Nytt fra NaKuHel Asker jan

Nytt fra
JANUAR
FEBRUAR
MARS
2016
OVER 30 GRUPPER MED FORSKJELLIG INNHOLD
ÅPENT HUS – HELE UKA
FRISKLIVGRUPPER
«NAKUHEL-DAG» FOR ALLE
UTLEIE AV LOKALER
TUR OG TRIVSEL-GRUPPA
SPENNENDE LOKALHISTORIE
FERSK BAKST HELE UKA
«ROSE»-GRUPPER
«KOM-DEG-UT – DAGEN»
SKIDAG FOR BARNEHAGER
NYTT TILBUD: «UNG I FRILUFT»
NYTT FRA GRUPPENE
KONSERTER
UTSTILLING
UTLEIE AV LOKALER
INVITASJON TIL SOMMERLEIRE
VAFFELDAGEN
MATKURS FOR SMÅ OG STORE
NORSKGRUPPER
ARBEIDSPRAKSIS
Natur-Kultur-Helse – senteret
Semsveien 168, 1384 Asker
[email protected]
www.nakuhel.no
www.facebook.com/nakuhel.asker
Tlf : 66 98 75 50 / 90971298
Bank: 78740554742
Org.nr.: 977085268
1
«VENNEGRUPPA»
SKITUR
M.M.M
TUSEN TAKK!
NaKuHel er drevet av tanken om å være en helsefremmende, inkluderende og gledesbringende møteplass, med lysten som drivkraft. Her er det samspill mellom alle typer mennesker i ulike livssituasjoner.
Gjensidigestiftelsen har gitt en stor gave til “Møteplassen NaKuHel”! Gaven er øremerket de prosjekter
som har som mål å forebygge ensomhet gjennom natur- og kulturaktiviteter i trygge og inkluderende
fellesskap. De vil være rettet mot ulike målgrupper og spenne over innsatsområdene Mestring og læring,
Sosial inkludering, Fysisk aktivitet og Kosthold. For å kunne sette i gang, gjennomføre og videreutvikle
denne innsatsen, må vi tilrettelegge lokaler og infrastruktur, samt anskaffe noe utstyr. Også
Sparebankstiftelsen DNB har gitt oss en fantastisk og stor gave. Følgende prosjekter vil nå komme igang:
 Semsvannet GeoPark skal inn i neste fase, der det satses på kunnskapsformidling. Det skal også
utarbeides nye geologiske elementer, som bl.a. omhandler sammenhengen mellom geologi og vann.
 Biene skal tilbake til Sem! I et samarbeid mellom Asker Birøkterlag, Asker Produkt, Varmestua,
Asker kommune og NaKuHel, skal nå bikuber settes ut i området, og slyngerom skal etableres.
 Den viktigste målgruppen for NaKuHel er barn og unge. Aktivitetstilbudet til disse har blitt
begrenset av udekket behov for enkelt utstyr til gjennomføringen. Med midlene fra Sparebankstiftelsen DNB kan nødvendige anskaffelser nå gjøres.
Vi går inn i 2016 med stor drivkraft og innsatsvilje for å gjøre det maksimale ut av gavene vi har fått, og
retter en STOR TAKK til Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen for at de er generøse støttespillere
av NaKuHel og vårt virke!
På baksiden av denne folderen ser du mangfoldet av NaKuHel-grupper. Ta en tur innom hvis du lurer på
om tilbudet kan være noe for deg. Og savner du noe, så er du kanskje vår neste gruppeleder?
Du er hjertelig velkommen, enten du vil delta eller bidra. Her er informasjon om mange andre grupper,
aktiviteter og arrangementer det også er mulig å være med på, - det er bare å gjøre deg litt kjent med
innholdet i denne folderen eller ta en prat med en av oss på NaKuHel-senteret. Hjertelig velkommen!
LOKALHISTORIEFOREDRAG
Siste mandag i måneden kl 14 30 - 16
25.1. Fange på Grini 1943 – 1945. Tidligere Grinifange forteller om dramatiske
opplevelser som 17-åring. Kåsør: Rolf Olaf Haavik.
22.2. Hvalstads historie. En vandring i ord og bilder, på en kultursti som omfatter
15 kjente og ukjente steder. Kåsør: Harald Søgaard Djupvik.
