frITid verksamhetsrapport

Verksamhetrapport för frITid LP3 2017
● Arrangerat regelbundna idrottspass i motionshallen med
efterföljande bastu och bad på fredagar.
● Spelat volleyboll på beach center
● Kollat på super bowl
● STROBE-spökboll
● Deltagit i volleyboll-CM