Utregning av innførselsmerverdiavgift

Slik beregner du
innførselsmerverdiavgift
1. Start med å finne mva-grunnlaget
Først må du beregne grunnlaget for innførselsmerverdiavgiften.
Tollverdi
+ toll
+ andre avgifter
= grunnlag for innførselsmerverdiavgift
Hvordan finne tollverdi, toll og andre avgifter? Se neste side.
2. Regn ut tollverdien
Bruk tolldeklarasjonen.
I rubrikk 46 finner du statistisk verdi
Tollverdien = statistisk verdi, med noen viktige unntak
Unntak - når tollverdien ikke er lik statistisk verdi:
• gjeninnførsel etter bearbeiding
• innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter
• innførsel av tanntekniske produkter
Disse unntakene har egne prosedyrekoder i rubrikk 37 på tolldeklarasjonen.
3. Legg til toll og andre avgifter
Bruk tolldeklarasjonen.
I rubrikk 47 finner du toll og andre avgifter.
Andre avgifter kan være:
• Særavgift, dersom den er oppgitt i tolldeklarasjonen
• Forskningsavgift
4. Regn ut merverdiavgiften
Regn ut merverdiavgiften ut fra grunnlaget med riktig mva-sats, 25 %, 15 % eller 0 %.
Avgiftssatsen avhenger av hva som importeres og til hvilket formål.
Vær oppmerksom på at én tolldeklarasjon kan inneholde varer med ulik mva-sats.
I så fall må du finne riktig tollverdi, toll og andre avgifter per mva-sats.
> Slik bokfører du merverdiavgiften og grunnlaget.
Mer om tollverdi
Tollverdien er det du har betalt eller skal betale for varen i utlandet inkludert transportkostnadene til Norge, forsikring,
kostnader til emballasje og liknende. Henter du selv varene i utlandet, blir du belastet med et standardisert tillegg for
fraktkostnadene.
Vær oppmerksom på at eventuelle royalties og agentprovisjoner ofte også skal legges til tollverdien. Hvis du selv har
bidratt til produksjonen av varen i utlandet, skal kostnader til dette også legges til.
I de fleste tilfeller beregnes tollverdien på følgende måte:
Varens pris
+ eventuell forsikring
+ kostnader til emballasje og lignende
+ eventuelle gebyrer, royalties, provisjoner eller lignende
+ fraktkostnader
= Tollverdien
Tollverdien inkluderer også andre faktiske kostnader ved import av varen.
Les mer om tollverdi på toll.no
Et godt hjelpemiddel: deklarasjonsoversikten
•
•
•
•
kommer som en rapport i Altinn i 2017
er en månedlig oversikt over alle tolldeklarasjoner
hjelper deg å passe på at du har mottatt og beregnet merverdiavgift av alle relevante
tolldeklarasjoner
mer informasjon om denne rapporten kommer på toll.no senere i høst