JANUAR - Hestehaven barnehage

Hjemmeside: www.hestehaven-barnehage.no
Telefon: 38 25 74 10
Mobil: 48 99 70 32
(send gjerne en sms - når meldingen er en beskjed fra dere,gir vi ikke tilbakemelding på sms).
BASE 1
UKE
MANDAG
JANUAR
TIRSDAG
ONSDAG
Uke
1
Uke
2
Turgruppe
Uke
3
Språkgruppe
Uke
4
Språkgruppe
Uke
5
Lekegruppe
TORSDAG
FREDAG
1.
1.
NYTTÅRSDAG
BHG STENGT
2.
PLANLEGGING
SDAG BHG
STENGT
5.
Stasjoner
6.
Gul og grønn
gruppe på tur
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
26.
27.
28.
29.
30.
Stasjoner
Stasjoner
Stasjoner
Gul og grønn
gruppe språk
gruppe
Gul og grønn
gruppe språk
gruppe
Gul og grønn
gruppe leke
gruppe.
Rød og blå
gruppe på tur
Rød og blå
gruppe språk
gruppe
Rød og blå
gruppe språk
gruppe
Rød og blå
gruppe leke
gruppe
Musikksamling
MERKEDAGER:
Torsdag 1 januar: 1. nyttårsdag, bhg stengt
Fredag 2 januar: Planleggingsdag, bhg stengt
Fredag 9 januar: Klokkeprøve
Torsdag 15 januar: Musikk samling
Månedsang: Se nå snør det
Være sammen sang for måneden: Når jeg er glad
Klokkeprøve
Hjemmeside: www.hestehaven-barnehage.no
Telefon: 38 25 74 10
Mobil: 48 99 70 32
(send gjerne en sms - når meldingen er en beskjed fra dere,gir vi ikke tilbakemelding på sms).
Hei alle sammen 
Godt nyttår!
Da var vi kommet til januar og desember og jul er over for denne gang. Vi har hatt en koselig
og innholdsrik desember med baking, julevandring, Lucia, kalender, englelaging og mye mer.
Vi fikk til og med besøk av nissen! Nå ser vi frem til en kald januar og forhåpentligvis kommer
det snø. Det er alltid gøy med aking og andre vinteraktiviteter.
Tema i desember:
1. Empati og speiling
2. Språk og mattematikkhjul
3. Vinteraktiviteter
Mål for desember:
Barna viser omsorg for hverandre og kan se den andres behov
 Å trøste og bli trøstet
 Løvebok 9
Skape et språkmiljø som stimulerer og utvikler begreper, forståelse og dialog
 Mat
 Dekketøy
 Kald - varm
 Min tur - din tur
Gi barna allsidig motorisk utfoldelse gjennom lek om vinteren
 Eksperimentering med vann, snø og is
 Snø aktiviteter
(jfr. årsplan s. 15)
I januar fortsetter vi med de ulike gruppene (tur, lek og språk) tirsdager og onsdager. Vi
fortsetter også med stasjoner på mandagene (lese, motorikk, lek).
Det er veldig fint dersom dere har votter til barna som er lette å gripe med. Det kan ofte bli
klumpete og vanskelig å håndtere utelekene med votter på, da vil de ofte av igjen ;) Ellers er
det bra med ull innerst mot kroppen, det er varmeregulerende.
Biblioteket har nå fått to foreldrepakker (Være sammen) til utlån for de som ønsker å se litt på
de.
Ha en god januar
Hjemmeside: www.hestehaven-barnehage.no
Telefon: 38 25 74 10
Mobil: 48 99 70 32
(send gjerne en sms - når meldingen er en beskjed fra dere,gir vi ikke tilbakemelding på sms).
Hilsen alle oss på base 1