Reiseregning besøkshjem

REISEREGNING FOR GRIMSTAD KOMMUNE
Ressursnummer: (6 siffer)
Hjemmel:
Navn (etternavn, fornavn)
Skattekommune
Skatte %
Adresse
Lønnskontonummer
Postnr.
Grimstad
SPESIFIKASJON AV REISEN:
Avreise
Dato:
Fra:
Kl:
Hjemkomst
Dato:
Kl:
Dato for overnatting:
Til:
Reiserute
Type losji:
Skyssmiddel:
Navn på passasjer ved bruk av bil:
Navn og adresse på overnattingssted (IKKE krav ved privat losji):
SPESIFIKASJON AV REGNINGEN:
BESKRIVELSE
TT
Antall
Sats/
beløp
Til
fratrekk
=X
Ans
Art
4240
4210
4,10/3,45
Tilhenger
Utstyr
4230
4235
1,00
1,00
116001
116001
Km-godtgj.-El-bil
4241
4,20
9995
1,00
KOST UTEN OVERNATTING:
4003
4002
Funk
Enhet
Funk
Enhet
Funk
Enhet
9995
116001
Km-godtgjøring
Passasjertillegg
6 - 12 timer
Over 12 timer
Beløp
Kontostreng:
Ans
Art
116000
116000
280,00
520,00
KOST MED OVERNATTING:
Ans
Art
Over 12 timer
Trekk frokost
4020
4085
710,00
142,00
X
116000
116000
Trekk lunsj
4085
213,00
X
116000
Trekk middag
4085
355,00
X
116000
Nattillegg
4040
430,00
Bompenger
4220
Park m/bilag
mva25%
Fly
innland m/mva
4225
4100
Hotellutgifter mva
4302
117000
Andre utl.iflg.bilag
4300
117000
Tidligere utbetalt:
7005
116002
117000
0
117000
117000
X
_
SUM TIL UTBETALING (ETTER EVENT. FORSKUDD)
Arbeidstakers
Dato og underskrift
Attestert:
Dato og underskrift
Anvist:
Dato og underskrift
Reiseregningen SKAL inneholde: Arbeidstakers navn og adresse, samt underskrift.
Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver reise, samt reiserute.
Ved overnatting: spesifisert oppstilling over overnattingssteder. TYPE LOSJI MÅ ALLTID OPPGIS.
Det er IKKE krav om navn og adresse på privat overnattingssted.
ER IKKE DISSE KRAVENE OPPFYLT ER ENHVER UTBETALING AV UTGIFTSDEKNING/GODTGJØRELSE TREKKPLIKTIG
(forskrift nr. 14 av 14.10.1976)
(U:\EKSPED\LONN\REISERE)
Reise
Dato
Ankomst
kl.
Dato
Reise fra-til-retur
Reisens formål
Kl.
Bilgodtgjørelse
Antall
km
SUM OVERFØRES FØRSTE SIDE
Passasjer
Utstyr