torsdager 18.00 – 20.00
Sted: Åkershagan, gymsalen i Velferdsbygget
Hamar og Omegn bueskytterklubb ønsker barn og voksne med
funksjonsnedsettelser velkommen til trening. Ta kontakt med Kultur og fritid først!
Kontaktperson Kultur: Gunnhild Andersen
8
Hundekjøring på Gåsbu – for barn, unge og voksne
Søndag 22. mars kl. 11.00 – 14.00
Sted:
Klubbhytta til Hamar trekkhundklubb, andre bomvei til venstre
etter Ormseter, kjør ca. 1 km.
Pris: kr 200,- pr. deltager, inkl. sledetur, pølser og saft. Ledsager gratis.
Betaling skjer ved fremmøte, med penger lagt i konvolutt merket med navn!
Kafeen er åpen og det er anledning til å gå inn å spise og varme seg.
Transport:
Det er ønskelig at deltagerne møter på Gåsbu,
men Kultur kan være behjelpelige med transport.
Fra Moelv kl. 9.00 (frammøte etter avtale)
Fra Brumunddal ca. kl. 09.30 – frammøte på Servicesenteret. Gi beskjed!
Arrangør:
Påmelding:
Kultur i samarbeid med Hamar trekkhundklubb
Innen mandag 16. mars til Kultur v/Gunnhild Andersen
HUSK! Varme klær, sitteunderlag og solbriller/slalåmbriller det spruter snø (kan lånes).
Snøscootertur på Ljøsheim – for barn, unge og voksne
Vinterferien: mandag 16. februar kl. 11.00
Påmeldingsfrist: 10. februar
Påskeferien: mandag 30. mars kl. 11.00
Påmeldingsfrist: 24. mars
Påmelding innen gitte datoer til Kultur v/Gunnhild Andersen
Arrangør: Kultur i samarbeid med Nes Røde Kors Hjelpekorps.
Møt opp ved Røde Kors-hyttene som ligger rett etter innkjøringen til
Hygga fjellkro.
Turen er gratis. Det serveres varm drikke, og det er muligheter for å kjøpe noe å spise. Ta med
niste hvis du ønsker det. NB! Ta med varme klær, lue, skjerf, votter og solbriller.
9
Trysiliaden 12. mars – skirenn for utviklingshemmede
Deltakeravgift kr 300,- og ledsager kr 100,- (Dette med forbehold). Faktura på dette sendes den
enkelte. Det konkurreres i langrenn, lang og kort løype. Middag og dans etterpå. Program og
påmeldingsskjema sendes ut til Kulturkontoret fra Trysil kommune når det nærmer seg. Vi
sender dette videre til de som melder sin interesse. Skjemaet sendes så direkte til Trysiliaden, og
skal ikke via Kulturkontoret.
Transport:
Kultur leier ut to 9-setere. Dette koster kr. 6 pr. km. Bussene kan kjøres med vanlig kl. Bførerkort. Det er da 18 plasser, og det er førstemann til mølla!
Kontaktperson Kultur: Gunnhild Andersen
Turmarsjer
DATO
2. mai
3. mai
26. sept
STARTSTED
Furnesvn. 28
Furnesvn. 28
Folkets Hus, Br.dal
Se følgende adresse for oppdatert terminliste:
http://www.123hjemmeside.no/brumunddalturmarsj/
Spørsmål angående marsjer kan rettes til:
Turid Kjørstad
Knut Hovde
Tlf: 62 36 83 56 Mobil 97015455
Tlf: 62 36 83 56 Mobil 41554998
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Trenger du ledsager?
Medlemmer av Brumunddal turmarsjforening kan i noen tilfeller hente,
gå sammen med og følge hjem de som ønsker ledsager. Ring på forhånd for å avtale dette!
Ulike arrangementer/aktiviteter
Unike ferieopplevelser – UFO
UFO arrangerer ferieturer og avlastning i inn- og utland for personer med utviklingshemming. Se
www.unikeferieopplevelser.com for mer info.
Åpen hall – åpent for ALLE i Fagerlundhallen
Åpen Hall er et gratis aktivitetstilbud for all ungdom (ungdomsskole og oppover). Ungdommen
organiserer selv aktiviteten.
3 fredager i mnd. frem til påske: kl. 19.00 – 22.00
Her kan dere f. eks spille tennis, fotball, volleyball, basket, innebandy med mer.
Kun tillatt med innesko i hallene. Det er voksne vakter fra ulike idrettslag i Ringsaker.
Det er ønskelig at funksjonshemmede har med seg ledsager.
10
Visegruppa “Gladgjengen” – for voksne
Mandag kl. 18.30 - 20.30
Oppstart:
19. januar
Øver i Buttekvernveien 11A i Brumunddal.
