Betal treningen med Autotrekk fra konto

Betal treningen med Autotrekk fra konto
Vennligst fyll ut vedlagte svarkupong og underskriv. Du forplikter deg til å opprette automatisk
overføring fra din bankkonto til Hisøy Idrettslag Treningssenter. Betalingen må gjøres den første i
hver måned.
Det skal betales: kr:……………per måned
Det skal betales til konto:
Hisøy IL Treningssenter
Postboks 15
4853 His
Kontonummer: 3000 27 45506
Med vennlig hilsen
Hisøy Idrettslag Treningssenter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Det skal betales: kr:……………per måned
☐ Jeg forplikter meg til å betale treningen med Autotrekk fra min konto.
☐ Jeg er medlem i Hisøy IL.
Navn: ……………………………………………………….…......................................................
Adresse: …………………………………………………….…....................................................
Post nr/sted: …………………………………………………….................................................
Sted/dato: ……………………………………
Underskrift: ……………………………..
Telefonnummer:…………………………
E-postadresse:………………………….
Lever svarkupongen til oss på treningssenteret.