14.3. Forfatteren Johan Bojer. Anne Joronn Sætre, kåserer om sin bestefar. Hun
bor fortsatt på «Plassen» på Hvalstad, hvor Bojer kjøpte tomt og bygget hus i
1915. Hennes andre bestefar var Dyre Vaa.
25.4. Asker kommunes visjoner for Løkeneshalvøya og restaureringen av Esviken.
I panelet: kommuneplansjef siv.ark. Tor Arne Midtbø, siv.ark. Marit Brandt
Rasmussen, tidligere sjefsantikvar hos riksantikvaren Jan Anderssen, og ivrig
bevarer, siv.ing. Peter E. Paaske.
23.5. Historien om “Brusetkollen”. Tilla Hvalstad´s sosiale samvittighet førte til
“Vangen Friluftsskole” på Hvalstad, hvor også “Ut i solen – bevegelsen” var. Johs
Nore bygget “Brusetkollen”, som stod ferdig 1919. Historieforteller er Thomas
Koefoed sammen med Knut Larsen.
Alle nysgjerrige er velkommen til spennende kåserier. Møtene finner sted i «Smia» og
åpne for alle. Kr 50 pr gang (for ikke medl.). Kafé i forkant. Møtene ledes av
lokalhistoriegruppens leder Knut Larsen.
2
MATKULTURSENTERET PÅ SEM: BLI MED PÅ KURS!
Høsten 2015 har ildsjeler kommet i gang med planer for en møteplass for å så og dyrke matglede. Visjonen
er å undervise, informere og inspirere til å utforske, mestre og glede seg over matlaging med gode råvarer.
Matkultursenteret samarbeider allerede med Asker Bygdekvinnelag og Asker Husflidslag, og flere matkurs
er gjennomført på Bryggerhuset og i Smia-kjøkkenet. Nå er vi klare for flere, se nedenfor og/eller følg med
på nettsiden vår, Facebook, Budstikka og/eller kontakt oss på senteret.
MATGLEDE FOR BARN
To kurs á 3 ganger kl 17 – 20
Følgende onsdager i Smia: 20.1. - 27.1. - 3.2.16 ♦ 3.3. - 10.3. - 17.3.16
Vi inviterer til et lærerikt og morsomt matlagingskurs for barn i alderen 8 – 12 år, i følge med en voksen
(gjerne “besteforeldre”). Tema for kveldene: 1. Taco 2. Baking 3. Treretters middag.
Kurslærere: Morten Haugli og Inger Ann Hestad. Pris: kr 800 pr barn (inkl. voksen). Begrenset antall plasser
(førstemann til mølla . . . )
FOREDRAG/KURS OM MELKESYREGJÆRING
Torsdag 21.1. kl 19 - 21
Gry Hammer holder kurs om melkesyregjæring: Hun presenterer hva melkesyregjæret mat og drikke er og
hvorfor det er så gunstig for helsa. Hun viser til både moderne forskning og sin egen personlige helsereise
når hun snakker om maten som hun mener gjør oss så inderlig vel. Innhold: foredrag, spørsmålsrunde og
utdeling av hennes surdeigsstarter som Hammer hevder er Norges beste! Velkommen til Smia.
Pris: kr 200 (betales ved inngangen). Påmelding til [email protected]
LÆR Å LAGE DINE EGNE PØLSER OG LOMPER
Lørdag 6.2. kl 10 - 13
Sem Matkultursenter tilbyr kurs i å lage pølser og lomper fra bunnen av. På kurset får barna (ca 8 – 12 år)
kyndig veiledning av pølsemaker Joachim Haraton fra Meny Asker, mens NaKuHels egen Inger-Ann Hestad
vil veilede barna i å steke lomper på takke. Kursdeltakere vil få oppskrifter og en smakebit med seg hjem.
Kurset finner sted på Bryggerhuset. Pris: kr 400. Påmelding: [email protected] eller tlf. 66 98 75 50.
«KOM-DEG-UT» - DAGEN
Søndag 7.2. kl 12 - 15
Asker Turlag er hovedarrangør av en hyggelig familiedag ved Bryggerhuset på Tveiter. Her blir det
aktiviteter og bål, og dette er et fint turmål for små og store. Parkering på Utfartsparkeringene på Sem.
BLI MED PÅ SKITUR
Fredag 5.2. kl 10 - 13
Bli med på skitur i Semsvannsområdet. Hvis vær- og føreforholdene tilsier det, kan
turen gå litt innover i vakre Vestmarka. Turen tilrettelegges etter de som blir med.
