FORPROSJEKTRAPPORT

23. JANUAR 2015
FORPROSJEKTRAPPORT
EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING
Innholdsfortegnelse
Presentasjon ............................................................................................................................................ 2
Sammendrag ........................................................................................................................................... 2
Dagens situasjon...................................................................................................................................... 2
Mål og rammebetingelser ....................................................................................................................... 2
Mål....................................................................................................................................................... 2
Rammebetingelser .............................................................................................................................. 3
Teknologier ...................................................................................................................................... 3
Målgruppe ....................................................................................................................................... 3
Søkekriterier .................................................................................................................................... 3
Løsninger og alternativer ........................................................................................................................ 3
Løsninger ............................................................................................................................................. 3
Funksjoner ....................................................................................................................................... 3
Søkealgoritmen ............................................................................................................................... 4
No fuzz, just music ........................................................................................................................... 4
Analyse av virkninger............................................................................................................................... 4
Kutte ned omfanget og målgruppen for appen .................................................................................. 4
Cross-platform ..................................................................................................................................... 5
Minimal interaksjon mellom band og brukere .................................................................................... 5
Arbeidsplan.............................................................................................................................................. 5
Fremdriftsplan ......................................................................................................................................... 7
Presentasjon
Gruppenummer: 24
Gruppemedlemmer: Emilie Strand, Rannveig A. Skjerve og Madeleine Rønning.
Kontakt: Rannveig A. Skjerve, [email protected]
Periode: 12.01.2015 til 26.05.2015
Oppdragsgiver: Accenture
Kontaktpersoner/veildere i Accenture: Henrik Bjerke og Jonas Korssjøen.
Veileder fra HiOA: G. Anthony Giannoumis.
Oppgave: Utvikling av en app der publikum og artister/band i et lokalmiljø kan finne hverandre, samt
konserter.
Sammendrag
Oppgaven er et proof of concept av vår egen idé, i regi av Accenture Norge. Ideen går utpå å lage en
applikasjon for androidtelefoner som tilgjengeligjør lokale musikkmiljø for flere. Gjennomgående er
"no fuzz, just music" et viktig konsept; fokuset ligger på bandenes konserter og utgivelser.
Dagens situasjon
Ettersom hovedfokuset i appen er musikk, er det nødvendig å se på eksisterende applikasjoner som
omhandler musikk og hva som skiller oss fra disse. Programmer som Spotify og SoundCloud lar deg
finne ny musikk, samt dele din egen. Denne typen programmer tilbyr ofte topplister av trendende
musikk. Det er også websider som Bandsintown som ved hjelp av posisjonen din finner konserter på
de kjente scenene i byen din.
Unektelig finnes mange ulike plattformer for musikk, men disse glemmer ofte de små artistene og
viktigheten av lokal tilhørighet. Ukjent musikk drukner i de mer populære og får ikke samme sjanse til
å bli hørt. Dette ønsker vi å endre på, og det er her vår løsning i stor grad skiller seg fra eksisterende
løsninger. Appen vil orientere seg rundt mindre band i ditt nærmiljø, og gjøre deres musikk
tilgjengelig for flere. Tjenesten vil, ulikt de store musikkapplikasjonene, etablere et fellesskap der
man får utvidet sin kunnskap og kjærlighet for lokal musikk.
Mål og rammebetingelser
Mål



Hovedmål: Tilgjengeliggjøre lokale musikkmiljø for flere
Gi lokale artister større sjanse til å bli hørt
Gjøre det lettere for publikum å finne både konserter og artister i sitt nærområde

Holde musikken i sentrum: Appen er ikke til for å bygge image, men for å dele musikk
Rammebetingelser
Teknologier
 Programmeringsspråk: Java for Android
 Utviklingsprogram: Eclipse
 Dokumentering og databehandling: Word, Pixlr, Photoshop, Excel
 Utviklingsmetodikk: Scrum
 Kommunikasjon og fildeling: Lync, Dropbox
 Versjonskontroll: Git
 Tredjeparts API’er: Login med Facebook, Googlekonto
Målgruppe
Applikasjonens målgruppe er mennesker som er interessert i sin lokale musikkscene, både
band/artister og publikum.
Søkekriterier
En stor del av appen går ut på at brukerne skal finne musikk basert på hva de liker. Å ta utgangspunkt
kun i sjanger vil skape enkelte problemer, ettersom dette verken er beskrivende for musikk, eller for
en persons musikksmak i alle tilfeller. Vi trenger en algoritme som sorterer på annet enn sjanger.
Løsninger og alternativer
Løsninger
Målet for applikasjonen er veldig ambisiøst, og en fullstendig løsning for bygging og
tilgjengeliggjøring av lokale musikkmiljø vil inkludere flere målgrupper som, selv om de har en felles
interesse, vil ha svært forskjellige behov.
Vi har derfor valgt å fokusere på en løsning som gir band mulighet til å annonsere sine konserter og
gjøre seg kjent for publikum, samt for publikum å enkelt finne den informasjonen som er relevant for
hver enkelt bruker.
Ideen inneholdt i utgangspunktet to andre funksjonaliteter som vi har valgt å kutte ut.


En søkefunksjon for musikere, der en kunne spesifisere sine behov og finne en passende
musiker
Profiler for konsertarenaer der de kunne søke etter band, og annonsere sine konserter
Vi har valgt å kutte disse funksjonene, slik at applikasjonen har en mer spesifikk målgruppe.
Funksjoner
Etter å ha definert omfanget av oppgaven har vi laget en skisse av hvilke funksjonaliteter
applikasjonen skal ha.

