1000345218 מכרז מס` בתחום הבקרה על תוכנית המעבר דרומה מכרז למתן

‫בלמ"ס‬
‫הנדון‪ :‬מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הבקרה על תוכנית המעבר דרומה מכרז מס' ‪1000345218‬‬
‫הודעת הבהרה מס' ‪2‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫בהתאם להוראות סעיפים ‪ 92-95‬למכרז שבנידון ) "המכרז"(‪ ,‬רצ"ב קובץ מס' ‪ 2‬של הבהרות ותשובות‬
‫לשאלות‪.‬‬
‫נוסח השאלות המובא במסגרת הודעה זו אינו מהווה אישור לאמור בשאלה או למשתמע ממנה‪ ,‬ובכלל‬
‫זה ביחס לפרשנות למסמכי המכרז‪.‬‬
‫מובהר כי כל ההבהרות והתשובות שתובאנה להלן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייבות‬
‫את המציעים‪.‬‬
‫כל גורם המבקש להעלות טענה או הסתייגות מהמענה שני תן במסגרת הודעה זו‪ ,‬יעשה כן מיד עם מתן‬
‫המענה‪ ,‬ואחרת יחשב כמי שויתר על הטענה או ההסתייגות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫סעיף‬
‫‪4.1.1‬‬
‫שאלה‬
‫לחברה ניסיון מוכח במתן שירותי בקרת‬
‫פרויקטים בהיקף של מגה פרויקטים‪.‬‬
‫האם ניסיון רק חלק מהפעולות‬
‫המתוארות בנספח א' עומד בדרישות?‬
‫תשובה‬
‫אין הכרח להציג ניסיון דווקא‬
‫בפעולות המפורטות בנספח א'‬
‫על מנת לעמוד בתנאי הסף ‪ .‬הדבר‬
‫יובא בבחינה האיכותית בטבלת‬
‫הניקוד במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪4.1.1‬‬
‫האם ניסיון בבקרה על מגה פרויקט‬
‫שטרם הסתיים עומד בדרישות הסף?‬
‫ניסיון בבקרה של מגה פרויקט‬
‫שטרם הסתיים – עומד בתנאי‬
‫הסף‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.1.1‬‬
‫האם ניסיון בתחומים שונים כגון‪:‬‬
‫תשתיות ‪ ,‬פיתוח אמל"ח הצטיידות ועוד‬
‫יחשב כעמידה בתנאי הסף‪.‬‬
‫כן בתנאי שניתנו שרותי בקרת‬
‫פרויקט‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪4.1.1‬‬
‫‪.5‬‬
‫שאלה כללית‬
‫‪.6‬‬
‫‪5.1‬‬
‫לא צוין משך הזמן שאפשר לרשום‬
‫כניסיון של החברה‪.‬‬
‫מועמד שנמצא בחופשת שחרור האם‬
‫ניתן להעסיק?‬
‫לא ברור מדוע מנהל הפרויקט צריך‬
‫ניסיון בניהול הפרויקט‪.‬‬
‫נכון‪ ,‬לא גידרנו את משך הזמן‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫כללי‬
‫תאריך הגשת המענים‬
‫‪U‬‬
‫העסקת המועמד צריכה לעמוד‬
‫בכללי הצינון‬
‫הבהרה‪ :‬כוונתנו היא לניסיון‬
‫בניהול פרויקטים או ניסיון בבקרת‬
‫פרויקטים‪.‬‬
‫תאריך הגשת המענים נדחה ל‪-‬‬
‫‪ 18/09/14‬בשעה ‪.15:00‬‬
‫ביטוח ‪:‬‬
‫שאלה ‪:‬‬
‫בקשה להוריד את ביטוח אחריות מקצועית ואת סכום הביטוח לאחריות מעבידים להמיר לשקלים ‪.‬‬
‫תשובה ‪:‬‬
‫בברכה ‪,‬‬
‫שירי גרינברג‬
‫ר' תחום התקשרויות יועצים‬
‫מינהל המעבר דרומה ‪.‬‬