Hvis du trenger utstyr og bistand, ta kontakt med senteret senest to dager før
skidagen. Felles lunsj underveis. Ta gjerne med en liten sekk med noe å sitte på, en
genser, noe varmt i termosen og litt mat. Vi sørger for bål, kaffe og nogo attåt!
«NAKUHEL-DAG» FOR ALLE» I
Søndag 14.2. fra kl 14 og utover
Akekonkurranse, bålkos og gløgg i tipien, tegne- og maleverksted, live music med
«KIMUTAY», dans, mat fra mange land og mye mer. Vi inviterer til et flerkulturelt
treff, og håper du og dine vil være med å skape den rette stemningen. Passer for
alle, og vi ønsker spesielt at også mange unge finner veien til Sem denne
ettermiddagen. Åpent for alle – gratis inngang.
3
SKIDAG FOR BARNEHAGER
Tirsdag 11.3. kl 10 30 - 13
Med dette inviteres barnehager til å være med på skidag (eller aktivitetsdag, hvis forholdene tilsier det).
Løype med ulike, gøyale poster, bål og pinnebrødsteking, leker og diplom til alle. Påmelding innen 1.3. til
resepsjonen eller [email protected]
VI FEIRER VAFFELDAGEN!
Onsdag 16.3. kl 10 – 15.30
Visste du at i store deler av Europa så markeres “Vaffeldagen”? (Den er egentlig 25.3.,
og da holder senteret stengt på grunn av Langfredag). Selv om vi serverer “verdens
beste vafler” året rundt, - vil vi gjerne være med på denne feiringen, i år litt i forkant
av selve dagen. Kom innom og smak og se på forskjellige måter å spise vafler og se
på vaffeljernutstillingen som settes opp for anledningen Hjertelig velkommen !
REISE- OG UTFLUKTSGRUPPEN (RUG)
Kjempespennende 2016 program!
Medlemmene i RUG får informasjonen direkte tilsendt. For mer informasjon og innmelding i gruppen,
ta kontakt med resepsjonen eller direkte til gruppeleder Tom Johansen på senteret.
7. – 10.3.
14.4.
3.5.
31.5. – 2.6.
30.8.
Oktober
29.11.
Firedagers opplevelsestur til Warsava, Polen
Fetsund Lensemuseum
Haldenvassdraget med sluser. En naturskjønn våropplevelse med historisk sus!
Stavanger med omegn; «Flor og fjære». Opplevelsestur (med fly).
Hamar: Jernbanemuseet og migrasjonsmuseet
Dagstur i det blå: Hemmelig tur!
Julekonsert med middag
FRISKLIVGRUPPA «TUR OG TRIVSEL”
Tirsdager og torsdager kl 10 – 14
Dette er et frisklivtilbud til hjemmeboende personer med demens i tidlig fase og
hukommelsesutfordringer. Vi tilbyr sosialt samvær, tur, sang og musikk, m.m. i rolige, vakre og trivelige
omgivelser. Lunsj forberedes / spises sammen, ute eller inne. Ledere med erfaring og stort engasjement.
Pris kr 1 500 pr person for tirsdager eller torsdager. Kr 2500 for begge grupper. Vi følger skoleruten. For
mer informasjon, se egen brosjyre og www.nakuhel.no. For spørsmål/påmelding, kontakt senteret, eller
lederne Turid Bøe (mob 90 03 83 12) / Aud Skramstad Rogne (mob 91 17 62 37). Lengden av og prisen
for tilbudet kan endres, avhengig av bidrag på søknader.
RoSe - GRUPPER
Onsdager kl 10 – 14 (RoSe) og torsdager kl 10 – 14 (SeRo)
RoSe-gruppen er en gruppe for deg som ønsker å gjøre noe på dagtid – i fellesskap med andre. Det er
også mulig å være med i den andre gruppen, SeRo. Gruppene er basert på likemannsprinsippet - det vil
si at deltakerne møter andre i tilsvarende situasjon, slik at man kan lære av hverandre. Det blir muligheter
for å velge aktiviteter som turer, matlaging (mest mulig utendørs), m.m. samt at det blir samtalegrupper.
For mer informasjon, se egen info/folder, evt kontakt Jorunn Marie Thon (mob 41522471 /
[email protected]).
4
”VENNEGRUPPA”, Frisklivsgruppe for barn (2. – 7. kl.)
Torsdager 14.45 - 16.45
Vi er i gang for 2016 og ønsker flere barn velkommen i gruppa!
