T E G N I N G 5. 33 34 35 36 37 38 39 41

Årsplan tegning 5. trinn
T
E
G
N
I
N
G
33
Uke
Tema
Lage tegnepose til
tegningene.
34
35
36
Collage
37
Fargelære:
Bli kjent med, og male Ittens fargesirkel
Kompetansemål
bruke ulike grafiske teknikker i eget
arbeid
Læringsmål
Forslag til læringsmål:
 Jeg vet hva en collage er
Forslag til læringsmål:
 Jeg kan navnet på primær- og
sekundærfargene.
Annet
Forslag til oppgaver:
Forslag til oppgaver:
Fargesirkeloppgave
38
39
40
Fargelære:
Male bilde med
komplementærfargekontraster:
rød-grønn, gul-lilla, oransje-blå
H
Ø
S
T
F
E
R
I
E
bruke fargekontraster
Forslag til læringsmål:
 Jeg kan de ulike
komplementærkontrastene
5.
T
E
G
N
I
N
G
5.
Uke
Tema
Kompetanse
mål
Collage inspirert av sommeren
42
43
Høstcollage:
Inspirasjon fra impresjonismen:
Monet, van Gogh
Montere og stille ut bildene når de
er ferdig.
gjøre rede for hvordan sentrale
kunstnere i nasjonalromantikken,
renessansen, impresjonismen og
ekspresjonismen på ulike måter
har satt spor etter seg
44
45
46
47
48
49
Trykking:
 Sjablongtrykk
Frihåndstegning:
 Stilleben
bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid
bruke egenskygge og slagskygge i tegning
benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og
vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi
illusjon av ro og bevegelse
montere utstillinger og andre
presentasjoner i ulike typer rom
Læringsmål
Forslag til læringsmål:
 Jeg vet forskjellen på et blokk- og et sjablongtrykk
Annet
Forslag til oppgaver:
Sjablongtrykking
Forslag til læringsmål:
 Jeg vet forskjellen på en egenskygge og en
slagskygge
50
Juleverksted
41
Høstcollage:
Inspirasjon fra
impresjonismen:
Monet,
van Gogh
Forslag til
læringsmål:
 Jeg vet noe
om Monet
eller van
Gogh
51
T
E
G
N
I
N
G
5.
T
E
G
N
I
N
G
5.
Uke
1
2
3
4
5
6
8
7
V
I
N
T
E
R
F
E
R
I
E
9
10
11
Tema
Tegneserier:
 Vitsetegneserier (3-4 ruter)
 Historietegneserie
 Tegneserie på data, (Creaza, Cartoonist)
Perspektivtegning:
 Ettpunktsperspektiv (sentralpersp.)
 Topunktsperspektiv
Kompetansemål
lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom
tegneserier og film
bruke fargekontraster, forminskning og
sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder
både med og uten digitale verktøy
Læringsmål
Forslag til læringsmål:
 Jeg kan fortelle noe om hvordan menneskene har brukt
tegneserien opp gjennom århundrene
Forslag til læringsmål:
 Jeg kan forklare hva ordene horisontlinje og
forsvinningspunkt vil si.
Annet
Forslag til oppgaver:
Tegneserie
Forslag til oppgaver:
Forslag til oppgaver:
Perspektiv
Fantasihus
Lage PP-presentasjon om ulike stilarter
Uke
Tema
14
15
16
17
Arkitektur: Modellhus i Sørlandsstil
18
19
20
Origami
Kompetanse- bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne bruke formelementer fra ulike kulturer i
arbeidstegninger
utforming av gjenstander med dekorative
mål
elementer
21
Perspektivtegning:
Arkitektur:
 Introduksjon til arkitektur
 Stilarter
Forslag til læringsmål:
 Jeg kan skille mellom ulike stiler innen
arkitekturen.
22
23
Frihåndstegning
 Øve på tegneteknikk, lys og skygge
 Blyant og kullstifter
 Inne (stilleben, kroki)
 Ute (bygninger, natur)
bruke egenskygge og slagskygge i tegning
beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og
sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger
Læringsmål
Forslag til læringsmål:
 Jeg vet hva det vil si at en modell er i målestokk 1:40
Annet
Forslag til oppgaver:
Modellhus
Forslag til læringsmål:
 Jeg vet hvor origamikunsten kommer fra,
og jeg kan brette minst èn figur
12
Forslag til læringsmål:
 Jeg vet hva slagskygge og egenskygge
er.
24
25
13
P
Å
S
K
E
F
E
R
I
E