For artister/band
o Profilside med informasjon om artisten/bandet, lydklipp etc
o Mulighet for å legge ut to hendelser



Konserter, med mulighet til å selge billetter om bandet ønsker det
Utgivelser, med mulighet til å selge utgivelsen
For publikum
o Innlogging med Facebook-, eller Googlekonto samt mulighet for å opprette en egen
bruker spesifikk for applikasjonen
o Personlig profilside som er synlig for venner, om brukeren ønsker det.
o Søke etter, eller få forslag til band og konserter basert på egne preferanser
o Mulighet til å følge band slik at bruker får varsler om hendelsene bandet legger ut
o Vennefunksjon: kunne legge til andre brukere som venner og kommunisere med
disse
o Meldinger. Brukere kan sende hverandre meldinger, bandforslag og
konsertinvitasjoner.
Søkealgoritmen
Kriterier


Lokasjon
Bruker kan spesifisere område eller la applikasjonen finne den ved hjelp av GPS, og også
spesifisere radius for søk.
Musikkpreferanser
Band legger til referanser til andre band i sin profil. Når bruker oppretter sin profil, vil den bli
bedt om å spesifisere hvilke sjangre som er av interesse for den, applikasjonen vil deretter
foreslå band og konserter basert på dette. Etter hvert som bruker begynner å ha en liste av
band og konserter, vil referansene til disse bandene spille inn i prioriteringen av
søkeresultatene.
No fuzz, just music
Det er veldig viktig for oss at musikken alltid skal være i sentrum, og at kun nødvendig informasjon
kommer fram til bruker. Vi har gjort flere valg for å forsikre oss om dette:




Band kan kun opplyse om konserter og musikalske utgivelser, ingen andre oppdateringer
Det er ingen «vegger» man kan skrive på, og ingen kommentarer, kun en privat inbox
Man må være venn med noen for å sende en melding
Man må ha brukernavnet til en annen bruker for å legge dem til som venn, slik unngår man
tilfeldige/fremmede venneforespørsler
Analyse av virkninger
Kutte ned omfanget og målgruppen for appen
Ved å kutte ut funksjonene for konsertarenaer, og musikersøket, vil appen få en mer samlet
målgruppe. Både konsertarenaer og musikersøk-funksjonen ville vært en ekstra gulrot for å få
musikere til å registrere seg som brukere, men samtidig ville det gjort applikasjonen komplisert å
bruke. I tillegg ser vi det som en fordel å lage en applikasjon for en målgruppe istedet for tre
målgrupper med en sammenfallende interesse.
Cross-platform
Da vi begynte å diskutere teknologier hadde vi fortsatt en ide om at musikere skulle bruke appen til
mer enn å legge ut informasjon om seg selv. Apple har tradisjonelt vært spesielt populært hos
musikere, og vi mente derfor at det var viktig å gjøre applikasjonen tilgjengelig for iOS-brukere. Siden
ingen av oss har erfaring med Objective C, ville vi prøve å finne alternativer som gjorde det mulig for
oss å programmere i språk vi hadde mer erfaringer med. Vi så på alternativer som Xamarin og
Titanium. Etter å ha kuttet fokuset på musikeres aktive bruk og råd fra veiledere valgte vi likevel å
programmere native for android. Vi har alle erfaring med native apputvikling for android, noe som gir
oss et godt utgangspunkt for å lage en app med bra kvalitet.
Ved å programmere native for android, vil applikasjonen bli tilgjengelig for færre, men vi har valgt å
legge vekt på applikasjonens kvalitet istedet, og mener at dette er en god prioritering.
Minimal interaksjon mellom band og brukere
I applikasjonen vår har vi valgt å legge strenge begrensninger for hva band kan legge ut og bruke den
til. Dette har vi gjort bevisst for å unngå at den relevante informasjonen fra appen skal drukne i
promoteringsgimikker fra artister/bandenes side. Det er mulig at noen artister/band vil mislike dette
valget, men vi mener at det er dette som gjør applikasjonen vår unik og interessant i et marked fullt
av musikkapper; "no fuzz, just music".
Arbeidsplan
Database



brukere: publikum og band/artister
samtaler
konserter
Innloggingdesign

gjøre designet på innloggingssiden
Innlogging



Facebook
Google
Registrering/egen bruker
Brukerprofil


design
instillinger en bruker har (bilde, endre passord, skru av og på notifikasjoner osv.)
Bandprofil



design på bandprofil
la en bruker kunne opprette band
kunne opprette konserter
Konsertprofil


brukere kan følge konserter
lage konsertprofil (design)
Bandfunksjoner




brukere kan følge band
Mulighet til å laste opp lydfil
Legge ut nye utgivelser
Legge til referanser
Vennefunksjoner



legge til venner og søke disse opp
Venneliste
Inbox-> sende meldinger, invitasjoner til konserter og bandforslag
Søkesider

lage søkesidedesign
Søkefunksjon





Lokasjon
Sjangre
Brukers konsertliste og bandliste
Band/artisters referanser
lage swipe funksjon mellom de forskjellige forslagene
Betalingsfunksjon


kjøpe billetter
kjøpe cd/utgivelser
Notifikasjoner



få notifikasjoner når et band man følger skal spille en ny konsert
komme opp på profilen din om hva du liker osv.
Push/pull funksjon for varsler
Fremdriftsplan