Brukerveiledning T2-bli kjent simulering - Ekstranett

Brukerguide – Bli Kjent
Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen ”Bli Kjent” på web.
Innhold
Spille simuleringen på web .........................................................................................................1
Før du starter ..................................................................................................................................... 1
Valg av nettleser ................................................................................................................................. 1
Innlogging .......................................................................................................................................... 1
Installering av Unity Web Player ......................................................................................................... 2
Å spille simuleringen ........................................................................................................................... 3
Krav til bestått status .......................................................................................................................... 6
Oversikt over fullførte kurs ................................................................................................................. 6
Tekniske minimumskrav .............................................................................................................7
Ofte stilte spørsmål ....................................................................................................................7
Brukerstøtte ............................................................................................................................. 10
Spille simuleringen på web
Før du starter
For den beste spillopplevelsen, anbefaler vi at du:
- har strøm koblet til maskinen
- er tilkoblet et stabilt og godt internett
- stenger alle andre programmer
- skrur på lyden på maskinen
Hvis du spiller på laptop, anbefales det å koble til ekstern mus.
Valg av nettleser
For å kunne spiller simuleringen, må du bruke en av disse nettleserne: Internet Explorer, Firefox
eller Safari. For den beste spillopplevelsen, anbefales det å bruke Firefox.
Innlogging
For å logge inn må du åpne https://eks.avinor.no/no/ks/t2, og logg deg på via ID-porten.
Du får flere valgmuligheter, logg deg på med én av disse løsningene:
Side 1 av 10
Du får nå tilgang til din personlige T2 kurs-side. Her kan du se alle kurs du er påmeldt. Trykk på
«START» når du er klar til å gjennomføre et kurs.
Installering av Unity Web Player
For å få tilgang til simuleringsspillene må du først installere Unity Web player. Dette trenger du kun
å gjøre én gang per PC. Det vil dukke opp et ikon midt på skjermen. Trykk på «Install now».
Trykk så på «Run» og «Kjør».
Side 2 av 10
OBS! Det kan være ulike installasjons-steg i ulike nettlesere. Stegene ovenfor vil virke i Internet
Explorer.
Å spille simuleringen
Når Unity Web Player er ferdig installert, vil du se dette ikonet på skjermen:
Side 3 av 10
Nå starter simuleringen. Du kan velge om du vil gjennomføre kurset på norsk eller engelsk.
Du vil deretter få oversikt over de ulike historiene i simuleringen, og starter simuleringen ved å
velge historie 1 «Ny dag på jobb». Klikk på denne historien for å starte simuleringen.
For å bestå kurset, må historie 1-5 fullføres. Historie 6 «utforsk» er frivillig å gjennomføre.
Bilde 1: Hovedmeny
Side 4 av 10
Nedlastingen av simuleringen vil starte når du velger historie. Kurset vil lastes raskere dersom du
allerede har spilt simuleringen på samme PC og bruker tidligere.
Når kurset er ferdig nedlastet vil historien åpnes umiddelbart. Det historiespesifikke innholdet vil
deretter oppdateres før treningen starter automatisk.
Bilde 2: Oppstart – første historie
Du vil få instruksjoner om navigasjon og funksjonalitet når du starter selve simuleringen.
Bilde 3: Bli kjent – første historie med opplæring i hvordan man spiller
Side 5 av 10
Når du har spilt første historie, vil de andre obligatoriske historiene være låst opp. Den siste
historien «utforsk» er frivillig å fullføre, og vil låses opp når historie 1-5 er fullført.
Etter hver historie er spilt gjennom, vil du komme tilbake til hovedskjermen. Her kan du se status
på historiene, din score på ledertavlen for alle som er påmeldt kurset, og ledertavlen for din bedrift.
I denne hovedskjermen kan du også velge å avslutte eller spille historiene igjen.
Bilde 4: Bli kjent - hovedmeny etter at historie 1 er spilt
Krav til bestått status
I denne simuleringen må du gjennomføre alle de 5 første hovedhistoriene for å få status bestått for
kurset. Den siste historien som heter «utforsk» er frivillig å gjennomføre, og man trenger ikke spille
gjennom denne for å få bestått.
