Parkering - Fagskolen Innlandet

PARKERINGSBESTEMMELSER
Følgende parkeringsbestemmelser gjelder for studenter ved Fagskolen Innlandet:
3 All parkering skal skje innenfor oppmerkede
felter. Det er ikke tillatt å parkere i kjørefelt
eller på plenen. Parkering i tilstøtende
adkomstveier er bare tillatt i den utstrekning
offentlige skilter/bestemmelser ikke er til
hinder for det.
1 Studentene ved Fagskolen Innlandet skal
bruke Parkeringshuset ved Kallerudhallen, se
kart nedenfor.
Studenter kan ikke parkere på plassen
foran skolebygget, den er kun for
ansatte.
4 Det er ikke adgang til å kjøre på internt
veinett i skoleanleggene, bortsett fra for
nødvendig varetransport og utrykningskjøretøyer.
2 Parkeringsplass med motorvarmer tildeles
etter søknad og særskilt vurdering, og i den
utstrekning slike finns. Disse plassene kan
ikke brukes av andre enn de som er tildelt
plassen. Søknaden behandles av Studentrådet. Plass med motorvarmer er belagt med
årsavgift.
UD
R
E N
LL LE
KA HAL
5 Kjørehastigheten innenfor parkeringsområdet er maks. 10 km/t.
KOMMUNALT
OPPL.SENTER
Fagskolen Innlandet
vei
tte
sa
an
t
r
e
rve nd
se søke
e
R be
HIG
og
Gang
US
SH
NG
RI
KE
R
PA
StatPed
US
OP
ENE
RGI
HUS
RESERVERT ANSATTE
BESØKENDE
STUDENTER/KURSDELTAKERE
parkering_12