Høyreklikk og lagre som

K ATA L O G
1
2016
AS Dør & Vindu
Dører og vinduer
for hus og hytte.
Alt i laminert,
fingerskjøtt,
soppbehandlet og
kvistfri furu.
ENERGIBESPARENDE KLASSISKE DØRER OG
VINDUER FOR HUS OG HYTTE.
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
2
Velkommen til
AS Dør & Vindu
AS Dør & Vindu er et firma som har spesialisert seg på ytterdører og vinduer for det
Norske marked.
Vår målsetning er å produsere klassiske dører og vinduer med høy kvalitet i heltre furu til
konkurransedyktige og fornuftige priser.
For å kunne møte egne krav kvalitet og pris produserer vi ikke til lager.
Vi har heller ikke forhandlere eller salgsledd som vil fordyre produktetene vesentlig.
Vi produserer derfor for kundene og kun etter deres mål og ønsker.
Det gjør det mulig for oss å levere dører og vinduer med topp kvalitet for generasjoner
fremover til meget gunstige priser.
Alle våre ytterdører og vinduer produseres etter Norske byggeforskrifter og er sertifisert
og godkjent av Norsk Dør og Vinduskontroll (NDVK).
Med Vennlig hilsen
AS Dør & Vindu
Org. nr. 915 734 898
Espen Vermedal
daglig leder
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
Når er tiden inne for å skifte vinduer?
Når er tiden inne for å skifte vinduer?
Det er mange grunner til at man ønsker å skifte
vinduer. De man har utgjør et stilbrudd i forhold til
bygning og man ønsker å sette bygget tilbake i
opprinnelig stand. Man ønsker å spare energi og
miljø og samtidig øke inne komfort. Mange skifter
også vinduer for å øke verdien på huset før salg.
Hovedgrunnen til skifte er oftest et ønske om bedret
økonomi ved store reduksjoner i kostnader til
oppvarming. Mange med eldre isolerglass sparer fra
5-8.000 kwh pr. år ved å bytte til moderne
energiglass.
Kondens mellom glassene i isolerglass.
Har man kondens mellom glassene i isoler glass betyr
dette at vinduet er defekt og bør byttes snarest da
det energiøkonomisk nærmest pumper varmen ut av
huset og fører til kaldras (trekk) og et gulvkaldt hus.
3
ned fra utsiden og møter varm luft inne. Ved
temperaturforskjeller mellom 6-8 grader oppstår
kaldras. Luften inn kjøles da ned og raser ned langs
glassflaten og flyter ut over gulvet som blir gulvkaldt.
Mange mistenker at vinduene er dårlige
energiøkonomisk og miljømessig. Vi anbefaler derfor
at man utfører lighter testen for å sjekke
energikvaliteten på egne vinduer. Les. “Lighter
testen”.
Ved oppussing og rehabilitering.
Ved rehabilitering er det ofte fornuftig å skifte vinduer
da alt da er enklere.
Lønner det seg å bytte vinduer?
Mange lurer på hvor økonomisk det er å bytte
vinduer. Dette varierer fra hus til hus avhengig av
alder og tilstand på eksisterende vinduer. Legger man
til grunn miljømessige og fremtidens usikre
energipriser vil det som oftest være meget gunstig å
bytte vinduer. Dette øker livskvaliteten og trivsel ved
at det blir et mer komfortabelt og stabilt inneklima.
Det øker husets eksteriør og interiørmessige
utseende. I tillegg øker husets verdi betraktelig ved
vindusbytte. Det igjen kan gi høyere takst og bedre
lånevilkår da sikkerheten for lån økes.
Kaldras.
Kaldras er det faglige uttrykket for “trekk”. Dette
skyldes normalt ikke lekkasje av luft mellom dårlige
vinduskarmer men derimot at vindusflatene kjøles
Hva er verdien av forbedret inneklima?
Som nevnt gir kaldras trekk utover gulvet og gir
gulvkalde rom. Med moderne energiglass reduseres
dette problemet. Man kan således med mindre
energiforbruk holde en komfortabel innetemperatur
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
4
Hvordan tar man mål av vinduet?
I våre vinduer med 2 lags energiglass ligger til
sammenligning på en U-verdi på glasspakkene på1,0
til 1,1 W/m2K.
Når man skal skifte vinduer må de vitale
mål oppgis korrekt for å unngå
feilproduksjon og misforståelser.
Praktiske råd:
•
Bredde og høydemål må alltid være
yttermål på karm. Det sikreste er å
fjerne listverket inne eller utvendig før
man måler.
•
Alle mål oppgis i bredde x høyde.
•
Slagretning/hengsleside på dører og
vinduer oppgis sett fra utsiden.
•
Er slagrettningen innadslående
oppgis dette sett fra innsiden.
•
Husk å oppgi brystningshøyde på
I våre 3 lags vinduer med energiglass som produseres
etter de nye byggeforskriftene fra 1. august 2009
ligger U-verdi på glasspakkene på 0,80 til 0,85 W/
m2K. I karm og ramme oppstår kuldebroer som
naturlig nok øker U-verdien. Her er det viktig med
høy kvalitet på gummipakninger og tettningslister.
dører. Den måles fra underkant av
terskel til nedre kant av synlig glass
innvendig.
og i tillegg kan man senke energiforbruket uten at
dette går ut over trivsel og komfort.
I tillegg gir moderne energivinduer bedre beskyttelse
mot støy, lavere utslipp av drivhusgasser grunnet
mindre energitap.
Forskjellen mellom en U-verdi på 2.8 og en U-verdi
på 0,8 vil for en normal bolig fort utgjøre
kr. 8-12.000,- i reduserte fyringskostnader pr. år.
La ikke vinduene være husets svakeste punk.
Et hus er så godt som sitt svakeste punkt. Ikke godta
trekkfulle vinduer, støybelastning, redusert bokvalitet,
svingende temperaturer, og høye energiregninger.
Velg kvalitet til fornuftige priser.
Alle våre vinduer og dører er produsert av laminert
og fingerskjøtt furu (limtre). Treverker blir splittet i
lameller og limes sammen igjen til ferdige emner.
Dette gir en utrolig styrke og utligner spenninger.
Risikoen for at produktene slår seg blir nærmest
eliminert, og du får en stabil og sterk konstruksjon
med lang levetid.
Alle kvister bores ut og plugges og limes før
laminering.
U-verdi.
U-verdi er et mål på varmetap. U-verdi angir hvor
godt ramme, karm og glasspakker isolerer totalt sett.
Jo lavere U-verdi, desto bedre isolasjon.
Eldre vinduer med isolerglass har ofte en U-verdi på
2,8 W/m2K
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
5
Kvalitet på vinduer og dører.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Glasslist i hvit eloksert aluminium.
Høy isolasjonsevne. (Dvs. lav U-verdi)
Høy støy isolerende evne.
Laminert og fingerskjøtt furu.
Kvister er boret ut plugget og limt.
Mange glassvalg.
Grunnet to ganger.
Impregnert med soppdreper.
Lakkert i lakkautomat.
Lav U-verdi sparer penger.
Toppslide T:
Toppsving vindu
betjenes med en vrider
men kan ikke snus helt
rundt som TS
(husmorvindu) vinduet.
Prod. betegnelsen er: T
******************************
Topphengslet TH:
Topphengslet vindu.
Vinduene har tradisjonelle
hensler og hasper.
Hengsling
Toppsving (Husmorvindu) TS:
Toppsving vindu eller
husmorvindu er et
helnorsk patent fra
1959. Hengslesystemet gjør at man
kan vaske vinduet på
innsiden og snu
vinduet 180 grader for å vaske utsiden fra
innsiden. Vinduet betjenes med en vrider.
Prod. betegnelsen er: TH
******************************
Sidehengslet S og D:
Sidehengslet vindu.
Vinduene har tradisjonelle
hasper og stormkrok.
Prod. betegnelsen er: S og D
Prod. betegnelsen er: TS
******************************
Sidesving SV:
Sidesving vindu har et
hengslesystemet som gjør at
man kan vende og vaske
vinduet fra innsiden.
Prod. betegnelsen er: SV
Haspe
Stormkrok
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
KVALITETSVURDERING AV VINDUER
6
KVALITETSVURDERING AV VINDUER
Vi benytter kun fingerskjøtt og laminert sent vokst Finsk eller Russisk furu. Alle kvister er boret ut, plugget og
limt før lamineringen. Dette hindrer vridninger og skjeve vinduer eller dører etter noen år. Legg også merke til
at årringene er tette, dette øker kvaliteten og levetiden betydelig. Solide gummi pakninger og tetningslister er
også viktig for å unngå trekk og kaldras.
. 4 mm. energiglass.
. 4 mm. normalglass.
. Tettningslister.
. Laminert tettvokst furu.
. Gummilister.
. Argon gass
Solide hasper og hengsler fra IPA i Danmark.
Alle vinduer og dører er innpregnert mot råte og sopp i
tillegg er de grunnet to ganger før sprøytemaling.
For å forhindre avskalling av maling er treverk tørket ned
til 10-12% før laminering og lakkering.
Dette hindrer bobler og avskalling.
Alle våre vinduer og ytterdører er godkjent
i.h.t. til Norske byggeforskriftene og
sertifisert av Norsk Dør og Vinduskontroll
(NDVK).
Produksjon fra tømmer til
dører og vinduer.
. Tømmerlager
. Sagbruk
. Trelasttørke
. Hytte og anneksproduksjon
. Dør produksjon
. Vindusproduksjon
. Trelastlager
. Administrasjon
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
D - Vinduer
7
D-1
D-2
D-3
D-4
DA-1
DA-2
DA-3
DA-4
D-1-4
D-2-4
D-3-4
D-4-4
DBK-1
DBK-2
DBK-3
DBK-4
Dette er noen av de D-Vinduene vi produserer.
Finner du ikke den type eller den stil du ønsker eller
ditt hus trenger og bør ha, tegner og produserer vi
det for deg.
Send foto, skisse eller ring med bredde og høyde så
produserer vi hva du vil ha til hjem og hytte.
D-2-TH-1
Alle D vinduer leveres med sidehengsler som
standard men kan også leveres med sidesving
hengsler. 20, 3733 Skien,
AS Dør & Vindu, Mindeveien
D-3-FK-1-D3
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
S - Vinduer
8
S-1
S-2
S-3
S-4
SA-1
SA-2
SA-3
SA-4
SAK-3
SAK-1
SAK-2
SB-1
SB-2
SB-3
SBK-3
SBK-1
SBK-2
SAK-4
SB-4
SBK-4
Alle SBK vinduer leveres med sidehengsling eller med
sidesvinghengsling så vinduene kan snus og vaskes på begge
sider fra innsiden.
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
9
S - Vinduer
SC-3
SC-1
SC4
Alle SC vinduer leveres med sidehengsling eller med
sidesvinghengsling så vinduene kan snus og vaskes på begge
sider fra innsiden.
SC-2
T - Vinduer
T-1
T-2H
T-2V
T-2V
T-2V
T-4
T-6
T-9
Dette er noen av de T-Vinduene vi produserer.
Finner du ikke den type eller den stil du ønsker eller
ditt hus trenger og bør ha, tegner og produserer vi
det for deg.
Send foto, skisse eller ring med bredde og høyde så
produserer vi hva du vil ha til hjem og hytte.
Alle D vinduer leveres med sidehengsler som
standard men kan også leveres med sidesving
hengsler.
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
Spesial - Vinduer
10
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
Terrassedører
11
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
Terrassedører
12
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
13
Dører
Nr. 1
Nr. 6
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 7
Nr. 4
Nr. 8
Stalldør
Nr. 9
Nr. 5
Nr. 10
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
Dører
Nr. 11
14
Nr. 12
Nr. 14
Nr. 15
Nr. 18
Nr. 19
Nr. 13
Nr. 16
Nr. 20
Nr. 17
Nr. 21
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
Dører
Nr. 22
15
Nr. 23
Nr. 24
Nr. 25
Tegning av ny hoved dør til
“Bryggeriet Pizza”
Blekebakkveien 3,
3725 Skien
“Bryggeriet Pizza”
Blekebakkveien 3,
3725 Skien
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016
Div. foto.
16
AS Dør & Vindu, Mindeveien 20, 3733 Skien,
Tlf.: 48 35 35 31, Mail: [email protected]
AS Dør & Vindu © 2008-2016