Oversikt over fullførte kurs
Etter hvert som du fullfører kurs, vil disse endre seg til grønne i oversikten over kursene du er
påmeldt. For å få status fullført i Bli Kjent, må du gjennomføre alle de fem hovedhistoriene.
Side 6 av 10
Tekniske minimumskrav
Minimumsspesifikasjon for PC
 Windows 7 operativsystem
 Intel i7 prosessor, 2.1 GHz
 DirextX 11 / Shader Model 5.0 compatible dedikert GPU, på tilsvarende nivå som nVidia
GT770
 8 GB total RAM
 1 GB ledig harddiskplass
Minimumsspesifikasjon for nettlesere som brukes på PC:
 32-bit nettleser
 Internet Explorer, Firefox, Safari
Minimumsspesifikasjon for iPad
 iPad 4 eller nyere
 iPad Mini 2 eller nyere
Minimumsspesifikasjon for Android
 1 GB total RAM
 1,4 GHz prosessor
Ofte stilte spørsmål
1. Jeg ser ikke «START»-knappen når spillet har lastet ferdig.
a. Dersom du har valgt å starte opp i fullskjerm-modus, men det kan hende du har
trykket «ESC» underveis. Hvis du ikke ser Start-knappen kan det hende du har en
skjermoppløsning som gjør at knappen har «forsvunnet» utenfor skjermen. Fanene
eller vinduet må lukkes i nettleseren, og du må starte simuleringen på nytt.
2. Jeg trykker på Start, men ingenting skjer / får hvit skjerm. Hva gjør jeg?
a. Antivirusprogrammet blokkerer installasjonen av Unity Web Player.
Du må tillate pop-up fra attensi.com/Unity Web Player. Dette gjøres som regel ved å
klikke på advarselen som dukker opp i eller ved adresselinjen til nettleseren.
b. ActiveX i Internet Explorer blokkerer installasjon av Unity Web Player.
Du må fjerne ”ActiveX filtrering”.
Finnes under Verktøy/Tools – Sikkerhet i Internett
Explorer.
c. Safari blokkerer programtillegget for deg
i. Velg Safari > Valg …
ii. Bruk følgende valg til å angi hvordan du vil at Safari skal håndtere et
bestemt Internett-programtillegg når et nettsted besøkes.
1. Klikk på Sikkerhet-panelet.
Side 7 av 10
2. Klikk på Administrer nettstedsinnstillinger for å vise detaljer om
programtillegget for et bestemt nettsted.
3. Internett-programtillegg som er installert på datamaskinen din, vises
til venstre på programtilleggsarket. Unity skal stå oppført her, marker
denne.
4. Nettsteder som for øyeblikket er åpne i Safari, vises til høyre på
programtilleggsarket. Nettsteder du allerede har konfigurert ved å
klikke Godkjenn eller Avbryt, vises også her.
Marker play.attensi.com og velg Tillat alltid – Safari laster alltid inn
og viser denne typen innhold uten å spørre i fremtiden.
iii. Gjør et valg fra menyen «Når andre nettsteder besøkes:» for å angi hvordan
programtillegget skal fungere når du åpner en nettside på et nettsted som
ikke allerede finnes på listen.
3. Jeg får startet simuleringen, men skjermbildet er hvitt eller rosa, eller karakterene ser
«pixlete»/gjennomsiktige ut
a. Du har trolig ikke siste oppdaterte drivere installert på din PC.
Dersom du sitter på privat PC må du installere drivere på PC. Søk i Google el. etter
"drivere". Det finnes en rekke nettsider som automatisk kan sjekke dette og
installere riktige driver for deg.
Dersom du sitter på en arbeidsstasjon, kontakt din IT-avdeling for å få hjelp til å
løse dette problemet.
4. Nettleser-versjonen av simuleringen fryser / stopper. Hva gjør jeg?
a. Denne løsningen krever mye minne på din maskin for å kjøre. Vi anbefaler at du
lukker alle andre programmer på din maskin og restarter maskinen for å løse dette
problemet.
b. Alternativt anbefaler vi å laste ned nettbrett-versjonen av denne simuleringen.
