Skolestart VG1 elever - Hordaland Fylkeskommune

Skolestart VG1 elever
Undervisningen i videregående skole krever at
alle elevene har datamaskin.
Elevene i vidaregående opplæring i Hordaland fylkeskommune har selv ansvar for å skaffe
seg PC til skolestart i august. Du kan velge mellom å:
1. Kjøpe gjennom leverandøren til Hordaland Fylkeskommune
Fylket tilbyr flere maskiner med subsidie. NB! Du kan bare kjøpe en datamaskin gjennom
fylkeskommunens avtale, og avtalen gjelder bare for elever som begynner i vg1 i offentlige
vidaregående skoler. Bestillingsportalen er åpen til 31.desember.
2. Bruke egen maskin
Du kan bruke en maskin du allerede eier. Du må då ha et antivirusprogram som er oppdatert,
og du må kunne produsere og levere inn oppgaver i format som er mulig å lese for læreren. I
tillegg må datamaskinen fungere i Itslearning.
3. Kjøpe maskin i butikk
Du kan også velge å kjøpe maskin i butikk.
Hugs da å sjekke at maskinen du ønsker å kjøpe egner seg til bruk i undervisningen.
Tips for valg av maskin.
Hvordan bestille datamaskin hos ATEA?
(Kun for de som trenger datamaskin).
Fylket tilbyr flere maskiner med subsidie. Du kan bare kjøpe en datamaskin
gjennom fylkeskommunens avtale, og avtalen gjelder bare for elever som begynner
i vg1 i offentlige vidaregående skoler. Bestillingsportalen er åpen til 31.desember.
Datamaskin blir sendt til eleven direkte fra Atea med posten. Eleven har direkte
kontakt med Atea når det gjelder levering, og betaling/faktura, ikke skolen.
Kontakt Atea: tlf.55595555 eller [email protected]
Hvordan kople til en datamaskin i
skolens nettverk?
a. Finn HFK-Skolestart og koble deg på dette nettverket (åpent fram til
15.September)
b. Når du er tilkoblet, vil datamaskinen automatisk starte opp en nettleser og en
innloggingsside. (Mac: Dersom Safari ikke viser påloggingssiden, må du installere
en annen nettleser, f.eks Chrome eller Firefox)
c. Logg deg på med tilsendt brukernavn og passord
d. Etter innlogging blir du automatisk vidersendt til Xpress Connect. Her klikker du
på start, og deretter på installer.
e. Når bildet “Velkommen til HFK-skole” kommer opp, må du sjekke at det er haket
av for Use “Wi-Fi” (Recommended)
f. Nå skal du få opp et nytt vindu for innlogging til HFK-skole.
g. Logg deg på med brukernavn og passord.
i. Konfigurasjonen blir lagret på datamaskinen. Ikke slett nettverkstilkoblingen.
Hvordan kople til en datamaskin i
skolens nettverk?
.
For Mac: Du må ha Java. Dersom du ikke har det, må du installere Java før du går
videre på punktene øverst. Tillat Java applet når du får spørsmål om det.
NB! På Mac må du ikke hake av for automatisk innlogging på HFK-Skolestart.
Alle har fått en SMS med brukernavn og passord. Samme brukernavn og passord
brukes til å logge seg på elevportal og itslearning.
Hvordan bruke digitalt utstyr i skolens
nettverk?
• Når du har konfigurert datamaskinen din en gang, og nettverkstilkoblingen er
lagret, vil du bli automatisk komme på nett neste gang du kommer på skolen!
• NB! Dersom du har bit-torrent kjørende på datamaskinen din, blir du kastet ut av
nettet på skolen.
• Begrensninger på antall enheter som kan brukes i skolens nett samtidig (KUN 2
STK OM GANGEN).
Skulesekk
• Skulesekk er forsinka og kjem i midten av september.
www.skoleportalen.no
Her finn du :
- Itslearning(logg på med FEIDE) – må sjekkast kvar dag
- Skulearena
- Laste ned programvare
- Skifte passord
- https://www.laringihordaland.no/digital-grunnkompetanse
Skulen si nettside
• http://skole.hfk.no/austrheimvgs
• Her finn du aktuelle ting som skjer og timeplanen din
Regler for bruk av digitalt utstyr i
undervisningen
•
Eksempel på regler for bruk av datamaskin og mobil på skolen (Se
skolereglementet og felles ordensreglement se §3-C) :
• Læreren bestemmer når datamaskinenen skal brukes i
undervisningstiden og hva den skal brukes til.
• Når læreren begynner timen, skal datamaskinen lukkes hvis ikke
læreren sier noe annet.
• Datamaskinen skal ikke brukes til spill, musikk , film- eller lydopptak
eller chatting i undervisningstiden uten lærerens tillatelse.
• Mobiltelefoner skal ikke ligge fremme i undervisningstiden og de skal
være satt til lydløs.
• Konsekvenser ved brudd på reglene: Anmerkninger som kan gi nedsatt
ordens- eller oppførselskarakter.
•
Klasseregler bør utarbeides i samarbeid elever-lærere, spesielt i VG1.
Utskrift – med skysskort
• Kontroller i skolearena at mobilnr, epost, personnummer stemmer
• http://utskrift.hfk.vgs.no/cps/ - Last opp Utskrift, A4 – next, next
• Utskrift hentes på skolenes skrivere: Bruker: Mobilnr+2 siste i
person.nr. (Passord blankt)
Backup(skylagring)
• Google Drive
• One Drive
• Dropbox
Oppdatert Antivirus, PC og MAC
• Nettleverandør og nettbank, har ofte antivirus til kundene sine.
Gratis alternativer
• Windows Defender
• AVG Antivirus
• Avast Antivirus
• Ha oppdatert programvare og operativsystemene for å få ein enklare
og betre skulekvardag.
Elevsuperbruker
Mål : Elever hjelper medelever med ikt-utfordringar
Kva er ein elevsuperbruker?
• Ein superbruker skal vera ein ressurs for klassen og vera meg på å gi
klassen betre IKT-ferdigheter. Ferdighetane skal vera knytt til det å
vera elev
• Det vil bli gitt opplæring i program og løysninger som skal gjera det
lettare å vera elev og bruke IKT som eit hjelpemiddel i
skulekvardagen.
• Superbrukerne skal spre denne kunnskapen i sine klasser. Dette skal
gjerast ved å helda kurs til resten av klassen og ved å hjelpe til med
ikt-utfordringer i klassen når det er behov for det.
Belønning til superbrukerane
• Breiare IKT-kompetanse
• Mat på samlingar for elevsuperbrukarane
• Attest på utført arbeid
• Eventuelt andre goder kjem vi tilbake til
Søknad
• Vi ønsker oss opp til 2 elevsuperbrukerer frå kvar klasse. For å søka
må du skriva ein formell søknad.
• Søknaden bør innhelda noko om
•
•
•
•
•
Motivasjon – kvifor søker du?
Eigenskaper – kven er du og kvifor passer du til jobben?
Kompetanse – Kva for ferdigheter har du?
Utstyr – Kva for IKT-utstyr har du til skulebruk?
Send søknad til [email protected] seinast fredag 28.aug