Forskningslederprogram 2016

Forskningslederprogrammet ved UiO 2016
(FLP10)
Søknadsskjema
Navn
Stilling
Institusjon (inkl.
fakultet/institutt/annen
enhet)
Epost
Kontortelefon
Mobil telefon
Kontoradresse
Disiplin
Nåværende funksjon(er)
som forskningsleder
Tidligere funksjon(er) som
forskningsleder
Begrunnelse og motivasjon
for deltakelse i FLP8
Jeg, …………………………………………………………………………., bekrefter herved at jeg kan delta på alle fire
samlinger. (Fyll inn fullt navn som bekreftelse)
Betalingsinformasjon
For deltakere ved UiO oppgis
Stedkode ved UiO:
Økonomikonsulent :
For eksterne deltakere oppgis
Institusjonens faktura-adresse
1