Målgruppe: Personer med utviklingshemming.
Instruktører: Edel Kjeldsmoen og Randi Taskerud
Kursavgift: kr 500,Kontaktperson Kultur: Morten Trosvik
Musikkgruppa “Solskinn” – for voksne
Oppstart:
20. januar
Annenhver tirsdag kl. 18.30 - 20.30
Øver på AO-senteret i Brumunddal. Gruppa spiller på gehør.
Målgruppe: Personer med utviklingshemming.
Instruktør: Ragnhild Johnsen.
Kursavgift: kr 500,Kontaktperson Kultur: Morten Trosvik
Tilrettelagt musikkgruppe for barn og unge
Torsdag 18.30 – 19.15
Spesielt tilrettelagte musikkaktiviteter i gruppe: Sang, dans, bevegelse og lytting.
Improvisasjon på rytmeinstrumenter, så som trommer, maracas, tamburiner osv.
Elevene får også utforske trommesett og tangentinstrumenter.
Vi jobber med å skape trygge rammer rundt timene og å skape ”varme øyeblikk”.
Påmelding til Ringsaker Kulturskole.
Adresse: Postboks 300, 2381 Brumunddal
Tlf. 62 33 51 84/83
http://www.ringsakerkulturskole.no/
Instruktør: Ann-Elisabeth Rødsjø
Egenandel: kr 700,- pr. halvår
LEDIGE
PLASSER!
11
Musikkgruppa “Musicalis”, I og II
Sted: Sagatun Barnehage, Hamar.
For voksne med utviklingshemming.
Musicalis I - torsdag kl. 18.30 - 20.15
Dette er en godt fungerende gruppe på 8 medlemmer som spiller instrumenter
og synger. Vi er også en del ute på konserter med denne gruppen. Det er
1 – 2 ledige plasser her!
Musicalis II - torsdag kl. 17.30 - 18.15
Vi sitter i ring med sang/samspill med trommer
og rytmeinstrumenter. Gruppe med plass til 7-8 medlemmer.
Det er ledig noen få plasser her!
Ta kontakt med Kultur og fritid v/Morten Trosvik, musikalsk leder Bjørn Kløvning
tlf. 62 52 98 55/911 83053 eller
Hamar Kulturkontor v/Wenche Haslie tlf. 62 51 05 33
Styreleder: Eva Olsen Høisveen.
Teatergruppa Stjernesmell!
Har du en skuespiller i magen? Kunne du tenke deg å være med i ei
teatergruppe for voksne utviklingshemmede med sang, musikk og dramatisering?
Da er dette noe for deg!
Pr. i dag mangler vi instruktører, men vi jobber med saken!
Tirsdag 18.00 – 19.30
Sted: Buttekvern, leil. 11 A
Kontaktperson Kultur: Gunnhild Andersen
12
Torsdag kl. 18.00 – 20.30
Aktivitetsklubben
- for funksjonshemmede
Garveriet i Moelv
Kiosksalg!
Ta med
innesko!
8. januar – Vanlig
klubbkveld
5. februar - Pysjamasparty
5. mars - Karneval
9. april - Pølsefest
7. mai – Quizkveld
4. juni – sommeravslutning
Det er mulighet for skyss fra Shell i Brumunddal.
Avreise kl. 17.30, tilbake kl. 21.00.
Fritidsleder: Nina Beate Lømo (46423857)
For påmelding til skyss, kontakt Kultur og Fritid v/Nina Beate Lømo
Det har vært varierende oppmøte på dette tilbudet, og vi kommer til å gjøre en vurdering av tilbudet
fremover. Det kan derfor forekomme endringer.
Ut på by’n – for voksne
Dette er et tilbud for voksen ungdom, 20 år og eldre med
utviklingshemning
eller annen funksjonshemning som vil ha følge med jevnaldrende ”ut på
byen”.
Aktiviteter kan være restaurantbesøk, diskotek, konserter, kino, bowling
og lignende.
Hver enkelt betaler sine egne utgifter.
Fritidsledere: Nina Beate Lømo (46423857)
Fredag ca kl. 18.00 –
21.30
2. januar
6. februar
6. mars
10. april
8. mai
5. juni
Kontaktperson: Nina Beate Lømo
NFU-kveld
Teatersalen i Brumunddal
Gratis inngang. Dans/musikk.
Målgruppe: Utviklingshemmede
Arrangør: Ringsaker lokallag av Norsk Forbund for
Utviklingshemmede.
Kontaktperson: Eva Olsen Høisveen (62 34 09 14)
Onsdag kl. 18.00 - 21.00
28. januar
25. februar
25. mars - Show! Mer info
kommer!
