Pron tiedote 28.8.2016

TIEDOTE
1 (1)
28.8.2016
Ict-ala mukaan kilpailukykysopimukseen
Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen Työnantajat Palta saivat ratkaisun ict-alan kilpailukykysopimuksen
soveltamisneuvotteluissa sunnuntaina 28. elokuuta. Neuvottelutulos edellyttää vielä Pron hallituksen
hyväksynnän. Hallitus käsittelee elokuussa syntyneet rahoitusalan ja ict-alan neuvottelutulokset maanantaina
29.8.
Ict-alan neuvotteluja hiersi vuokratyövoiman käytön periaatteet. Pro on erittäin huolissaan ict-alalla nopeasti
lisääntyneestä vuokratyövoiman käytöstä. Pron tietojen mukaan noin 25 prosenttia alan työvoimasta ostetaan
vuokratyönä. Alalla työskentelee kaikkiaan noin 16-18.000 henkilöä. Alan luottamushenkilöiden näkemys on, että
työnantajat pyrkivät edelleen kasvattamaan vuokratyövoiman määrää, kun tavoitteena pitäisi olla, että
toimihenkilöitä rekrytoidaan operaattoreiden omille palkkalistoille.
Syntyneessä neuvottelutuloksessa vuokratyövoiman käyttöä tarkastellaan paikallisesti sovittavalla tavalla ja
luottamusmiehet saavat paremmat mahdollisuudet valvoa vuokratyövoiman käyttöä.

Monissa yrityksissä vuokratyövoimalla tasataan tuotantohuippujen työmäärää ja tällaisiin tarkoituksiin
ict- alan työehtosopimukseen on jo kirjattu muita aloja laajemmat käyttömahdollisuudet. Osa alan
työnantajista hyödyntää kuitenkin vuokratyövoimaa normaalina työvoimana ketjuttaen
vuokratyösuhteita useiden vuosien ajalle. Tähän vuokratyövoimalle mahdottomaan tilanteeseen Pro
halusi luottamusmiehillelisää mahdollisuuksia valvoa työehtosopimuksen noudattamista ja ennen kaikkea
lisää turvaa vuokratyöntekijöille ja nollatuntilaisille, kertoo Pron ict-alan johtaja Anssi Vuorio.
Kilpailukykysopimuksessa rajattiin koko ict-alan 0-tuntisopimukset työajan pidennyksen ulkopuolelle.

Alalla on huolestuttavasti työsopimuksissa monenkirjavia minimituntikirjauksia ja paljon myös 0tuntisopimuksia. Prolle oli tärkeää, että 0-sopimukset rajattiin työajan pidennyksen ulkopuolelle.
Räikeimmillään työajan pidennys olisi voinut tarkoittaa 0-sopimuksen tehneille kolme palkatonta
työpäivää, muttei yhtään palkallista työpäivää. Tällainen vuokratyövoiman hyväksikäyttö saatiin nyt
estettyä, kertoo Vuorio.
Pro on mukana omilla sopimusaloillaan kilpailukykysopimuksessa lukuun ottamatta isoista sopimuksista
rahapelialaa, rakennusalaa ja elintarvikealaa.

Pron tavoite on ollut saada omat sopimusalat mahdollisimman kattavasti kikyyn, myös siksi, että maan
hallituksen lupaamat verohelpotukset toteutuisivat palkansaajille täysimääräisenä. Vuokratyövoiman
käytössä tavoitteemme on, että työpaikoilla kohdellaan vuokratyövoimaa yhdenvertaisilla pelisäännöillä
suhteessa omaan palkattuun henkilökuntaan. Nämä olivat ensimmäisiä askelia siihen suuntaan, toteaa
Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.
Lisätietoja: Ict-sektorin johtaja Anssi Vuorio, p. 050 564 5376 ja puheenjohtaja Jorma Malinen, p. 050 576 0389
Ammattiliitto Pro
Selkämerenkuja 1 A, PL 183, 00181 Helsinki
p. (09) 172 731, f. (09) 1727 3330, [email protected]
y-tunnus 0215350-2