5. Kan jeg kjøre simuleringen på nettbrett?
a. Ja, du kan laste ned denne simuleringen til iPad nettbrett og Android nettbrett.
Følg nedlastingslenke for å laste ned løsningen til nettbrett.
6. Jeg får meldingen “Unity Web Player requires DX9 level graphics card. Make sure
you have graphics cards driver installed.”
a. Maskinen du bruker har enten et grafikkort som ikke tilfredsstiller kravene i
simuleringen, eller maskinen mangler oppdaterte drivere. Du må oppgradere din PC
– eller kjøre simuleringen fra en annen PC.
Denne meldingen kan også dukke opp for brukere som er innlogget via Citrix.
Logg ut av Citrix, og forsøk på nytt.
7. Jeg får en feilmelding om at Google Chrome ikke kan starte appen
Side 8 av 10
a. Google Chrome, Microsoft Edge og Opera støtter ikke lenger plugins slik som Unity
Web Player. Vi anbefaler at du benytter Internet Explorer, Firefox eller Safari for å
spille simuleringen, eller laster ned appen til nettbrett.
8. Jeg slettet iPad appen, hvordan kan jeg laste den ned på nytt?
a. Åpne applikasjonen “App Store” på enheten.
b. Klikk på “Oppdateringer / Updates”, og klikk så på “Kjøpt / Purchased”.
c. Bla til du finner applikasjonen du ønsker å laste ned på nytt.
d. Klikk på “Download” ikon. Du kan åpne applikasjonen fra din Home screen etter at
den har blitt lastet ned.
9. Jeg får feilmelding “Koden er kun gyldig i Norge”, hva gjør jeg?
a. Innløsningskoder tilknyttet applikasjoner laget for intern bruk i selskapet er kun
gyldige i landet de utstedes fra.
Med andre ord vil innløsningskodene for applikasjonene kun kunne løses inn av
Apple-kontoer tilknyttet Norge.
Potensielle løsninger på dette problemet vil være:
i. Spill løsningen på en alternativ plattform (eksempelvis PC eller Mac).
ii. Dersom du ikke kan bruke andre plattformer, kontakt teknisk støtte slik at vi
kan hjelpe deg videre.
10. Jeg har problemer med å laste ned applikasjonen til iOS.
a. Det kan være mange årsaker til dette, men du kan forsøke følgende steg for å løse
problemet:
i. Verifiser at du er tilkoblet wifi, og at dette virker. Det vil ofte hjelpe å ha en
stabil tilkobling til nettverk før du laster ned applikasjonen.
ii. Forsøk å avbryte installeringen / nedlastingen og logg ut og inn av App
Store. Finn tilbake til appen og forsøk å laste ned igjen ved å følge disse
stegene:
1. Åpne applikasjonen ”App Store” på enheten.
2. Klikk på ”Oppdateringer”, og klikk deretter på ”Kjøpt”.
3. Bla til du finner appen du ønsker å laste ned.
4. Klikk på ”Download” ikon.
iii. Verifiser at det er nok plass på din iPad. Gå til ”Innstillinger”, deretter
”Generelt” og ”Lagring og iCloud-bruk” og verifiser at du har over 150 MB
ledig plass.
iv. Forsøk å oppdatere ditt iOS.
1. Gå til ”Innstillinger”, og ”Oppdatering”.
Side 9 av 10
2. Dersom det er en oppdatering tilgjengelig, last ned oppdateringen
ved å følge anvisning.
3. Etter oppdatering, følg stegene for å laste ned appen på nytt.
Dersom ingen av disse stegene virker, anbefaler vi å rapportere feilen her:
https://getsupport.apple.com/
Ettersom selve applikasjonen ikke forårsaker problemer for alle, må alle hendelser
rapporteres inn til Apple separat for at de skal kunne feilsøke og finne ut hva som
går galt for deg når du forsøker å installere.
Dersom ingen av stegene ovenfor hjalp, ta gjerne kontakt på [email protected], og bekreft
dersom du har rapportert feilen til Apple.
Brukerstøtte
Har du spørsmål om T2-opplæringen? Kontakt oss gjerne: [email protected]
Side 10 av 10