29 april
27. mai - Grillfest (påmelding
tlf. 62340914 innen 21. mai)
13
”Onsdagstreffen på Mjøskroa” i Moelv – for voksne
Onsdagstreffen holder til på Mjøsa Pizzeria og Restaurant
(gamle Mjøskroa), Moelv. Sosialt treffsted med gratis inngang. Utlodning!
Målgruppe: Voksne utviklingshemmede og andre med funksjonsnedsettelse.
Arrangør: Kultur og Fritid
Fritidsleder: Heidi Fedreheim.
Kontaktperson: Morten Trosvik (46423849)
Onsdag kl. 18.00 - 21.00
21. januar
Musikk: Ring Bælg og streng
18. februar
Musikk: Ragnhild og Steinar
18. mars:
Musikk: Bjørn “spelemænn” Hansen
15. april
Musikk: Reidar Fjellstad
20. mai
Musikk: Ragnhild og Steinar
17. juni
Musikk: Ring Bælg og streng
19. august
Musikk: Reidar Fjellstad
”Vår Klubb” i OL-Amfi (Iskroa), Storhamar
Inngang kr. 50,-. Ledsagerbevis aksepteres.
Målgruppe: Utviklingshemmede
Arrangør: Hamar kulturkontor.
Kontaktperson: Wenche Haslie, tlf: 62 51 05 33
Onsdag kl. 17.30 - 20.00
4. februar
4. mars
6. mai
14
Steder som godkjenner
ledsagerbevis
Museer/kulturbygg
Prøysenhuset og Prøysenstua
Ringsaker kirke
Hedmarksmuseet og Domkirkeodden
Jernbanemuseet, Hamar
Skogbruksmuseet, Elverum
Norsk Utvandrermuseum, Ottestad
Norsk Motorhistorisk museum, Stange
Stiftelsen Klevfoss, Løten
Aukrustsenteret, Alvdal
Maihaugen, Lillehammer
Lillehammer Kunstmuseum
Arr. på Gjøvik gård
Arr. på Eiktunet, Gjøvik
(Gjelder museumsomr. ikke konserter)
Kunstbanken, Hamar
Blaafarveværket, Modum
Kommunale museer i Oslo
Bull-museet, Rendalen
Hamar Kulturhus
Teater/opera/konserter
Hedmark teater (egenprod.)
Riksteatret
RingsakerOperaen
Hedemarken symfoniorkester
De fleste teater godkjenner ledsagerbevis
Ved bestilling av billetter gjennom
billettservice betaler ledsager kun
serviceavgift.
Husflidslag
Veldre Husflidslag godkjenner
ledsagerbevis på sine kurs.
Ledsager betaler kun for eventuelt
materiell.
Utesteder/konsertarenaer
Brenneriet og Bryggerikjelleren,
Lillehammer
Kulturhuset Banken, Lillehammer
Opplevelsesarenaer
Prøysenfestivalen i Ringsaker
Snilsberg Gardspark, Ringsaker
Hamarmart’n
Snoezelensenteret, Ottestad
Amadeusparken, Stange
Hunderfossen familiepark
Tusenfryd
Kristiansand dyrepark
Sommarland i Bø
Amadeusparken, Stange
Svømmehaller
Ankerskogen svømmehall, Hamar
Jorekstad svømmehall, Fåberg, Lilleh.
Svømmehall i Røverdalen, Gjøvik
Br.dal u-skole, offentlig bading
Toten Badeland
Idrettshaller/idrettsarenaer
Ham-Kam Toppfotball
Storhamar Dragons (ishockey)
Storhamar Håndball i Prestrudhallen
Stangehallen
Lillehammer Ishockey
Lillehammer fotballklubb
HOA - Vikingskipet (omvisning)
Håkons Hall/Olympiaparken; Lilleh.
Hafjell Alpinsenter
Kvitfjell Alpinsenter
FØNIX Treningssenter, Brumunddal
Treningssentret, Moelv
Espern Treningssenter, Hamar
Nautilus (Ankerskogen)
Treningssenteret FRISK, Moelv
Bowling 1
Alle idrettslige arrangement i regi av
organisasjonsledd tilsluttet Norges
idrettsforbund (NIF)
Kino
Hamar kino
Lillehammer kino
Gjøvik kino
Oslokinoen
Transport
Skibladner
Alle busser i Hedmark fylke (ikke Nettbuss
Elverum-Oslo)
NSB – 50 % rabatt både for ledsager og bruker
Sporveien (Oslo)
Stena Line – gratis reise og lugar for ledsager
ved medlemskap i bonusklubben
Ringsaker Kommune
Alle leietagere av kommunale bygg
Alle arrangement i regi av sang, musikk og
idrettslag i Ringsaker
Fylkeskommunen
Alle arrangement i regi av fylkeskommunale
institusjoner og kulturarrangement som
mottar tilskudd fra fylkeskommunen.
15
Vægen videre…
16