Visuell renhetskontroll for storkjøkken.

Visuell renhetskontroll
for storkjøkken.
Et system som forenkler
renhetsrutinene i ditt kjøkken.
1. Velg område
Etter at du har logget deg inn
velger du ditt aktuelle område
under ´Endre´.
2. Runder
Velg runden du ønsker å gjennomføre
fra liste (se bilde over).
Tilgjengelige rundevalg styres av valgt
område i forrige punkt.
3. Tilleggsvalg
Ulike runder vil gi deg ulike
tilleggsvalg. Du kan for eksempel
legge til deltakere og spesifisere
hvilken bedrift vedkommende tilhører.
Legg til deltaker ved å klikke på
´Min liste´ og videre velge
´Legg til referanse´.
Du er nå klar til å starte runden din.
4. Gjennomføring
En runde kan ha flere forskjellige
krav til den som skal utføre
runden.
Enkelte sjekkpunkter krever kun
en enkel ja/nei betrakning eller
stjernerangering. Mens andre vil
kreve bildedokumentering og/eller
en kort tekstbeskrivelse av
observasjonen.
Dette er forhåndsbestemt av
admin-bruker og vil oppleves
intuitivt i applikasjonen ved at
skjemaet ikke kan sendes inn
dersom det er mangelfull
informasjon i utfylt skjema.
5. Innsending
Når alle punktene i skjemaet er fylt ut
korrekt kan du sende inn runden din.
For å avslutte en runde har du to valg:
Du kan gå inn på menyvalget som ligger
øverst til venstre i applikasjonen.
Eller du kan velge ´SEND´
øverst til høyre i applikasjonen.
6. Logge ut
For å logge ut av appen går du inn
i menyvalget på topplinjen til
venstre i applikasjonen.
I menyen kan du også velge
å avbryte en runde dersom
du ønsker det.