Gruppa er et tilrettelagt fritidstilbud for barn som av ulike årsaker i liten grad deltar i andre
Fritidsaktiviteter i sitt nærmiljø. Vi har fokus på fysisk aktivitet og enkelt friluftsliv innenfor et trygt
sosialt fellesskap. Gjennom opplevelse av mestring og glede, ønsker vi at barna skal motiveres til en
sunn og aktiv livsstil. Vi fyller samlingene med ulike tema som lekaktiviteter og samarbeidsøvelser i
natur, bål og tilberedelse av sunn mat på bål, kontakt med dyr, kreative øvelser, naturkunnskap og
friluftsliv. Tilbudet er gratis for deltakerne. Hvis du kjenner et barn som kan ha glede av et slikt tilbud,
ta gjerne kontakt med leder Mona Bjelland på [email protected] Vi kaller da inn til en samtale med
barnet for å bli bedre kjent. Velkommen! Hilsen oss i Vennegruppa, Mona, Aksel, Anna og Jorunn
”UNG I FRILUFT”, ny Frisklivsgruppe for ungdom ( f.o.m. 8. klasse)
Ny gruppe for ungdom er under planlegging vinteren 2016!
Gruppa skal være et fritidstilbud til barn fra ungdomsskolealder og oppover. Gjennom å legge til rette
for et inkluderende fellesskap med fokus på enkle friluftslivsaktiviteter, ønsker vi å engasjere og
motivere ungdom som i liten grad deltar i andre aktiviteter. En slik gruppe vil kunne bidra i arbeidet
med å forebygge sosial isolasjon og inaktivitet blant ungdom, med de negative helseeffekter som
dette kan medføre. Opplevelsen av et godt fellesskap, og bevisstheten av verdien knyttet til en sunn
og aktiv livsstil, vil kunne gi gode helseeffekter på lengre sikt - fysisk så vel som psykisk. Foruten enkle
friluftslivsaktiviteter i nærområdet, vil det legges stor vekt på bevisstgjøring rundt et sunt kosthold.
Tilberedelse av sunn mat på ulike måter ute i natur vil inngå. Aktivitetstilbudet er under utarbeidelse,
og vi arbeider med rekrutteringsløsninger blant annet i samarbeid med Friskvernsklinikken i Asker.
For mer informasjon og spørsmål kontakt Mona Bjelland på [email protected]
NAKUHEL SOMMERLEIR 2016
For barn fra 1. – 4. klasse
Mer informasjon om leirene kommer snart 
LEIR 1
LEIR 1B
LEIR 2
LEIR 2B
LEIR 3
LEIR 4
Uke 25 (22. - 24. juni)
Uke 25 (22. - 24. juni)
Uke 26 (27. - 1. juli)
Uke 26 (27. - 1. juli)
Uke 32 ( 8. - 12. aug)
Uke 33 (15. - 16. aug)
NaKuHel
Bryggerhuset
NaKuHel
Bryggerhuset
NaKuHel
NaKuHel
Bryggerhuset ligger ved Tveiter Gård (på andre siden av Semsvannet).
Leirukene vil ha samme innhold og lik tilrettelegging på begge steder.
Priser: 2 dagers leir kr 1000 / 3 dagers leir kr 1500 / 5 dagers leir kr 2600
Inkluderer: 3 måltider pr dag (meget god kvalitet), alt utstyr og aktiviteter,
meget god voksendekning, premier, gruppebilde m.m.
PÅMELDING SENDES TIL [email protected]
5
KAFÉENE VÅRE
”SMIA” KAFÉ
Man – fre kl 10 - 14 / lør – søn kl 11 30 – 15 30
Vi serverer ferske bakervarer, pai, smurte rundstykker, frisk frukt og smoothies og kalde / varme drikker.
Av og til kan du få hjemmelaget og smakfull suppe. Vi er stolte av å lage maten fra bunnen av! Noen
dager vil utvalget være stort, noen dager kan det hende vi ikke har kapasitet til mer enn våre velkjente
vafler. Uansett; du er alltid hjertelig velkommen i ”Smia”! Perfekt for besøk før eller etter tur.
”BRYGGERHUSET”, TVEITER
Tor 10 – 13 / søn 11 30 – 15 30
Velkommen til de koselige stuene i ”Bryggerhuset”. Enkelte dager blir det servert bakst fra den gamle
bakerovnen. Ellers serveres sveler, brød, kaker, kalde/varme drikker, m.m
NB! Det er ikke tillatt å kjøre bil til Bryggerhuset.
