Effektiv og fleksibel måling av luftmengde via app

Vi måler det.
Effektiv og fleksibel
måling av luftmengde
via app til
smarttelefon/nettbrett
testo 410i
Kompakt og profesjonell føler i den nye SmartProbe-serien
m/s
til Testo som via en app gjør din smarttelefon/nettbrett til et
avansert måleinstrument.
°C
Måling av lufthastighet, luftstrøm og temperatur. Enkel
innstilling av ventiler ved luftmengdemålinger (mål og
geometri). Viser luftmengden fra flere ventiler.
Måledata analyseres hurtig og kan sendes via en spesiell
Bluetooth
+ App
app til interne og eksterne kunder.
Plassbesparende, kompakt og enkel å transportere.
testo Smartføler App gratis nedlastning
Den kompakte vingehjulsføleren testo 410i benyttes i
utførte måleverdier, konfigurere luftmengdemålingen hurtig
kombinasjon med smarttelefon/nettbrett og er utviklet for
og effektivt, i tillegg til å måle tid og punktgjennomsnittet
enkel måling av lufthastighet, luftmengde og temperatur ved
på en nøyaktig måte. Måleresultatene kan deretter sendes
ventiler.
direkte som PDF eller Excel filer via e-post til ønsket
Den kan også benyttes for innjustering av luftmengde i
mottaker.
ventilasjonsanlegg. Med hjelp av smartappen som lastes
ned til din smarttelefon/nettbrett kan brukeren enkelt lese av
www.maxsievert.no
testo 410i
Vi måler det.
testo 410i
testo 410i, vingehjulsføler som brukes sammen
med smarttelefon/nettbrett, inkl. batterier og
kalibreringsprotokoll.
Art.nr. 0560 1410
Volume Flow (Outlet)
List
Result
App for SmartProbe-serien
Appen gjør din smarttelefon/nettbrett til et
måleinstrument for testo 410i.
Du kan benytte smarttelefon/nettbrett både til
å styre målingene og å lese av måleverdiene.
Via en Bluetooth løsning overføres data fra føler
via app til smarttelefon/nettbrett – uavhengig av
målested. Du blir effektiv og fleksibel.
Det går også an å bruke appen for å lage gode
målerapporter, legge til bilder og kommentere
data. Ferdig rapport sender du via e-post. Finnes
for iOS og Android.
Sensortype
Vingehjul
Måleområde
0.4 til 30 m/s
Nøyaktighet
±1 siffer
±(0.2 m/s + 2 % av m.v.) (0.4 til 20 m/s)
Oppløsning
0.1 m/s
Sensortype
NTC
Måleområde
-20 til +60 °C
Nøyaktighet
±1 siffer
±0.5 °C
Oppløsning
0.1 °C
Generelle tekniske data
Kompatibilitet
Krever iOS 8.3 eller senere /
Android 4.3 eller senere
Krever mobile enheter med Bluetooth 4.0
Oppbevaringstemperatur
-20 til +60 °C
Driftstemperatur
-20 til +50 °C
Batteritype
3 stk. AAA batterier
Batterilevetid
140 timer
Mål
154 x 43 x 21 mm
40 mm vingehjul diameter
Garanti
2 år
Tilbehør
Art.nr.
testo Smart veske (ventilasjon) oppbevaring og transport av testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i,testo 805i og
testo 905i, mål 270 x 190 x 60 mm
0516 0260
ISO kalibreringssertifikat for lufthastighet, varmetråds-/ vingehjulsføler, pitotrør Kalibreringspunkter 5 m/s and 10 m/s
0520 0094
ISO kalibreringssertifikat for lufthastighet, varmetråds-/ vingehjulsføler, pitotrør Kalibreringspunkter:
0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 m/s
0520 0034
www.maxsievert.no
Vi forbeholder oss retten til endringer, inkludert tekniske endringer uten varsel.
Tekniske data – tilbehør