Data i Realfish (Nortek Data Services AS, Rune Bjønness)

Realfish
AOS / Oxybox
Realfish
•
•
•
•
•
•
Siste verdier
Grafer
Detaljer
Eksport
Kart
Strøm
• Kontrollerdata (fra AOS boksen)
• Batteri og temperatur
• Oksygenmåler
• Oksygenmetning
• Oksygen mg/l
• Temperatur
• Ny: Salinitetsmåler
• Konduktivitet
• Salinitet
• Temperatur
• Strømmåler
• Hastighet og retning
Oksygen
• Farge på graf tilsvarer sensors
fargekoding
• Mulig å sette egne etiketter, f.eks.
«5m» og «15m»
• Visning for både oksygennivå og
oksygenmetning
• Ny: Min/max graf
Ny:
• Oksygenmetning i relasjon til
grenseverdier for hypoksi
• Hypoksigraf som viser nå-tilstand for alle
sensorer
• Hypoksigrad over tid
Ny: Salinitet
• Viser salinitet og
temperatur over tid
• Ny:
• Ny:
• Ny:
Ny:
• Lave oksygenverdier
• Lavt batterinivå
• Manglende data
?