Les hele artikkelen i Dagsavisen.

tirsdag 30. desember 2014 Dagsavisen side 3
30. desember 1964
det er særlig to ting som virkelig har rystet meg i året som gikk, sier
politimester Johan gjerde. 55 drepte i trafikken er det største tall vi
har hatt – Oslo-trafikken er og blir det store problemet. Og jeg er
også forskrekket over at gatepiker under avhør ikke har lagt skjul på
at de tjener 100.000 skattefritt i året.
30. desember 1989
Forfatteren Václav Havel ble fredag valgt til tsjekkoslovakias første
ikke-kommunistiske president siden 1948. den 53 år gamle tidligere
opposisjonelle ble enstemmig valgt av nasjonalforsamlingen. Valget
ble sendt direkte på tsjekkoslovakisk fjernsyn. Havel har til sammen
sittet mer enn fem år i fengsel for sin kritikk av tidligere regimer.
Vil ha fleksitid:
direktør for næringspolitikk i abeila, hilde
Widerøe Wibe, mener
oppmykninger i
arbeidstida er bra for
kunnskaps- og
teknologibedriftene.
Jubler for fleksibel
arbeidsmiljølov
arbeid: Hele 86 prosent av kunnskaps- og teknologibedriftene mener oppmykningene i arbeidsmiljøloven er
positive. – Fleksibilitet gir bedre balanse mellom jobb
og fritid, sier Abelia-direktør.
n stian Fyen
n mimsy møller (foto)
og glede av. Noen må ha mer definert
arbeidstid, spesielt i offentlige sektor
som sykehus. Men på arbeidsplasser der
fleksibilitet er mulig bør også lovverket
være tilpasset den virkeligheten de skal
regulere, sier direktør for næringspolitikk i Abelia, Hilde Widerøe Wibe til
Dagsavisen.
Siden det ble kjent at arbeidsminister
Robert Eriksson ville myke opp arbeidsmiljøloven er det blitt mye debatt og
bråk. Fagforeningene har vært i harnisk,
og på nyåret streiker de store hovedsammenslutningene LO, YS
og Unio i protest.
Ny tekNologi
Men på andre sida av «Kunnskap og
Hun mener det er naturlig at
bordet er det flere som teknologi
nettopp kunnskap- og teknoønsker endringene vellogibedriftene er mer positivt
kommen. I Abelias nye vokser, og er
til et mer fleksibelt arbeidsliv.
medlemsundersøkelse
– Arbeidets karakter har
blant topplederne i kunn- det vi må leve
endret seg i stor grad de siste
skap- og teknologibedrif10 årene, særlig på grunn av ny
tene svarer hele 86 pro- av i framtida.»
teknologi. Iphone kom for bare
sent at de mener mer Hilde Wibe, abelia
sju år siden og har endret
fleksibilitet i arbeidstidsmåten vi jobber på. I en underordningene er positivt for
søkelse utført av Yougov fra
bedriften.
Telenor så ser vi at hver sjette kontorme– Kunnskap og teknologi vokser, og darbeider gjør halvparten av jobben
er det vi må leve av i framtida. Da tror utenfor kontoret. 28 prosent jobber på
jeg fleksibilitet er noe flere vil ha nytte vei til og fra jobb.
– Kunnskap og teknologi vokser, og
er det vi må leve av i framtida. Da tror
jeg fleksibilitet er noe flere vil ha nytte
og glede av. Noen må ha mer definert
arbeidstid, spesielt i offentlige sektor
som sykehus. Men på arbeidsplasser der
fleksibilitet er mulig bør også lovverket
være tilpasset den virkeligheten de skal
regulere, sier hun.
fritid
Hun mener at økt fleksibilitet på jobben
gjør både fritid og jobb enklere og bedre.
– Med mere fleksibilitet kan det gi
medarbeidere større mulighet til bedre
balanse mellom jobb og familieliv. Man
kan for eksempel hente eller levere i barnehagen, og ta igjen jobb på kveldstid.
Undersøkelser viser at opplevelsen av
fleksibilitet og mulighet til å bestemme
over egen arbeidstid øker trivselen på
jobb.
motstrideNde uNdersøkelser
Før jul kom fagorganisasjonen Lederne
med en tilsvarende undersøkelse om fleksibiliteten i arbeidsmiljøloven. Den viste
at 81 prosent av toppledere mener dagens
arbeidsmiljølov gir tilstrekkelig fleksibilitet. Det er tall Abelia-direktøren ikke
kjenner seg igjen i.
– Jeg ble litt overrasket. Jeg vet ikke
uNdersøkelseN
n 86 prosent mener at det er positivt at
arbeidsmiljøloven blir mer fleksibel.
tre prosent mener det ikke er
positivt.
n 59 prosent mener det er viktig eller
meget viktig at grensene for overtid
utvides.
n 75 prosent mener det er viktig eller
meget viktig at man får utvidet
mulighet til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.
n 51 prosent mener det er viktig eller
meget viktig å gi arbeidstilsynet
utvidet kompetanse til å godkjenne
alternative arbeidstidsordninger.
n 66 prosent av bedriftene mener det
er viktig eller svært viktig at reglene
for midlertidige ansettelser endres.
Kilde: NHO Abelia
hva som har vært utvalget deres. Om det
er ledere i det private næringslivet eller
i offentlig sektor, eller om det har vært
toppledere eller mellomledere. Det er
resultater jeg overhodet ikke kjenner
igjen fra kunnskap- og teknologibedriftene, sier Wibe.
[email protected]