ARBEIDSPRAKSIS VED NAKUHEL-SENTERET
Vi tilbyr et mangfold av arbeidsoppgaver og natur- og kulturaktiviteter i et
inkluderende miljø, og legger vekt på mestring og trivsel i et sosialt fellesskap.
Mer informasjon om muligheter for arbeidstreningen, kontakt senteret eller
Jorunn Marie Thon, mobil 41 52 24 71.
VI TAR PÅ OSS SMÅJOBBER
Vår ute- og driftsgruppe tar gjerne på seg, når det er kapasitet i gruppa, forskjellige oppgaver knyttet til hus og hage: det være seg klipping av gress,
beskjæring av hekk, enkle snekkeroppgaver, rydding og sjauing, lettere
flytteoppdrag, felling av mindre trær, bortkjøring, m.m. For besiktigelse og
nærmere avtale, kontakt fungerende leder av gruppen Nils Aage Ramstad,
tlf 66 98 75 50 eller [email protected]
LEIETAKERE – DIREKTE PÅMELDING
NaKuHelBarnehagen
Verdic Art, malekurs
Mensendieck
Feldenkrais
Verdic Art, malekurs
Aktiv på Dagtid, mindfulnes
Yoga og Meditasjon
Teatergruppe for barn
Babysalsa
Mindfulness
Seminarer
Fødselsforberedende kurs
Man – fre kl 8 – 17
Zack Zacour (styrer)
47 60 33 38
Ons kl 10 – 14
Ragnhild Bang
97 66 92 36
Man kl 16 – 20
Åsa Jeppson
98 41 26 97
Tirs kl 15 45 – 18
Christina Egerborg
66 78 95 82
Ons kl 10 – 14
Ragnhild Bang
97 66 92 36
Ons kl 13 – 14
Anne Røyne
93 21 45 66
Ons kl 19 – 20 30
Kristin Bochud
90 68 75 06
Tors kl 19 – 21
Cecilie Fangel
48 12 61 05
Lør 11 30 – 12 30
Even Hjartholm
41 90 64 45
Frauke Weber
91 00 33 60
Christine Schetlein
92 26 02 16
Katrine Lysne
98 66 29 92
Ulike tider
Ulike tider
Ulike tider
6
UTLEIE AV LOKALER OG MØTEPLASSER
Vi leier ut lokaler, gapahuk og hager som passer til de forskjelligste anledninger.
Ta kontakt for nærmere informasjon, priser/bestilling. For nærmere presentasjon
og bilder www.nakuhel.no.
♦ ”Kultursmia” – storstua vår, passer til kulturarrangement, konserter,
selskaper, møter og foredrag. Dekketøy til 60 personer. Meget hyggelig og
anvendelig lokale med mye lys, utsikt mot Semsvannet, piano og peis.
Danseplatting utenfor.
♦ NaKuHel-senteret – små og store møterom, ateliér, sal med piano for
inntil 20 personer, m.m.
♦ Gapahuken på Flåbekk – ca 10 min å gå fra Tveiter gård. Overnattingsplass til
ca 20 personer, grill/bålplass og benker. Bekk og toalett i nærheten.
Gapahuken benyttes fritt, men for overnatting og organisert aktivitet kontakt
senteret for avtale.
♦ ”Bryggerhuset” på Tveiter gård – 150 år gammelt hus i sveitserstil, rehabilitert
av Asker kommune. Flere mindre rom og bakerovn. Piano. Hyggelig atmosfære.
Egner seg for grupper opp til ca 20.
♦ Male på egenhånd – benytt ateliéet vårt etter avtale.
GALLERI NAKUHEL
SALEN I 2. ETG. – SOM REGEL ÅPEN I SENTERETS ÅPNINGSTIDER, OG ETTER AVTALE.
FOTOUTSTILLING FRA 18.1. – 18.2.: “Høst og vinter på Sem”. Bilder ved Tom Johansen.
Parkering utenfor NaKuHel-senteret
Har du mulighet, vennligst parkér på Utfartsparkeringen (før innkjøringen til Sem). For å kunne parkere
utenfor NaKuHel-senteret, MÅ den enkelte ha parkeringsbevis. Gruppedeltakere og brukere av senteret
får parkeringsbevis ved å ta kontakt med resepsjonen. Området utenfor senteret har ikke belysning. Om
kvelden på denne årstiden er det derfor viktig at du tar med deg en lommelykt. Og det kan være glatt, så
husk brodder. Vi måker og strør, men kan ikke alltid garantere optimale forhold på denne tiden.
