Idrettens rolle i samfunnet

IN Fri e
VI n
TA tré
SJ
ON
Idrettens
rolle i samfunnet
Torsdag 20. oktober 2016
kl. 17.00 -19.30
Høyskolen i Bergen
Innledere og
paneldebattdeltakere:
Svein Harberg • Oddvar J. Jensen
Anette Trettebergstuen • Trond Mohn
Mette Bugge • Jan Åge Fjørtoft
Johan Kaggestad
Konfransier Dag Lindebjerg
En aktiv samfunnsbygger i over 95 år
Svein Harberg
Komitéleder Stortingets
familie- og kulturkomité
Stortingsrepresentant H,
Aust-Agder.
«Idrettens rolle de
kommende år sett fra
Høyres ståsted»
Odvvar J. Jensen
Visepresident NIF
Stortingsrepr. KrF.
«Idrettens samfunnsbidrag og samfunnsansvar»
Anette
Trettebergstuen (A)
Idrettspolitisk talskvinne
i Arbeiderpartiet. Hedemark
Arbeiderparti.
«Idrettens rolle de
kommende år sett fra
Arbeiderpartiets ståsted»
Johan Kaggestad
Bla utøver, trener, coach
i Olympiatoppen, og
ekspertkommentator for
TV2.
«Idrettens bidrag til
folkehelsen»
Trond Mohn
Han er en stor bidragsyter
til norsk idrettsliv og
forskning.
«Frimodige tanker om
idrettsbevegelsen og
dennes betydning»
Mette Bugge
Aftenposten.
Journalist Oslo, Norge
Ansatt i Sporten i
Aftenposten fra 1978.
«Idrett på godt og vondt»
Jan Åge Fjørtoft
Eks. fotballspiller. Nå leder
i rådgivende utvalg for
regjeringen.
«Hvordan best bruke
idretten i det norske
samfunnet, og utfordringer
knyttet til dette».
PÅMELDING
Konferansier Dag Lindebjerg
Journalist.
Laget NRK-programmer
om natur og kystkultur,
samt sju olympiske
mesterskap som
sportskommentator.
MÅLGRUPPE
• Idrettslag
• Idrettskrets
• Idrettsråd
• Politikere
• Foreldre
• Ungdom
• Næringsliv
Idrettens rolle i samfunnet
herunder bla:
n Hvordan ser fremtidens idrett ut
n Er idretten for alle
n Hvordan skal idretten inkludere alle
n Hvordan skal vi skape livslang glede
med idrett og aktivitet
n Hvem har ansvar for å etablere
møteplasser for allsidig idrett
n Hvem skal bidra, og hvor står
frivilligheten
- foreldre
- næringsliv
- det offentlige
n Idrettens rammeverk
Bjørn Thømt, styreleder i Fana IL
Foto: BA
Velkommen
Påmelding innen 17. oktober 2016 til:
Fana IL • E-post: [email protected]
eller direkte på:
https://goo.gl/forms/OE3lLEjiAF8zdCsc2