hankkeet, jotka saivat avustusta

2016 Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki
Hankkeen nimi
1 Annamaija Music Company Ky
Taiteen, erityisesti luovan ja esittävän säveltaiteen
verkostoitumisen edistäminen, tuottajaosaamisen
kehittäminen sekä kansainvälistäminen
2 Arkkitehtuuri- ja Ympäristökulttuurikoulu Lastu ry KIPINÄ! Taiteilijoiden työllistäminen toteuttamaan taide-
Myönnettävä
summa (€)
12 000
40 000
ja kulttuuritoimintaa Pohjois-Savon erityistä tukea
tarvitseville ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille
3 Association WHS ry
100 % Kierrätettävä - Taiteen ammattilaisten
työllistäminen sekä vapaiden ryhmien kiertue-esityksiin
50 000
4 Casanova Production Oy
Bisnessektorin huomioiminen työllistävänä kenttänä.
50 000
5 Circo Aereo ry
Taiteilija- ja tuotekehityksen vahvistaminen
suomalaisessa nykysirkuksessa
Jazz City Turku 2017
Taidetta taloon ! Taiteilija osana kunnan toimintaa
40 000
8 Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry
Valtakunnallisen kiertuetoiminnan ja konserttimyynnin
kehittäminen - jatkohanke vuonna 2017
14 000
9 Into liikkeessä ry
Franchising-liiketoimintamallin tutkiminen, kehitystyö ja
pilotointi vapaan kentän taiteilijoiden työllistäjänä
28 000
40 000
13 Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry
WERKOSTO - visuaalisen taiteen kentän alueellinen
ammatillistaminen
Taiteilijat kulttuurin lähipalvelujen tuottajina
Kirkkonummen Kipinän yhteisötaiteen residenssihanke
2016-2017
Suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishanke
14 Napa Arts & Licensing Agency Oy
Napa School -konsepti kuvittajien työllisyyden lisääjänä
30 000
15 No Fear Agency & Promotion Oy
16 Osuuskunta DraamaRäätälit
17 Osuuskunta Lilith
No Fear Project
Kulttuurietsivät -yhteisötaiteen piltottihanke
Yhteisöllinen yrittäminen luovan työn osaamisen,
toimeentulon ja tuotantorakenteiden edistäjänä ja
uudistajana
Sarjakuvaopetuksen kehittämishanke
Artisti lähellä. Taitelijoiden osaamisen ja verkostojen
kehittäminen sekä taiteen saavutettavuuden
kehittäminen Pirkanmaalla
Artist in the house - laajentuneen taiteen kentän uudet
verkostot
Taitelija - konsultti työparitoiminnan kiihdyttämö
Kohti suuria animaatiotuotantoja -hanke
animaatiotaiteilijoiden laajamittaiseksi työllistämiseksi
35 000
23 000
60 000
Hanke luovan kirjoittamisen opettajien työllisyyden
parantamiseksi
Medialukutaitoa aikuisille
Kotikonserttikonseptin kehittämishanke
Versotarhurin työkalut 2016 - 2017 - taiteilijoiden
osaamisen tuotteistaminen lastenkulttuurikentälle
Yhteensä
12 000
6 Flame Jazz ry
7 Hangon kaupunki
10 Kaakon taide - visuaalisten taiteiden verkosto ry
11 Keski-Suomen Tanssin Keskus ry
12 Kirkkonummen Kipinä ry
18 Oulun sarjakuvaseura ry
19 Pirkanmaan festivaalit - PirFest ry
20 Porin kaupunki/Porin taidemuseo
21 Pro Soveltavan taiteen tila ry
22 Pyjama Films Oy
23 Runoyhdistys Nihil Interit ry
24 Vantaan kaupunki/kaupunginkirjasto
25 Variando Oy Variandomusic
26 Varkauden kaupunki
30 000
30 000
75 000
25 000
80 000
12 000
60 000
20 000
25 000
30 000
70 000
17 000
35 000
943 000