Hvilke muligheter kan det gi kunder og tjenesteytere?

Offentlig tilgjengelige data
- Hvilke muligheter kan det gi kunder og tjenesteytere?
Louise J. Helliksen
Head of Innovation
Abelia, 03.03.2015
Hvilke data er det snakk om?
Ustrukturert
Abelia – Big data
2
Strukturert
Sosiale
3
6
Informasjon
er konge
4
Sosiale
medier
Hva kan det bidra til?
Innsikt
Abelia – Big Data
5
Effektivisering
Personalisering
Kvalitet
Hvilke registre finnes?
Eiendom
Person
• Det sentrale folkeregisteret
• Likningsinformasjon
• NAV AA-registeret
• 1880 og 1881
• Postens adresser
• Intet til utlegg
Foretak
•
•
•
•
Abelia – Big Data
7
• Eiendomsregisteret
• Infoland
• Eiendomsverdi
• (eTinglysning)
Enhets-/Foretaksregisteret
Reelle rettighetshavere
Aksjonærkart
European Business Register
Kjøretøy
Kreditt
Rapporter
• Det sentrale motorvognregisteret
• Løsøreregisteret
• Bruktbilverdi
• OFV Bildata
• Småbåtregisteret
• Infotorg Kjøretøy
• Infotorg Person
• Bisnode Kredit
• Experian
• Standardiserte og tilpassede
rapporter basert på de ulike
tjenestene
Hvordan distribueres disse dataene?
Integrasjoner
Web via Infotorg
Abelia – Big Data
8
Ajourtjenester
Mobile tjenester
Krav til sikring av informasjonen
”Åpne”
registre
Løsøreregisteret
Enhets-/Foretaksregisteret
Grunnboken
Autentisering
Kredittopplysninger
Det sentrale folkeregister
Godkjenning/deklarering
av sluttkundeløsninger
Tillatelser/Autorisering
Overvåkning/logging
Kryptering
Linjer
Gjenpartsbrev
Abelia – Big Data
9
”Lukkede”
registre
Fysisk sikring
og lagring i Norge
Noen eksempler…
… landets kemnere benytter informasjon om bl.a eiendom,
biler og båter innbyggere eier
… informasjon fra mer enn 20 kilder brukes i
Justissektorens arbeid, inklusive sektorens egen kopi av
Folkeregisteret
… likningsopplysninger benyttes til å beregne egenandel
for omsorgstjenester i kommunene
… bompengeselskapene benytter opplysninger om
kjøretøy/eiere til inndriving av bompenger
… offentlige og private virksomheters kunderegistre,
ajourholdes bl.a med adresser og tlf nr
… produserer adressevask for Posten
… integrert tilgang til bl.a kredittopplysninger, Folkeregisteret,
eTinglysing og Eiendomsregisteret i banksystemene bidrar til
effektiv lånesaksbehandling
… Bearbeiding av data hjelper bankene med å identifisere reelle
rettighetshavere bak foretakskunder iht krav i Hvitvaskingsloven
… opplysninger fra Det sentrale folkeregister er integrert i mer enn
600 systemer, både innen offentlig og privat sektor
Abelia – Big Data
10
Hvorfor spør dere om
data dere allerede har, for
å punche det inn på nytt?
Abelia – Big Data
11
Abelia – Big Data
12
Utviklingstrekk…
2
1
Data mengden vokser
eksponensielt
Tidligere restriktiv
informasjon blir I økende
grad tilgjengeliggjort
3
6
Økt forespørsel for
real-tids tilgang til
data igjennom
moderne grenseflater
Informasjons tjenester
5
Økt bevistgjøring
blant virksomheter for
utnyttelse av
informasjon for å
være konkurransedyktige
Abelia – Big Data
13
4
Nye og strengere
reguleringskrav for
behandling av
sensitive informasjon
Utvikling av nye
register (eks.
digitalisering av
offentlige register)
Viktig momenter
• Strategisk forankret
• Tydelig plan for bruken av dataene og
kombinasjon av ulike kilder
• Ivareta informasjonssikkerheten
• Klar plan for forvaltning
Abelia – Big Data
14
En bred anvendelse
Abelia – Big Data
15
Takk for oppmerksomheten!
Louise J. Helliksen
Head of Innovation
EVRY Norway
@LHelliksen
«The world is moving so fast these days that the man who says it
can’t be done is generally interrupted someone doing it»
Elbert Hubbard (1856-1915)
Abelia – Big Data
16