Holtsmarksveien er stengt med bom. For å passere bommen i forbindelse med aktiviteter, arrangementer,
oppdrag og vakter på Bryggerhuset, - ta kontakt med resepsjonen i forkant av besøket. Du kan også sende
mail til [email protected] eller ringe mob 90 97 12 98.
Støtt gjerne opp om NaKuHel-senteret ved å betale medlemskap kr 250,
eller en gave til konto 7874 05 54742. Intet beløp er for lite eller for stort !
Medlemmer mottar 4 - 5 nr pr år av «Nytt fra NaKuHel Asker», får rabatter på leie
og arrangementer, vedtar vedtekter og velger NaKuHel-stiftelsens styre på årsmøtet.
Gaver på mellom kr 500 – 12 000 kan trekkes fra på selvangivelsen. Personnr må oppgis.
Merk innbetalingen tydelig med navn og adresse. Tusen takk for bidraget!
7
BLI MED I NAKUHEL-GRUPPENE!
Hensikten med våre NaKuHel-grupper er å skape trivelige miljøer som styrker livskvalitet og helse.
Gruppene ledes av frivillige, og vi er stolte av den jobben de gjør og for mangfoldet de representerer.
Noen grupper er små og noen er store, noen er fulltegnet og noen ønsker seg flere deltakere. Kom og
prøv, - det er gratis de to første gangene. Det er også mulig å starte opp nye grupper, så ta kontakt hvis
du har idéer og/eller lyst til å starte opp. Det er rimelig å delta og her er noe for enhver smak! Interessert?
Ta kontakt med senteret, og gruppeleder blir kontaktet.
Aktivitet/gruppe
Tidspunkt
Gruppeleder
Naturfag
Turgruppe
Lokalhistorie
Sangkoret «Alf»
Kor, «Sem Vocalis»
Likemannsgr. for menn
Malegruppe akryl
“Farveglede med Mona”
Stavgang i Semsvannsomr.
Mat 4 Menn
Livskvalitet
Turgruppe
Mindfulness
Litteratur
Sufimeditasjon
Yoga 60 +
Akvarell, store format
Samtalegruppe for kvinner
Bridge på dagtid
Sang og stemmegruppe
Drivhus og hage
Filosofi
Kreativt Verksted
Reise/ utflukter (RUG)
Norskgrupper (språk)
Annenhver man kl 10 – 12
Mandager kl 1030 - ca 1330
Siste man i mnd kl 1430 – 16
Mandager kl 18 – 21
Mandager kl 19 – 21
Tirsdager kl 10 – 13
Tirsdager kl 10 – 14
Tirsdager kl 10 – 14
Tirsdager kl 12 – 14
Én tirsdag i mnd kl 16 - 21
Annenhver tirdag kl 19 - 21
Onsdager kl 11 - ca 1330
Annenhver ons kl 17 – 1830
Annenhver ons kl 18 – 1930
Første onsdag i mnd kl 19–21
Torsdager kl 10 45 – 12 15
Torsdager kl 10 – 14
Under avklaring
Torsdager kl 13 – 16
Torsdager 16 – 19
Torsdager kl 17 – 21
Annenhver torsdag kl 19 – 21
Fredager kl 10 – 14
Varierende opplegg/annonseres
Tirs./onsd./torsd. (tid avtales)
Hilmar Lunde
Gruppen (kontaktperson, Sigrid Lystad)
Knut Larsen
Signe Sannem Lund (dir.)/Geir Aarseth
Jan Arne Karlsen (dir.) / Marte K. Johnsen
Thorbjørn Stengrimsen
Kristin Vindøy
Mona Lindeberg Bjørkmann
Trine Hermansen
Tom Johansen
Gunnar Waldermo
Gruppen (kontaktperson Aase Dolven)
Frauke Weber
Sigrid Lystad
Kirsten A. Arnesen
Kristin Baune Bochud
Mona Lindeberg Bjørkmann
Trude Totland
Harald Torsvik (fung. leder)
Merete Fyksen
Jan Roger Fusdahl
Hilmar Lunde
Inger-Lise
Tom Johansen og Torbjørn Stengrimsen
Mette Gro Jensen / Berit Markussen / m.fl.
Med forbehold om feil og endringer i programmet.
8