INVESTERINGSKALKYLERING

INVESTERINGSKALKYLERING
www.tucsweden.se/företagsutbildningar
Hur bedömer man om en investering är lönsam? En utbildning för dig som vill skaffa dig
kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar. Det kan
handla om att du ska ta fram beslutsunderlag, eller att du sitter i en position där du ska bedöma beslutsunderlag som andra har upprättat. Det grundläggande tankesättet är detsamma
oavsett vad investeringen gäller, lär dig påvisa lönsamheten i en ny produkt, så ökar möjligheten att driva igenom nya investeringar.
Innehåll
När och var?
Som säljare är det viktigt att visa kunden hur denne kan
Utbildningen omfattar fyra halvdagar.
spara pengar med en klok investering, något som i sin tur
Datum: 10, 17 och 24 oktober samt 7 november 2016
ökar kundens förtroende till dig. Arbetar du med inköp
Tid: 13.00-17.00
måste du kunna titta på den totala kostnaden istället för in-
Plats: TUC, Hamnparken 2, Tranås
vesteringskostnaden. Föreläsningar blandas med övningar
under utbildningsdagarna.
Pris
5990 kr exkl moms. Utbildningsmaterial samt kaffe/te och
• ekonomisk livslängd • kalkylränta • payoff • nuvärde
fralla ingår.
• annuitet • LCC – life cycle cost
Målgrupp
Anmälan
Anmäl dig på vår hemsida; http://www.tucsweden.se/fore-
Utbildningen vänder sig till dig som är inköpare, säljare
tagsutbildningar/oppna-kurser/investeringskalkylering/
eller produktionspersonal.
Anmälan är bindande, antalet platser begränsade.
Föreläsare
Vid frågor kontakta:
Bengt Dahl, är utbildad civilingenjör och arbetar sedan
Anneli Häll-Karlsson, [email protected] ,
drygt 10 år med utbildningar på heltid, både på yrkeshög-
0140-44 45 28
skolor och företag i olika branscher. Bengt leder sina utbildningar med stort engagemang där deltagarna först får
en teoretisk utbildning för att sedan praktisera i övningar
och projekt.
UTBILDNINGAR
ÖVER GRÄNSERNA