מכרז פומבי מספר 146/2016 שרותי פרסום, שיווק ויעוץ אסטרטגי

‫תל אביב מכרז ‪146‬‬
‫מכרז פומבי מספר ‪ 146/2016‬שרותי פרסום‪,‬‬
‫שיווק ויעוץ אסטרטגי‬
‫עיריית תל‪-‬אביב‪-‬יפו מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‬
‫מתאריך ‪ 25/09/2016‬לתאריך ‪,25/10/2016‬עד השעה ‪.14:00‬‬
‫תוקף כתב הערבות ומועד שליחת הארכתו לא ישונה‪.‬‬
‫רכישת מסמכי המכרז‪ :‬ניתן לרכוש את המסמכים תמורת סך של ‪ ₪ 5,000‬שישולמו‬
‫במזומן או בהמחאה‪ ,‬שזמן פרעונה יום רכישת מסמכי המכרז‪ ,‬לפקודת עיריית תל‪-‬אביב‪-‬‬
‫יפו ושלא יוחזרו בכל מקרה‪.‬‬
‫לפרטים ניתן לפנות ללשכת דובר העירייה בטלפון מס' ‪.03-5218108‬‬
‫רון חולדאי‬
‫ראש העירייה‬
‫מכרז פומבי מספר ‪ 146/2016‬שרותי פרסום‪,‬‬
‫שיווק ויעוץ אסטרטגי‬
‫עיריית תל‪-‬אביב‪-‬יפו מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‬
‫מתאריך ‪ 25/09/2016‬לתאריך ‪,25/10/2016‬עד השעה ‪.14:00‬‬
‫תוקף כתב הערבות ומועד שליחת הארכתו לא ישונה‪.‬‬
‫רכישת מסמכי המכרז‪ :‬ניתן לרכוש את המסמכים תמורת סך של ‪ ₪ 5,000‬שישולמו‬
‫במזומן או בהמחאה‪ ,‬שזמן פרעונה יום רכישת מסמכי המכרז‪ ,‬לפקודת עיריית תל‪-‬אביב‪-‬‬
‫יפו ושלא יוחזרו בכל מקרה‪.‬‬
‫לפרטים ניתן לפנות ללשכת דובר העירייה בטלפון מס' ‪.03-5218108‬‬
‫רון חולדאי‬
‫ראש העירייה‬