LERSTAD SKOLE ARBEIDSPLAN FOR 7. TRINN – UKE 34

LERSTAD SKOLE ARBEIDSPLAN FOR 7. TRINN – UKE 34
Informasjon
Hei, og vel møtt til nytt skoleår! Håper alle har hatt en fin sommer!
Foreldremøte avholdes torsdag 29. august, egen lapp kommer. Elevene
skal på leirskole i uke 39, dette vil være tema på foreldremøtet.
Lærere på trinnet:
Kontaktlærer 7A: Michael Eide Kontaktlærer 7B: Torill Norheim
Timelærer: Eger Atle Fugelsnes (samfunnsfag, kroppsøving, musikk og
spesialpedagogikk), Mari T. Rødal (engelsk) og Gry T. Rennan (k&h).
Vi vil sende med alle nye bøkene hjem iløpet av uka, vennligst sørg for
bokbind innen FREDAG!
Ukens ord: akkurat, aldri, alltid, altså, andre.
Fag
Norsk
Læringsmål:
Matematikk
Læringsmål:
Elevene skal forstå
plassverdisystemet
(hele tall og
desimaltall)
Engelsk
Læringsmål:
Elevene skal
kunne delta i
samtaler knyttet til
dagligdagse
situasjoner.
Elevene skal
kunne uttrykke
egne meninger om
ulike emner.
Skole
Hjemme
Leselekse (alle):
Mandag: Les side 4 og 5 i Safari (lesebok A). Tirsdag:
Les s 6 – 7. Onsdag: Les s 8 – 10. Torsdag: Les s 11 –
12.
Husk bokbind på leseboka, Agora og Øveboka.
1 Agora: Oppgave 2 side 9, oppg 4 side 11.
2 Agora: Oppgave 2 og 3 s 9, oppg 4 og 5 s 11, oppg 8
og 9 s 13.
1.
Legg bind på Grunntall 7A.
Les nøye "vaskelappen" på innsiden av permen til
arbeidsboken. Det du leser der skal være med når du
gjør skolearbeid i matematikk!!
Grunntall 7A, arbeid med oppgave: 5, 8, 9, 12, 15, 19,
22, 27, 29 og 33
2.
Legg bind på Grunntall 7A.
Les nøye "vaskelappen" på innsiden av permen til
arbeidsboken. Det du leser der skal være med når du
gjør skolearbeid i matematikk!!
Grunntall 7A, arbeid med oppgave: 7, 9, 10, 12, 16, 20,
24, 28, 31 og 35.
Textbook: Down under
Read and translate page 7 – Susan Sea Turtle in
Australia
Writing: My summer
Skriv en halv side om en dag i ferien din.
Skriv på engelsk. Bruk tankekartet du har laget.
Husk overskrift.
New words:
English
Norwegian
English
Norwegian
finally
endelig
believe
tro
arrived in
kommet til
place
sted
somewhere
et sted
stay
bli
coral reef
korallrev
a while
en stund
won't
vil ikke
miss
savne
LERSTAD SKOLE – ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
LERSTAD SKOLE ARBEIDSPLAN FOR 7. TRINN – UKE 34
Fag
Samfunnsfag
Læringsmål:
Skole
•
Natur og Miljø
Læringsmål:
Elevene skal kunne
fortelle hva en
forsker arbeider med.
•
•
•
•
Hjemme
Legg bind på Midgard!
Legg bind på Yggdrasil.
Finn ut hva en forsker gjør/forskning betyr.
Hva ville du forsket på om du var voksen og hadde
en forskerjobb?
Illustrer.
Ekstra: dette
ønsker jeg å bli
flinkere til
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
På skolen
Hjemme
BEGREPER:
KONTAKTINFORMASJON:
Torill Norheim:
Mobil – 91520258
Michael Eide:
Mobil – 90838324
e-post - [email protected]
e-post – [email protected]
LERSTAD SKOLE – ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE