Info Villa Adler - Tønsberg kommune



Fagleder: Kommunepsykolog
Helene Trana
Postadresse: Tønsberg kommune,
BOU/Helse, Postboks 2410,
3104 Tønsberg
Telefon: 90 54 52 11
Vi har telefontid man-fre kl 12-13
E-post:
[email protected]
Nettside:
http://tonsberg.kommune.no
- Søk på ”familiehuset”
- Til høyre på siden finner du
henvendelsesskjema
Besøksdresse: Adlersgate 33,
3116 Tønsberg
Velkommen!
for barn og unge fra 0-20 år,
gravide og deres familier
Tønsberg kommune
Virksomhet barn og unge

?
Familiehuset er et godt sted å komme for
barn i alderen 0 til 20 år, gravide og deres

/
 Støtte- og endringssamtaler

 Være med på å styrke barn og unge,
og foreldres psykiske helse
 Foreldreveiledning/kurs:
minoritetsspråklige
del av Tønsberg helsestasjon og gir et
- ICDP (0-20 år) for
lav terskel og høy kvalitet. Tjenesten er en
- PMTO (3-12 år)
som trenger det. Familiehuset er opptatt av
- Circle of Security (0-4 år)
familier. Vi tilbyr hjelp og støtte til familier
tverrfaglig tilbud.
 Depresjonsmestringskurs for
Alle tilbudene er gratis. Du kan selv ta
kontakt eller andre kan formidle kontakt.

ungdom (14-20 år)
 Hjelpe barn og foreldre i strevsomme
perioder med å mestre eget liv
 Gi støtte og samtaler før vanskene
blir for store
 Bidra til styrking av fellesskap og
sosialt nettverk
 Ulike gruppetilbud, bla. internasjonal
mammagruppe, ung mammagruppe,
?
I Familiehuset Villa Adler
barnegruppe for barn av foreldre med
psykisk strev og/eller rusproblemer.
 Familieveiledere med ulik
profesjon og kompetanse
 Vi kan formidle kontakt og
knytter vi bånd og løser knuter
samarbeid med andre instanser
 Psykologer
 Jordmor
 Helsesøstre
 Sosialantropolog
 Barnevernspedagoger
 Sosionom