Oppgave 1.81 - arbeidsplan.net

Oppgave 1.81 (SIDE 33, 2P-Y)
I en kommune sank innbyggertallet 1,3% per år fra 2008 til 2014.
I 2008 var innbyggertallet 35 430.
a) Hva var innbyggertallet i 2014.
1,3 % reduksjon er det samme som en vekstfaktor på 0,987 og 2008 til 2014 er 6 år.
π‘ π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘£π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘–π‘’π‘› βˆ™ π‘£π‘’π‘˜π‘ π‘‘π‘“π‘Žπ‘˜π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘’π‘›π‘› = π‘ π‘™π‘’π‘‘π‘‘π‘£π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘–π‘’π‘›
35 430 βˆ™ 0,9876 = π‘ π‘™π‘’π‘‘π‘‘π‘£π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘–π‘’π‘›
𝑛 π‘’π‘Ÿ π‘Žπ‘›π‘‘π‘Žπ‘™π‘™ åπ‘Ÿ
35 430 βˆ™ 0,9876 β‰ˆ 32 755
I 2014 var innbyggertallet 32 755.
Tenk deg at innbyggertallet fortsetter å synke etter 2014 på den samme måte.
b) Finn et uttrykk for antallet innbyggere 𝑑 år etter 2008.
I 2008 var det 35 430 innbyggere og vekstfaktoren var 0,987, dette gir oss:
35 430 βˆ™ 0,987𝑑
π‘‘π‘’π‘Ÿ 𝑑 π‘’π‘Ÿ π‘Žπ‘›π‘‘π‘Žπ‘™π‘™ åπ‘Ÿ
c) Når vil innbyggertallet komme ned i 30 000 ifølge denne modellen?
35 430 βˆ™ 0,987𝑑 = 30 000
Vi kan løse oppgaven ved å prøve oss frem ved å sette inn et tall istedenfor 𝑑 .
Vi vil da etter hvert finne ut at dette tallet er mellom 12 og 13, noe som betyr at
i løpet 2020 vil innbyggertallet være 30 000.
Men det finnes en helt eksakt metode som ikke er pensum for 2P-Y. Vi kan bruke logaritmer.
35 430 βˆ™ 0,987𝑑 = 30 000
0,987𝑑 =
30 000
35 430
Setter opp uttrykket
Ordner ligningen
0,987𝑑 = 0,84674
Regner ut
π‘™π‘œπ‘”0,987𝑑 = π‘™π‘œπ‘”0,84674
Multipliserer med π‘™π‘œπ‘” på begge sider
𝑑 βˆ™ π‘™π‘œπ‘”0,987 = π‘™π‘œπ‘”0,84674
π΅π‘Ÿπ‘’π‘˜π‘’π‘Ÿ π‘Ÿπ‘’π‘”π‘›π‘’π‘Ÿπ‘’π‘”π‘’π‘™: π‘™π‘œπ‘”π‘Ž π‘₯ = π‘₯ βˆ™ π‘™π‘œπ‘”π‘Ž
𝑑=
π‘™π‘œπ‘”0,84674
π‘™π‘œπ‘”0,987
𝑑 β‰ˆ 12,71
Ordner ligningen
Det tar 12,71 år før innbyggertallet synker til 30 000
(12 år og 259 dager) 2008 + 12 år =2020