7. trinn filetype pdf

Ukeplan for 7.trinn uke 37
Mandag 12. september – fredag 16.september
Fag
Tema
Mål
Norsk
Språket i Norge
Jeg vet forskjellen på talespråk og skriftspråk.
Matte
Tall- og hoderegning
Jeg har repetert plassverdisystemet, negative tall og desimaltall.
KRLE
Det gamle og Det nye testamentet
Jeg kjenner til historien om profeten Jesaja.
Musikk
Dans,spill og sang
Jeg deltar aktivt i undervisningen.
Engelsk
Big Dramas
I have written a film review.
Naturfag
Gode og dårlige forskere
Kunst og håndverk
Prøysenprosjekt, hånddukker.
Jeg kan fortelle om og vet hva som kjennetegner en god og en dårlig
forsker.
Jeg kan tegne og lage min egen hånddukke.
Kroppsøving
Ballspill og løping
Jeg deltar aktivt og gjør mitt beste.
Samfunnsfag
De store oppdagelsesreisene
Detusch - tysk
Zahlen - tall
Jeg kjenner historien om Fernando de Magellan og oppdagelsen av
Stillehavet.
Jeg kan talla fra 1-20
̶De fem grunnleggende ferdighetene: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og kunne bruke digitale
verktøy.
Fag:
Norsk
Lekser uke 37
Les i minst 20 minutter hver dag.
Les side 28 i Språkboka og gjør oppgave 25 side 29.
Matte
Skriveoppgave: Tenk deg at du skal forklare hva multiplikasjon og divisjon er for en førsteklassing som ikke har lært
det enda. Skriv en forklarende tekst med flere eksempler på multiplikasjon og divisjon underveis. Skriv også noe om
hvorfor det er viktig at vi alle lærer multiplikasjon og divisjon. Gi eksempler på hverdagssituasjoner der divisjon og
multiplikasjon er nyttig å kunne. Skriv i ruteboka di.
Textbook: Read page 24 and 25.
Workbook: Page 18, task 1:19.
English
Naturfag
Les side 14-15 i Yggdrasil og se disse klippene på youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=YO3mRMgEF54 (søkeord: “Tsjernobyl – en tur etter katastrofen”)
https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0 (søkeord: “the most radioactive places on earth”)
Deutsch - tysk
Skriv minst 3 spørsmål i skriveboka som du kunne tenkt deg å få svar på etter å ha lest i Yggdrasil og sett disse
klippene.
Ta et lydopptak der du snakker inn noen enkle fraser. Disse finner du på i tyskrommet på It’s. Opptaket skal også
leveres der. Du kan velge om du vil ta opp på en mobil eller om du snakker rett inn i It’s.
Hilsen Line, Ann-Mari, Karianne, Hans-Christian og Randi.
Ukas pals: Arena Klasserom - Respekt
Utviklingssamtaler
Vi er i gang med utviklingssamtaler i alle klassene.
Etter henvendelser til skolen om at elevene ofte sykler både 2 og 3 i bredden ute i trafikken og ofte
skaper trafikkfarlige situasjoner, har vi denne uken repetert trafikkreglene for sykling i klassene, bla.
viktigheten av å være oppmerksom på trafikken rundt seg når de sykler og at de i trafikkerte områder
kun sykler en og en i bredden. Vi ber opp at dette også blir et tema hjemme.
̶De fem grunnleggende ferdighetene: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og kunne bruke digitale
verktøy.
̶De fem grunnleggende ferdighetene: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og kunne bruke digitale
verktøy.