Bruk av «Introkurs» til RPH

Introkurset «Tankens Kraft»
Sandnes Kommune
Psykolog Lene Hoset Sunde, Spes.sykepleier Marit Mørch Jacobsen
Punkter av
interesse
1. Tilbakemeldinger
2. Trender
3. Oppstart/rasjonaler, fordeler ulemper.
4. Innhold kurs, 8 timer kurs
5. Innsalget vårt
6. Bruksområder
7. Effekt
8. Grep vi har blitt glade i
Tilbakemeldinger
•
Veldig lærerikt og inspirerende. Gleder meg til fortsettelsen.
•
Synes konseptet er svært bra! Det alminneliggjør situasjonen vi er i.
•
I dag går jeg herfra med mye motivasjon og tips til hva jeg skal gjøre videre! Mye info på liten tid, blir
litt overveldende, men veldig nyttig.
•
Veldig nyttig med rollespill, film og gode, kunnskapsrike kursholdere som brenner for det de jobber
med. Godt å ha kursholdere som bryr seg! Får en følelse av at de vil hjelpe. Takk.
•
Som dere sa, ble litt nedstemt fordi problemet ble veldig fokusert. Men det er bra! Er jo det som skal
bli bedre, gleder meg til å jobbe aktivt med dette!
•
Mye nyttig informasjon og verktøy å ta med på veien videre. Veldig lærerikt! Fornøyd med kurset.
•
Spesielt nyttig å få oppgaver og tiltak som en kan sette i verk som hjelp til selvhjelp. Opplever
kursholderne som trygge på form og innhold, har vært engasjerende og spennende å lære om ulike
former for psykisk helse. LYKKE TIL VIDERE!
•
Veldig bra kurs! Nyttig for meg. Blir bare bedre for hver gang
•
Har inntrykk av at dette kurset bidrar til at jeg håndterer mine «hindre» for en lysere hverdag og
livssituasjon i fremtiden.
Trender
•
Fra starten så vi at valgene av temaer samlet seg rundt; bekjempe
depresjon, bekjempe angst, avspenning, selvhevdelse og søvn.
•
De som kommer raskt i gang med ABC, får mer bedring over
kursets gang.
•
ORS – De aller fleste ser vi bedring på.
•
Målgruppen passer til tilbudet.
– De motiveres av å skulle ta kurset
– Mer enn halvparten vil ikke ha 1:1 etter kurset
•
Færre individuelle timer etter kurs
Oppstart
Hvordan skape et lavterskeltilbud
til en stor målgruppe som er:
Dekkende
Høy faglig
kvalitet
Effektivt
• Bekjempe
depresjon
Verktøy og
metoder
• Angst
Kjennetegn
forekomst og
årsaker
• Bekjempe
angst
Verktøy og
metoder
• Søvn
Fakta og
myter
Søvnhygiene
og
behandling
• Avspenning
Autogen
Trening
4. Samling
• Bekjempe
depresjon
Verktøy og
metoder
3. Samling
• Depresjon
kjennetegn,
forekomst og
årsaker
2. Samling
1. Samling
• Kognitiv
Metode
Kort innføring
• Selv
hevdelse
Rettigheter
Egne grenser
• Tilbakefallsplan
Forebygge
og mestre
tilbakefall
• Veien videre
Din egen
terapeut
Agenda
1. samling
Tema
1
1330-1415
Velkommen
Hva er kognitiv terapi?
2
1425-1500
Depresjon:
Kjennetegn, forekomst og årsaker
3
1500-1525
Bekjempe depresjon
4
1525-1530
Evaluering
Agenda
2. samling
Tema
1
1330-1415
Velkommen
Bekjempe Depresjon; verktøy og metoder
2
1430-1515
Angst: Kjennetegn, forekomst og årsaker
4
1515-1530
Evaluering
Agenda
3. samling
Tema
1
1330-1400
Velkommen
Bekjempe Angst; Verktøy og metoder
2
1400-1430
Søvn og søvnhygiene
3
1445-1520
Avspenning, autogen trening
4
1520-1530
Evaluering
Agenda
4. samling
Tema
1
1330-1420
Selvhevdelse
2
1430-1505
Forebygge tilbakefall
3
1505-1515
Veien videre
4
1515-1530
Evaluering
Innsalget
Vår innramming: «Vi har et konsept, dette er slik vi gjør det her, høres dette
interessant ut for deg?»
Vårt budskap:
«Vi har 3 ulike tilbud, det som er viktig i starten av all terapi er å øke
kunnskapen, angst depresjon og søvn henger ofte veldig sammen, mer vanlig å
kjenne på litt av alt, bra også for å forebygge, bruker ikke diagnoser, men tenker
mer på grader av helse, dette er ting vi alle strever med og en kunnskap som
skulle vært tilgjengelig for folk allerede på barneskolen, vi lærer ABC og 123 på
skolen, men ikke en pøkk om hva det vil si å ha en psyke (viser fram
kompendiet, går gjennom temaene). «Omtrent 90 % av de som søker seg hit,
begynner med kurset. Det vi ser er at en finner ut av ting, lærer ting og hvis en
ønsker å fortsette individuelt, så har en et helt annet utgangspunkt. Hva synes du
om dette kurset?»
Bruksområder
•
Kunnskapsheving
•
Bevisstgjøring
•
Eksponeringsarena
•
Pårørende
•
Samarbeidspartnere
•
Videreføring av terapiløp
•
Forebygge tilbakefall
1.
I 2016: 4 kurskull
– 10 avsluttet, 5 individuelt: 33% videre
– 6 avsluttet, 4 individuelt: 40% videre
– 7 avsluttet, 5 individuelt: 42% videre
– 7 avsluttet, 3 individuelt: 30 % videre
2.
Gode tilbakemeldinger
– Skala fra 1-6
– Snitt: 5,34
– Modus: 6
3.
Klinisk inntrykk
– Vi er enige i, basert på ORS og nå RCT underveis-målinger, at det
terapeutiske målet i stor grad er oppnådd.
– En liten andel antar vi har andre grunner
Effekt
Grep vi har
blitt glade i
•
De fyller ut ORS grafen selv
•
ABCDE går igjen fra samling 1 og på alle temaer
•
Forenklingen av presentasjonen på angst, hvor felles egenskaper
trekkes frem heller en opplisting av ulike angsttyper.
•
Enda større bruk av bilder, enda færre punktlister.
•
Måten vi gjør selvhevdelse på
Talent
Talent/
overslag
Overslag
For mye
Tar ansvar for
alle resultater
alltid
Ansvarsfull
Det motsatte
Det motsatte
Allergi
Utviklingsområde
La det skure
Gi blaffen
Egoist
Kun ta ansvar
for egne
handlinger
For mye
Talent
Talent/
overslag
Overslag
For mye
Hjelpsom
Forsøke å unngå alle
fæle konsekvenser
for alle
Det motsatte
Det motsatte
Allergi
Utviklingsområde
Katastrofer
Null kontroll
Ikke kontrollere
det ukontrollerbare
For mye
Talent
Talent/
overslag
Overslag
For mye
Planleggende
Det motsatte
Det motsatte
Allergi
Kaos
Mangel på
kontroll
Forsøker å planlegge
Alt/alltid
/det uforutsette
Utviklingsområde
Planlegger kun det du
har kontroll over
For mye